Kuntoutuksen ohjaaja kulkee rinnalla kerran tai vuosikymmeniä

Kuntouksen ohjaus voi olla kertaluontoista tai kestää pitkään. Mitä kuntoutuksen ohjaaja oikein tekee?
– Ammatin tunnettuus on heikko, sillä ammattikunta on pieni, myöntää lehtori Merja Koivuniemi. Kuntoutuksen ohjaajat ovat kuitenkin löytäneet töitä hyvin ja työnkuvat ovat moninaisia. Koulutus juhli 20-vuotista taivaltaan syksyllä 2017.

16.10.2017 | Teksti: Aino Pelto-Huikko | Kuva: Merja Sallinen

SAMK kuntoututksenohajus kuvitusPitkospolku kuva Merja Sallinen
Kuntoutuksen ohjaus auttaa löytämään suunnan. Kuntoutuksen ohjaus ei liity kuntoiluun eikä se ole terapia-ammatti, vaikka hyvä kohtaaminen voi olla terapeuttista.

– Meiltä valmistuneet kuntoutuksen ohjaajat ovat löytäneet töitä hyvin. Osa palaa vanhaan työyhteisöön mutta laajentuneisiin työtehtäviin. Työnhakuvaiheessa on tärkeää osata paketoida omat ammatilliset vahvuudet, opintojen aikana ja ennen opintoja kertyneet. Myös opintojen aikana tehtävä työelämäharjoittelu on oiva näytön paikka, toteaa Koivuniemi, joka vetää kuntoutuksen ohjaaja (AMK) -koulutusohjelmaa SAMKissa.

Työnhakuvaiheessa on tärkeää osata paketoida omat ammatilliset vahvuudet, sekä opintojen aikana ja ennen opintoja kertyneet.

Kuntoutuksen ohjaajan työ pitää sisällään ohjausta, neuvontaa ja kuntoutumisprosessin tukemista. Kuntoutuksen ohjaaja on eräänlainen muutoskoutsi, valmentaja – paitsi ohjauksen, myös kuntouksen palvelujen ja kuntoutumisprosessin osaaja.

– Ohjauskumppanuus ja kuntoutujan prosessin tukeminen on vaikuttava interventio jo sinällään.  Muutosta voi vahvistaa ja voimistaa, etsiä kuntoutujan kanssa muutoksen suuntaa, rohkaista ja kannustaa silloin kun sitä tarvitaan, Koivuniemi jatkaa. Pelkkä tiedon jakaminen ei aina riitä. Tässä kohtaa Koivuniemi vertaa kuntoutusohjausta opintojen ohjaukseen.

Usein ohjauksen ja kannustuksen merkitys muutosprosessissa unohdetaan.

– On tunnistettava kuntoutujan ja läheisten yksilölliset tarpeet ja arjen huolet, kuntoutusta ohjaava lainsäädäntö, palvelut ja palvelujärjestelmät. Yksilöllinen kuntoutustarve on kuntoutuksen suunnittelun pohja, Koivuniemi kuvailee.

Erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa kuntoutuksen ohjaajalle ohjaa esimerkiksi lääkäri, sairaanhoitaja tai sosiaalityöntekijä, ikääntyneillä kuntoutustarpeen voi tunnistaa esimerkiksi kotihoidon henkilöstö.

Kuntoutusohjaus on myös osa vammaispalvelua. Useat tutkimukset ovat nostaneet esiin sen, että kuntoutuja hyötyy henkilöstä, joka koordinoi kuntoutusprosessia. Joskus kuntoutuskumppanuus kestää vain lyhyen ajan, toisiaan koordinointi ja ohjaustarve kestää vuosia, kuten vammaisen lapsen perheen rinnalla kuljettaessa.

– Ammatillinen verkosto on äärettömän tärkeä työkalu. Sitä rakennetaan jo opiskeluaikana, ja sitä rakentuu aikuisopiskelijoilla myös opiskelutovereista, joilla on jo aikaisempaa kokemusta esimerkiksi kehitysvammaisten, ikääntyneiden, päihde- ja mielenterveysasiakkaiden, työikäisten, lasten ja nuorten kanssa työskentelystä.

