Satakunnan matkailulle vauhtia mikroyrittäjien yhteistyöryhmistä

Satakuntalaiset matkailun mikroyritykset ja Satakunnan ammattikorkeakoulu ovat Suomessa kärkitoimijoita yritysten toiminnan kehittämisessä yritysryhmien avulla. Satakunnassa on saatu käyntiin tähän mennessä kahdeksan matkailun yritysryhmää, joissa on mukana 34 mikroyritystä. Yritysryhmiä kokoaa ja koordinoi SAMK, joka käynnistyneiden hankkeiden myötä on Suomen kokenein matkailun yritysryhmien koordinoija.

14.3.2018 | Teksti: Minna Uusiniitty-Kivimäki

Vuoden 2018 alussa käynnistyi jo toinen yritysryhmä, jonka tavoitteena on lisätä kiinalaisten matkailijoiden tuloa Satakuntaan. Matkailuyrityksille kasvua Kiinasta -ryhmän kohteena ovat erityisesti leirikouluryhmät. Helmikuussa kahdessa ryhmän yrityksessä vieraili leirikoululaisia, joiden palaute auttaa kehittämään tuotteita entistä paremmin asiakkaiden tarpeita ja toiveita vastaaviksi. Talvisista aktiviteeteista erityisesti mäenlasku oli nuorten mieleen. Kuva: Julia Maanawadu
Vuoden 2018 alussa käynnistyi jo toinen yritysryhmä, jonka tavoitteena on lisätä kiinalaisten matkailijoiden tuloa Satakuntaan. Matkailuyrityksille kasvua Kiinasta -ryhmän kohteena ovat erityisesti leirikouluryhmät. Helmikuussa kahdessa ryhmän yrityksessä vieraili leirikoululaisia, joiden palaute auttaa kehittämään tuotteita entistä paremmin asiakkaiden tarpeita ja toiveita vastaaviksi. Talvisista aktiviteeteista erityisesti mäenlasku oli nuorten mieleen. Kuva: Julia Maanawadu

Satakunta edelläkävijänä matkailun yritysryhmissä

Matkailun mikroyritykset ovat saaneet voimaa ja osaamista yritysryhmähankkeista, joita yritykset ovat toteuttaneet yhdessä SAMKin matkailuliiketoiminnan tutkimusryhmän kanssa. Yritysryhmä on hankemuoto, jossa 3–10 yritystä kehittää oma toimintaansa yhdessä kokonaisuutta koordinoivan organisaation kanssa. Tavoitteina voivat olla yritysten kannattavuuden parantaminen, toiminnan uudistaminen, yhteisyön lisääminen ja osaamisen parantaminen. Kahdeksassa Satakunnassa käynnistyneessä matkailun yritysryhmässä on mukana 34 mikroyritystä, jotka ovat panostaneet omaa rahoitustaan yritysryhmiin kaikkiaan 125 000 euroa. Yritysryhmähankkeiden yhteenlaskettu budjetti ylittää 600 000 euroa.

– Yritysten omarahoituksen määrä hankkeissa on huomionarvoista, sillä kaikki mukana olevat yritykset ovat maaseudun mikroyrityksiä, joille tällaiset taloudelliset panostukset ovat merkittäviä, korostaa yritysryhmien suunnittelussa ja valmistelussa mukana ollut projektipäällikkö Soile Vahela SAMKista.

–  Yritysryhmähankkeet ovat käytännönläheinen tapa kehittää yritysten toimintaa. Matkailun yritysryhmissä toimenpiteet ovat liittyneet muun muassa kansainvälistymiseen sekä markkinointiin ja myyntiin, joka pienissä matkailuyrityksissä on usein yksi suurimmista haasteista. Näissä kysymyksissä yritysten välinen verkostoituminen on elintärkeää, ja siksi yritysryhmät sopivat hyvin työkaluksi näiden teemojen kehittämiseen.

Aikaansaatu yrittäjien välinen tavoitteellinen yhteistyö on alueellisen ja kansainvälisen matkailuliiketoiminnan kehittymisen kivijalka. Yritysryhmät ovat synnyttäneet uusia hankkeita ja SAMKin malli yritysryhmien toimeenpanijana on herättänyt kiinnostusta eri puolilla Suomea. Valtakunnallisesti tarkasteltuna SAMK on matkailun yritysryhmien kärkifasilitaattori.

