Kuukauden kuvassa Linda Mattila: Borromean

Minulle taide on ennen kaikkea rehellisyyden tila, jossa voin pohtia, kyseenalaistaa ja kohdata asioita ennen kuin ne hahmottuvat verbaalisesti ilmaistaviksi. Teokseni ovat minulle aina raakoja ja paljastavia ja niissä yhdistän tunnekokemukseni järkeen perustuvaan, ajatukselliseen pohdintaan.

17.3.2017 | Teksti: Linda Mattila | Kuva: Linda Mattila

SAMK Agora taidekuva Mattila Linda Borromean

Linda Mattila, Borromean. 180 x 190 cm, öljy levylle, 2016.

Teokseni päätyvät usein muodoltaan maalauksiksi tai muiksi kuviksi, koska saan niissä parhaiten välitettyä huomiot niin sisäisestä kuin ulkoisestakin todellisuudesta. En kuitenkaan halua rajata taiteilijuuttani yhteen mediaan. Olen tehnyt myös esimerkiksi videotaidetta, installaatioita ja performanssitaidetta.

Koen taiteeni sijaitsevan mielen sisäisen todellisuuden sekä aistein havaittavissa olevan ulkoisen todellisuuden leikkauspisteessä. Sisäisellä todellisuudella tarkoitan ihmisen sisäistä kokemusmaailmaa, joka ei rajaudu fysikaalisten lakien ehdottomuuteen. Maalaukseni ovat vahvasti alitajuntani kuvia ja muodoltaan siksi epätodellisia, surrealistisia. Taiteessa pidän erittäin tärkeänä sen kykyä välittää tunteita ja maalaukseni ovatkin minulle väylä jakaa sisäinen tunnekokemukseni muille. Pohjimmiltaan niissä kuvastuvat tunteet ihmisyyden ristiriitaisuudesta – älyllisten ja sivistyneiden ominaisuuksien sekä primitiivisten viettien kohtaaminen ja siitä syntyvä jännite. Teoksissani kuvaan esimerkiksi kipua ja nautintoa, jotka ilmentävät kehon ja tunteiden läheistä yhteyttä. Juuri kiinnostukseni kehollisuuteen on saanut minut maalaamaan yhä suuremmille pohjille, jolloin teosten työstäminen on hyvinkin fyysistä.

Ulkoisella todellisuudella tarkoitan aistein havaittavissa olevaa ympäristöä, jota määrittävät materian lainalaisuudet sekä yhteiskunnallista tasoa. Taiteilijana pyrin kulttuurikriittisyyteen ja teokseni yleensä kyseenalaistavat sekä rikkovat sosiaalisia normeja, esimerkiksi heteronormatiivisuutta. Näen tämän kyseenalaistuksen olevan välttämätöntä omalle kehitykselleni, jonka haluan teoksissani jakaa. Ulkoisessa todellisuudessa minua inspiroivat vahvasti myös erilaiset teoriat esimerkiksi fysiikasta tai matematiikasta sekä varsinkin psykologiasta ja filosofiasta. Erityisesti olen kiinnostunut mielenfilosofiasta sekä metafysiikasta: erilaiset olemassaolon kokemukset sekä tavat käsittää todellisuutta kiehtovat suuresti. Teosteni taustalla näkyvät varsinkin pohdintani näistä todellisuuden ja olemassaolon käsitteistä sekä kysymykset aineesta ja mielestä, tietoisuudesta, identiteetistä ja sen muutoksesta sekä vapaudesta.

Työskentelyni lähtökohtiin on vaikuttanut myös performanssitaiteen opiskelu. Teokseni voisivat olla pysähtyneitä kuvia epätodellisista performansseista.

Työskentelyni lähtökohtiin on vaikuttanut myös performanssitaiteen opiskelu. Teokseni voisivat olla pysähtyneitä kuvia epätodellisista performansseista. Usein työskentelyni on tiedostamattoman empiiristä tutkimista eli teoriassa tutkimani aihe muodostuukin alitajunnan tasolla kuvaksi, jossa kysymykseni, havaintoni ja kokemukseni siitä yhdistyvät vastauksikseni. Usein tajuan teosteni merkityksen siksi vasta jälkeenpäin niitä analysoidessa. Vaikka itselleni teokset näyttäytyvät jälkikäteen selkeinä, katsojassa haluaisin niiden herättävän kysymyksiä ja pysyvän monitulkintaisina. Viimeisin tällainen tutkimani aihe on ollut mieli-ruumis-ongelma eli kysymys siitä, kuinka fyysiset aivot voivat olla vuorovaikutuksessa ei-fyysisen tietoisen mielen kanssa. Tällä hetkellä työstämässäni maalaussarjassa yhdistän matematiikan ja filosofian teorioita sekä mytologioita, joita tulkitsen psykologisesta näkökulmasta.

 

Linda Mattila (s. 1992), valmistuu kuvataiteilijaksi Kankaanpään taidekoulusta keväällä 2017. Mattila on kotoisin Naantalista.

Yhteystiedot: mattilalinda@gmail.com, lindamattila.com, p. +358505936804.

17.3.2017 | Teksti: Linda Mattila | Kuva: Linda Mattila

Lisää aiheesta

kuukauden kuva salla valle_pieceofpaper
| Kuvataide

Kuukauden kuvana Salla Valle: Piece of paper

"Esineiden näkeminen tapahtumallisina on inspiroinut minua työskentelemään ja tekemään esityksiä niiden kanssa. Toisaalta olen viime aikoina kiinnostunut kokeilemaan mitä syntyy, jos jätänkin esineet pois oman kehon jäädessä ainoaksi työvälineeksi", kirjoittaa Salla Valle kuvataiteen opiskelijoiden töistä ja taiteen tekemisestä kertovassa sarjassa.
Kuukauden kuva Hanna Joronen Hanen ylhaisyytensa
| Kuvataide

Kuukauden kuvana Hanna Joronen: Hänen ylhäisyytensä

Kuukauden kuva -sarjassa on Hanna Jorosen leijona-aihe. Hanna kertoo aiheenvalinnastaan tekstissä, mutta katsojan tulkinnoille jää tilaa: "En yleensä avaa teoksiani aivan läpikotaisin, koska pidän siitä, miten ihmiset luovat niistä itse omat tulkintansa", hän kirjoittaa.

Uusimmat uutiset

| Teknologia

Opettajat janoavat teknologiatietoa – HyteOpe terveys- ja hyvinvointiteknologiakoulutuksella varmistetaan ajantasainen opetus

Teknologia näkyy yhä vahvemmin perus- ja ammattiopetuksen opetussuunnitelmissa. Opettajia tuetaan tarjoamalla ammattitaitoa lisääviä SAMKin lisäkoulutuksia osana RoboAI:n STEM-toimintaa. Syksyllä 2019 alkaneessa opetushallituksen rahoittamassa HyteOpe-koulutuksessa sote- ja tekniikan alan ammatilliset opettajat saivat tärkeitä työkaluja terveys- ja hyvinvointiteknologian opettamiseen.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

  • Greetings from International Education fairs in Moscow and St. Petersburg this weekend. P.S. Application period for… https://t.co/O9Nf1hdg86
  • RT @RoboAI2 Hei opiskelija! Hae Robotiikka Akatemiaan ja opi työskentelemällä käytännönläheisissä teknologiaprojekteissa. Onko… https://t.co/xR8BBm89ns
  • Welcome to join our skillful group! We are looking for Lecturers in Mechatronics and Artificial Intelligence (AI).… https://t.co/GE8UlsJYfG