Ammatillinen verkosto on tärkeä työkalu

SAMKin kuntoutuksen ohjauksen (AMK) koulutus täytti syksyllä 2017 20 vuotta. Kuntoutusohjauksen juuret ovat kuitenkin kauempana, jopa 40-luvulla asti. 1970-luvulla potilas- ja vammaisjärjestöissä alettiin ajaa kuntoutusohjauksen asiaa: sairaalasta kotiutettavien kohdalla oli tarve varmistaa myös arjessa selviytyminen. SAMKissa koulutus on monimuotokoulutusta, johon pääsyvaatimuksena on vähintään aikaisempi toisen asteen ammatillinen tutkinto sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalta. Lisätietoja koulutuksen sivulta.

 

SAMK kuntoututksenohjaus tyrskykuva Merja Sallinen

Mitä kuntoutuksen ohjaus on?

Halutko lukea lisää siitä, mitä kuntoutuksen ohjaus on? Lue Merja Koivuniemen ja JAMKin kollegoiden kirjoittama teksti Kuntoutus-lehdestä 1/2016

Kiinnostavia opinnäytetöitä kuntotuksen ohjauksesta ovat esimerkiksi:

Jaana Hämäläinen: Kuntoutusohjaus ja kuntoutusohjauksen koulutus Suomessa ja Yhdysvalloissa : Dokumentteihin perustuva vertaileva selvitys

Sanna-Kaisa Renfors on selvitellyt työllistymistä: Satakunnan ammattikorkeakoulusta kuntoutuksen ohjaaja (AMK) tutkinnon suorittaneiden työllistyminen, nykyinen työnkuva ja osaamisen haasteet

16.10.2017 | Teksti: Aino Pelto-Huikko | Kuva: Merja Sallinen

Uusimmat uutiset

Jämin matkailun luontokohteiden tienviitta
| Matkailu

Korona iski rajusti matkailualalle, mutta Jämillä uskotaan lähimatkailun kasvuun

Paikalliset ja lähialueen palvelut nousevat koronakriisin myötä aivan uuteen valoon, uskovat Jämin alueen matkailuyrittäjät. Virus sekoitti alkukeväästä yrittäjien suunnitelmat täysin ja tästä...

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
Hei SAMKin YAMK- tai monimuoto-opiskelija! Opiskelijakunta SAMMAKKO haluaa kehittää palvelujaan kaikille SAMKin opiskelijoille. Kehittämisen tueksi kootaan opiskelijapalvelujen kehittämisryhmät YAMK- ja monimuoto-opiskelijoista. Täytä hakemus SAMMAKKOn kotisivuilla.
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
Lähde lähimatkalle! Tänä vuonna jokainen yksittäinen matkailija on yrityksille elintärkeä. Kesäsesonki määrittelee edellytykset yritystoiminnan jatkumiselle.

Satakuntalaisille matkailuyrityksille toukokuussa tehdyssä verkkokyselyssä kerättiin tietoa koronakriisin vaikutuksista yritysten toimintaan.
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
YAMK-tutkinnon jälkeen Sanna Rajala aloitti opettajan pedagogiset opinnot. Ohjaamisharjoittelun Sanna suoritti jo opiskeluajoista tutulla SAMKin Kuninkaisten kampuksella, verkko-opintojen parissa.

Lue Sannan matka AMK-opiskelijasta opettajaharjoittelijaksi.

Simulation is integral to developing autonomous systems. One example is the Intelligent Shipping Technology Test Laboratory at SAMK in Rauma. The lab is designed as a testing environment for remotely controlled, autonomous vessels. #istlab #wärtsilä
https://t.co/5KBhsnveb9

Kuuntele ja kuule nuorta – se kantaa hedelmää. Yhdessä suunniteltu motivoi myös yhdessä tekemiseen, yhteistyöhön.
#samk #tukee #nuoret #mielipide #sk #yksinäisyys

https://t.co/MeaLZbaCSo

Lähde lähimatkalle! Tänä vuonna jokainen yksittäinen matkailija on yrityksille elintärkeä. Kesäsesonki määrittelee edellytykset yritystoiminnan jatkumiselle.
#satamatkaamaalle #visitsatakunta #matkailu #yrittäjyys #lähimatkailu @satamatkaa @visitsatakunta
https://t.co/7vnzpuaYEn

Sanna Rajala palasi entiseen opinahjoonsa, SAMKin Kuninkaisten kampukselle, suorittamaan opettajaopintojensa harjoittelujaksoa. Lue Sannan matka AMK-opiskelijasta opettajaharjoittelijaksi. https://t.co/krtrVieNSz
#samk #ylpeästiamk #ohjaamisharjoittelu #amk