Kolme uutta yritysryhmää markkinoi luontomatkailupalveluja

Vuoden vaihteen jälkeen Satakunnassa on käynnistynyt kolme matkailun yritysryhmää. Luvian saariston merelliset matkailupalvelut -ryhmä keskittyy rakentamaan vetovoimaista luontomatkailupalvelujen tarjontaa Luvian saaristoon ja Laitakariin yhdessä ryhmän ulkopuolisen asiantuntijan kanssa sekä etsimään uusia kohderyhmiä palveluiden käyttäjiksi.

Kahdessa muussa käynnistyneessä hankkeessa on mukana yrityksiä sekä Satakunnasta että Varsinais-Suomesta. Matkailuyrityksille kasvua Kiinasta -yritysryhmä jatkaa viime vuonna toimineen, jo päättyneen yritysryhmän markkinointiponnistuksia kiinalaisille matkailijoille. Viiden yrityksen ryhmä tavoittelee asiakkaikseen erityisesti leirikouluryhmiä. Helmikuun alussa kahdessa ryhmän yrityksessä vierailikin leirikouluryhmät Kiinasta.

Kolmas käynnistynyt ryhmä tähtää eteläisen Pyhäjärviseudun luontomatkailumahdollisuuksien yhteismarkkinointiin erityisesti digitaalisissa markkinointikanavissa sekä luonto-, hyvinvointi- ja kalastusmatkailutuotteiden kehittämiseen kolmelle yrityksille.

– Yritysryhmät ovat osoittautuneet toimivaksi keinoksi Sieravuoren toiminnan uudistamisessa ja uusien asiakkaiden tavoittelemisessa. Yhteistyö ja asioiden jakaminen muiden yrittäjien kanssa tuovat uutta näkökulmaa ja hanketuki ja -verkosto mahdollistavat kehittämisen, joka olisi yksin mahdotonta, kertoo Lomakeskus Sieravuoren yrittäjä Jari Laakso, joka on ollut mukana jo kolmessa eri yritysryhmässä.

SAMKin vetämät matkailun yritysryhmät saavat osarahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ELY-keskuksen ja Leader-toimintaryhmien kautta.

Green Care Merikarvia oli ensimmäinen Satakunnassa käynnistynyt matkailun yritysryhmä. Hankkeen avulla neljä merikarvialaista yritystä ottaa Green Care-palvelut toimintansa osaksi. Uudenaliseen toimintaan perehtyessä ryhmän ja yhteistyön merkitys on erityisen tärkeää. Kuva: Susanna Uolia

 

Lisätietoja:

projektipäällikkö Minna Uusiniitty-Kivimäki, SAMK, matkailuliiketoiminnan tutkimusryhmä

puh. 044 710 3552, minna.uusiniitty-kivimaki@samk.fi

Hankkeiden esittelyt www.samk.fi/hankkeet:

  • 12 unelmaa
  • Eteläisen Pyhäjärviseudun yhteismarkkinointihanke
  • Green Care Merikarvia
  • JämiMaat
  • Luvian saariston merelliset matkailupalvelut
  • Matkailuyrityksille kasvua Kiinasta
  • Merikarvian matkailuyritykset kansainvälistyvät – Willkommen & Welcome to Merikarvia
  • Satakuntalaiset matkailuyritykset Kiinan markkinoille

 

 

Lisää aiheesta

Kansi 2017 B 5 SAMK GreenCare LuontovoimaaSatakunnasta
| Matkailu

Luontovoimaa Satakunnasta -julkaisu esittelee satakuntalaista Green Care -yrittäjyyttä

Millaisia ovat Green Care -toiminnan hyvinvointivaikutukset? Millaista Green Care -yritystoimintaa on Satakunnassa? Miten Green Carea voidaan hyödyntää varhaiskasvatuksessa? Uusi julkaisu luo katsauksen erityisesti Satakunnan Green Care -yrittäjyyteen.
| Matkailu

SAMKin laatima Satakunnan luontomatkailuohjelma ilmestynyt

Luontomatkailuohjelman taustalla on elinkeinon toive saada tarkennettuja suuntaviivoja luontomatkailuun liittyvän liiketoiminnan kehittämiseksi. Maakunnan tasolla kaivataan yhteistä tavoitteenasettelua ja tukea runsaille paikallisille kehittämistoimille sekä valtakunnallisten kehittämisohjelmien jalkauttamiselle Satakuntaan.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Twitter feed is not available at the moment.