Kuntoutuksen ohjaaja kulkee rinnalla kerran tai vuosikymmeniä

Kuntouksen ohjaus voi olla kertaluontoista tai kestää pitkään. Mitä kuntoutuksen ohjaaja oikein tekee?
– Ammatin tunnettuus on heikko, sillä ammattikunta on pieni, myöntää lehtori Merja Koivuniemi. Kuntoutuksen ohjaajat ovat kuitenkin löytäneet töitä hyvin ja työnkuvat ovat moninaisia. Koulutus juhli 20-vuotista taivaltaan syksyllä 2017.

16.10.2017 | Teksti: Aino Pelto-Huikko | Kuva: Merja Sallinen

Kuntoutuksen ohjaus auttaa löytämään suunnan.  Kuntoutuksen ohjaus ei liity kuntoiluun eikä se ole terapia-ammatti, vaikka hyvä kohtaaminen voi olla terapeuttista.
Kuntoutuksen ohjaus auttaa löytämään suunnan. Kuntoutuksen ohjaus ei liity kuntoiluun eikä se ole terapia-ammatti, vaikka hyvä kohtaaminen voi olla terapeuttista.

– Meiltä valmistuneet kuntoutuksen ohjaajat ovat löytäneet töitä hyvin. Osa palaa vanhaan työyhteisöön mutta laajentuneisiin työtehtäviin. Työnhakuvaiheessa on tärkeää osata paketoida omat ammatilliset vahvuudet, opintojen aikana ja ennen opintoja kertyneet. Myös opintojen aikana tehtävä työelämäharjoittelu on oiva näytön paikka, toteaa Koivuniemi, joka vetää kuntoutuksen ohjaaja (AMK) -koulutusohjelmaa SAMKissa.

Työnhakuvaiheessa on tärkeää osata paketoida omat ammatilliset vahvuudet, sekä opintojen aikana ja ennen opintoja kertyneet.

Kuntoutuksen ohjaajan työ pitää sisällään ohjausta, neuvontaa ja kuntoutumisprosessin tukemista. Kuntoutuksen ohjaaja on eräänlainen muutoskoutsi, valmentaja – paitsi ohjauksen, myös kuntouksen palvelujen ja kuntoutumisprosessin osaaja.

– Ohjauskumppanuus ja kuntoutujan prosessin tukeminen on vaikuttava interventio jo sinällään.  Muutosta voi vahvistaa ja voimistaa, etsiä kuntoutujan kanssa muutoksen suuntaa, rohkaista ja kannustaa silloin kun sitä tarvitaan, Koivuniemi jatkaa. Pelkkä tiedon jakaminen ei aina riitä. Tässä kohtaa Koivuniemi vertaa kuntoutusohjausta opintojen ohjaukseen.

Usein ohjauksen ja kannustuksen merkitys muutosprosessissa unohdetaan.

– On tunnistettava kuntoutujan ja läheisten yksilölliset tarpeet ja arjen huolet, kuntoutusta ohjaava lainsäädäntö, palvelut ja palvelujärjestelmät. Yksilöllinen kuntoutustarve on kuntoutuksen suunnittelun pohja, Koivuniemi kuvailee.

Erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa kuntoutuksen ohjaajalle ohjaa esimerkiksi lääkäri, sairaanhoitaja tai sosiaalityöntekijä, ikääntyneillä kuntoutustarpeen voi tunnistaa esimerkiksi kotihoidon henkilöstö.

Kuntoutusohjaus on myös osa vammaispalvelua. Useat tutkimukset ovat nostaneet esiin sen, että kuntoutuja hyötyy henkilöstä, joka koordinoi kuntoutusprosessia. Joskus kuntoutuskumppanuus kestää vain lyhyen ajan, toisiaan koordinointi ja ohjaustarve kestää vuosia, kuten vammaisen lapsen perheen rinnalla kuljettaessa.

– Ammatillinen verkosto on äärettömän tärkeä työkalu. Sitä rakennetaan jo opiskeluaikana, ja sitä rakentuu aikuisopiskelijoilla myös opiskelutovereista, joilla on jo aikaisempaa kokemusta esimerkiksi kehitysvammaisten, ikääntyneiden, päihde- ja mielenterveysasiakkaiden, työikäisten, lasten ja nuorten kanssa työskentelystä.

