Liiketalouden koulutus painottaa joustavuutta ja panostaa digitalisaatioon

Liiketalouden koulutuksesta vastaava tiimi ottaa siirtymisen uudelle kampukselle haasteena uudistaa myös opetusta. Opintojaksoja toteutetaan entistä joustavammin lukuvuoden aikana, ja digitalisaatiota edistetään mm. uudella taloushallinnon ohjelmistolla.

18.9.2017 | Teksti: Eila Minkkinen | Kuva: Kirsi Nurmi-Rantanen

SAMKin opiskelijoita Porin kampuksella. SAMK students in Pori campus.

Liiketalouden tiimivastaava Jukka Mäkinen toteaa, että uusi kampus luo paineita myös opetuksen uudistamiselle.

– Tähän tiimi haluaa myös vastata. Hyvinä esimerkkeinä tästä ovat ennakkoluulottomasti kehitetty ja uusia toimintatapoja kokeileva Yrittäjän koulutusohjelma sekä taloushallinnon opetusjärjestelmän hankinnan läpivienti. Valittu taloushallinnon järjestelmä on laajasti Suomessa ja Pohjoismaissa käytettävä ammattiohjelmisto.  Koska kaikki toimii digitaalisessa ympäristössä, ohjelmaan perehtyminen ja erilaisten harjoitusten tekeminen onnistuvat nyt opiskelijoilta omilla laitteilla, milloin ja missä tahansa SAMKin BYOD-periaatteen mukaisesti. Tämä tuo joustoa myös opetukseen, koska erillistä IT-luokkaa ei tältä osin enää tarvita.

Opiskelijat aloittavat opiskelunsa opetussuunnitelmalla, joka tarjoaa aikaisempaa enemmän yksilöllisiä valintoja ja polkuja.

Muiden koulutusohjelmien tavoin nuorten liiketalouden koulutus lähtee tänä syksynä liikkeelle myös uudella opetussuunnitelmalla. Vuosien mittaan on siirrytty yksittäisiä opintojaksoja sisältävistä opetussuunnitelmista moduuliopetussuunnitelmiin ja takaisin. Lehtori Jukka Rajala, joka on opettanut SAMKissa liiketaloutta yli 17 vuotta ja 7 opetussuunnitelman aikana, kertoo, että lukuvuonna 2017–2018 liiketalouden opiskelijat aloittavat opiskelunsa opetussuunnitelmalla, joka tarjoaa aikaisempaa enemmän yksilöllisiä valintoja ja polkuja. Pakollisten tradenomiopintojen määrä on aiempaa pienempi, jolloin opiskelija voi kiinnostuksensa mukaan painottaa enemmän esimerkiksi kansainvälisyyteen liittyviä opintoja.

Liiketalouden koulutus siirtyy myös opintojaksojen nonstop-tyyppiseen toteutukseen. Kaikki opiskelijat eivät opiskele samoja opintoja edes ensimmäisenä syksynä. Tällöin opintojaksoja voidaan tarjota hajautetummin lukuvuoden aikana.

– Kun opintojaksot eivät ole enää tarjolla vain syksyllä tai vain keväällä, opiskelijat voivat myös entistä jouhevammin siirtyä uudelle toteutukselle, jos ensimmäinen yritys jää kesken, mikä parantaa opintojen etenemistä ja vähentää keskeytyksiä, sanoo Rajala.

Uusi opintojaksojen juoksutus edistää kansainväliseen opiskelijavaihtoon tai työ- ja harjoittelumahdollisuuksiin tarttumista.

Mäkinen kertoo, että nonstop-tyyppinen opintojaksojen juoksutus helpottaa myös sujuvampaa etenemistä silloin, kun perusteet ovat jo hallussa, esim. ammatilliselta toiselta asteelta tulevien kohdalla.

– Lisäksi uskomme uuden toteutustavan helpottavan opiskelijoiden päätöstä lähteä kansainväliseen opiskelijavaihtoon tai tarttua yritysten tarjoamiin työ- ja harjoittelumahdollisuuksiin aiempaa joustavammin. Harjoittelupaikankin löytyminen helpottunee, kun koko vuosikurssi ei ole kerralla liikkeellä.

Lopuksi Mäkinen nostaa esiin opettajan näkökulman.

– Nonstop-tyyppinen opintojaksojen juoksutus tasaa opettajien työkuormaa vuoden aikana sekä helpottaa opintokokonaisuuksien ja yritysyhteistyön jatkuvaa kehittämistä.

Sähköinen viestintä ei korvaa kasvokkaisviestintää.

Lehtori Maarika Iijolainen, joka työskentelee SAMKissa nyt jo kolmannella kampuksella, arvioi, että uudet avokonttorimaiset tilat uudistavat myös tiimin toimintatapoja. Tiedepuiston kampuksella liiketalouden tiimin jäsenten työhuoneet sijaitsivat kahdessa eri siivessä ja kahdessa kerroksessa. Iijolaisen mielestä tiimin sijoittuminen samoihin tiloihin parantaa tiimin viestintää.

– Sähköinen viestintä ei korvaa kasvokkaisviestintää. Kun kaikki istuvat samassa tilassa, on mahdollista keskustella toisten kanssa ajankohtaisista työhön liittyvistä ja muistakin asioista.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Jälleen merkittävä rahoitus: @SatakunnanAMK ja @TampereUni ovat saaneet Suomen akatemialta yli miljoona euroa yhteistutkimukseen, joka yhdistää modernia teknologiaa terveydenhuoltoympäristön toiminnan varmistamiseen. Onnea @SariMerilampi! 💥https://yle.fi/uutiset/3-11668140 #roboai #samk

Ambitious FridAI launched @crazytownoy by @ronnymattias and @PeterWE 💥 Startup and AI event the last Friday of each month. @HKetamo from @headaiofficial tells how to upskill five billion people: semantic AI is a tool for future skills prediction. Ask and earn a @ruosniemen beer!

4

SAMKin Feelix-hanke on valittu mukaan TKI-Kärjet2020 -kilpailuun. Hankkeen tavoitteena on kehittää tulevaisuuden työtaitoihin keskittyvää, vaikeuksia tai hidasteita kohdanneiden nuorten vertaisryhmätoimintaa. Äänestys käynnissä 2.12. asti. #tkikärjet2020
https://bit.ly/368Njfw

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi SAMKin tutkimukseen 575 000 euroa. Data Lake Innovation Testbed for Future Hospitals tutkimushanke hyödyntää tekoälyä lääketieteellisessä tutkimuksessa.
https://bit.ly/378W0WH

#mysamk #ylpeästiamk #tekoäly #lääketiede

"Digitalisaatio on päivän sana, mutta sen rinnalle työpaikoille tarvitaan lisää inhimillisyyttä." Blogikirjoitus jatkaa minisarjaa, joka käsittelee tunnejohtamisen ja vuorovaikutuksen teemoja esimiestyön näkökulmasta. Blogi: https://bit.ly/2NGYlyz
#esimiestyö #tunnejohtaminen