Ammatillinen verkosto on tärkeä työkalu

SAMKin kuntoutuksen ohjauksen (AMK) koulutus täytti syksyllä 2017 20 vuotta. Kuntoutusohjauksen juuret ovat kuitenkin kauempana, jopa 40-luvulla asti. 1970-luvulla potilas- ja vammaisjärjestöissä alettiin ajaa kuntoutusohjauksen asiaa: sairaalasta kotiutettavien kohdalla oli tarve varmistaa myös arjessa selviytyminen. SAMKissa koulutus on monimuotokoulutusta, johon pääsyvaatimuksena on vähintään aikaisempi toisen asteen ammatillinen tutkinto sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalta. Lisätietoja koulutuksen sivulta.

 

SAMK kuntoutuksenohjaus tyrskykuva Merja Sallinen

Mitä kuntoutuksen ohjaus on?

Halutko lukea lisää siitä, mitä kuntoutuksen ohjaus on? Lue Merja Koivuniemen ja JAMKin kollegoiden kirjoittama teksti Kuntoutus-lehdestä 1/2016

Kiinnostavia opinnäytetöitä kuntotuksen ohjauksesta ovat esimerkiksi:

Jaana Hämäläinen: Kuntoutusohjaus ja kuntoutusohjauksen koulutus Suomessa ja Yhdysvalloissa : Dokumentteihin perustuva vertaileva selvitys

Sanna-Kaisa Renfors on selvitellyt työllistymistä: Satakunnan ammattikorkeakoulusta kuntoutuksen ohjaaja (AMK) tutkinnon suorittaneiden työllistyminen, nykyinen työnkuva ja osaamisen haasteet

16.10.2017 | Teksti: Aino Pelto-Huikko | Kuva: Merja Sallinen

Uusimmat uutiset

Yrityksen edustaja selostaa opiskelijoille haastetta robotin vieressä.
| Tapahtumat

RoboAI-viikko 2021: RoboAI Innovation Challenge – Satakunta 2.0 kestävän kehityksen asialla

– Ongelmanratkaisu- ja tiimityötaidot ovat opittavien asioiden ytimessä, mutta myös laajempi ymmärrys omasta idearikkaudesta. Tapahtuman energinen, mutta rento tunnelma kannustaa osallistujia olemaan aktiivisia ja ajattelemaan laatikon ulkopuolelta, luonnehtii RoboAI Innovation Challenge -tapahtumaa RoboAI-viikolla 25.11. järjestävä SAMKin erityisasiantuntija Santeri Koivisto.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Jari Multisilta, the Managing Director, President of Satakunta University of Applied Sciences, received a ceremonial chain designed by goldsmith and designer Assi Arnimaa-Leinonen. Arnimaa-Leinonen is known for her diamond rings and silver jewelry. https://www.samk.fi/en/uutiset/samk-is-celebrating-its-30th-anniversary-the-president-received-a-ceremonial-chain/

Rekrytoimme! Haluatko työskennellä organisaatiossa, jonka parhaina puolina työntekijät pitävät vakautta, joustavuutta, hyvää ilmapiiriä ja työyhteisöä?
Tutustu avoimiin työpaikkoihimme: https://bit.ly/2ZeeWCP
#tyopaikat #rekry #SamkTyopaikat

Matkailussa suurimpana haasteena on usein julkisen- ja yksityisen puolen yhteistyö. Näin ei ole Merikarvialla 👍 Tästä moni kunta voisi ottaa oppia. #merikarvia #matkailunkehittamiskeskus #yhteistyö #samk

SAMKissa aloittanut Matkailun kehittämiskeskus tukee alan positiivista kehitystä Satakunnassa. Kehittämiskeskuksen toiminnan kohderyhmänä ovat mikro- ja pienet matkailuyritykset. #katsetulevaisuuteen #samk #mysamk #satakunta #matkailunkehittämiskeskus
https://www.samk.fi/uutiset/uusi-matkailun-kehittamiskeskus-luotsaa-matkailualaa-kohti-kestavaa-ja-kannattavaa-liiketoimintaa/