Kestävän merellisen matkailun koulutus alkaa SAMKissa 2018

Merellisen matkailuteollisuuden taloudellinen merkitys on maailmanlaajuisesti ja Euroopassa suuri. Vaikka alan ennakoidaan myös kasvavan voimakkaasti, merelliseen matkailuun liittyvää erikoistumiskoulutusta ei ole saatavilla. SAMK aloittaa 20 opintopisteen kokonaisuuden pilotoinnin.

1.11.2017 | Teksti: Jaana Ruoho | Kuva: Veera Korhonen

SAMK-kampus Rauma tarjoaa hienot puitteet merenkulun opiskeluun.

Merellisen matkailuteollisuuden taloudellinen merkitys on maailmanlaajuisesti ja Euroopassa suuri. Vaikka alan ennakoidaan myös kasvavan voimakkaasti, merelliseen matkailuun liittyvää erikoistumiskoulutusta ei ole saatavilla. Tämän vuoksi SAMKin matkailuliiketoiminnan tutkimusryhmä lähti ideoimaan alalle koulutusta, jonka tarkoitus on tukea Satakunnan rakennemuutosta ja olla samalla kansainvälinen.

Koulutuskokeilun tärkeimmät toimenpiteet ovat

  • osaamistarpeiden selvittäminen
  • opetussuunnitelman kehittäminen koulutuskokeilua varten
  • koulutuskokeilun toteuttaminen ja kokemusten kerääminen
  • liittyminen alan kansainvälisiin verkostoihin.

Koulutuksessa korostuu merien vastuullinen hyödyntäminen

Osaamistarpeiden selvittämisen perusteella keskeiset teemat liittyvät merellisen matkailun toimialan ja toimintaympäristön erityispiirteisiin. Näitä ovat esimerkiksi toimialan rakenne, merialuesuunnittelu, merten käytön sääntely, erilaisten merellisten matkailupalvelualueiden tunteminen ja ympäristövastuullisuus.

Myös merellisen matkailun resurssien tunnistaminen, liiketoiminnan kehittäminen ja elämyksellisten vesistöaktiviteettien tuottaminen nousivat selvityksessä vahvasti. Koska merien tila heikkenee ihmisen toiminnan vuoksi, koulutuksessa on keskeistä tuottaa osaamista siitä, miten matkailua harjoitetaan merialueilla vastuullisesti.

Merellisen matkailun alkujuuret terveysmatkailussa. Eurooppalaiset lääkärit määräsivät potilaitaan jo vuosisatoja sitten rannikkokohteisiin nauttimaan auringon ja meriveden terveysvaikutuksista.

Vesistöjen hyödyntäminen osana hyvinvointipalveluja on kiinnostava selvityksessä esille noussut teema, sillä merellisen matkailun alkujuuret ovat terveysmatkailussa. Eurooppalaiset lääkärit määräsivät potilaitaan jo vuosisatoja sitten rannikkokohteisiin nauttimaan auringon ja meriveden terveysvaikutuksista.

SAMKin restonomiopiskelijat pääsevät osallistumaan koulutuksen pilotointiin

Koulutuskokeilua varten laaditaan monialainen 20 opintopisteen laajuinen kestävän merellisen matkailun erikoistumismoduuli tunnistettujen osaamistarpeiden pohjalta. Moduuli tarkoittaa koulutuskokonaisuutta, joka käsittelee tiettyä aihealuetta.

Kokeilu toteutetaan eri kohderyhmille, ja siihen pääsevät osallistumaan ainakin SAMKin matkailun opiskelijat ja satakuntalaiset yrittäjät. Osaamisen lisääntyminen rohkaisee matkailualan nykyisiä ja tulevia ammattilaisia tarttumaan merellisen matkailun liiketoimintamahdollisuuksiin.

Hankkeen jälkeen tämä kestävän merellisen matkailun erikoistumismoduuli liitetään syksyllä 2018 alkavaan matkailun kansainväliseen koulutusohjelmaan Sustainable coastal and maritime tourism curriculum -nimellä. Erikoistumismoduulista voidaan irrottaa myös osia yrittäjien suomenkieliseen täydennyskoulutukseen.

Koulutuskokeilu toteutetaan hankkeena, jonka koko nimi on Sinisen biotalouden aineettomasta arvonluonnista kasvua Satakuntaan: kestävän merellisen matkailun koulutuskokeilu ja se toteutetaan 1.11.2017–31.1.2019 Satakuntaliiton myöntämällä AIKO-kokeilurahalla. Kestävän merellisen matkailun koulutushanke liittyy läheisesti BlueSata – Vesistöistä palveluliiketoimintaa Satakuntaan -hankkeeseen, jossa kartoitetaan vesistöjen kestävään käyttöön perustuvia liiketoimintaa ja tunnistetaan uusia mahdollisuuksia.

JaanaRuoho SAMK

Kirjoittaja

Jaana Ruoho

lehtori, projektipäällikkö
Matkailuliiketoiminnan tutkimusryhmä

1.11.2017 | Teksti: Jaana Ruoho | Kuva: Veera Korhonen

Lisää aiheesta

| Matkailu

Merellinen matkailu: SAMK mukana Itämeren asiantuntijaryhmässä

Itämeren matkailussa keskitytään vahvasti rannikkoalueiden hyödyntämiseen. Merellisen matkailun edistämiseksi Itämerelle laaditaan sinisen kasvun strategia. Sen tavoitteena on lisätä yhteisymmärrystä ja yhteistyötä alueen toimijoiden välillä. Strategian laadintaprosessiin sisältyvä asiantuntijatyöpaja pidettiin helmikuussa Jurmalassa, Latviassa.
dyynit kuva Minna Laine
| Matkailu

Matkailussa vasta herätty vesistöjen elämykselliseen

Vesistöjen hyödyntäminen on matkailun suurin trendi juuri nyt. Vesistöjen äärellä on oltu ennenkin, mutta niiden elämyksellisyyteen matkailussa on vasta herätty.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

A two-day Nordic Business Forum Studio Rauma is ongoing at the SAMK Campus Rauma. Futurist and tech leader Amy Webb is now presenting “The Futures of Artificial Intelligence”. Amy Webb provides the strategic foresight and forecasting crucial to businesses adapting and positioning themselves for sustained success in this era of transformation.#thinkfuture #artificialintelligence ... See MoreSee Less
View on Facebook
Twitter

A two-day Nordic Business Forum Studio Rauma is ongoing at the SAMK Campus Rauma. Futurist and tech leader Amy Webb is now presenting “The Futures of Artificial Intelligence”.

#thinkfuture #artificialintelligence

Projektien kautta voidaan mahdollistaa monenlaista mielenkiintoista ja tärkeää asiaa. Tässä yksi esimerkki 3D- tulostuksesta. @SatakunnanAMK
@RoboAI2

Harjavaltalainen palveluyksikkö otti digiloikan – polttopuut ovat vaihtuneet 3D-tulostukseen:

Satakunnan alueella kehitetään uutta toimintaa, jossa ikääntyneiden ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden on mahdollista saada matalalla kynnyksellä ohjausta arkea helpottavasta teknologiasta ja pienapuvälineistä.

#katsetulevaisuuteen

Haemme johtamisen lehtoria vahvistamaan alan osaamista opetuksessa ja tutkimustoiminnassa. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva 1.1.2024 alk. Ensisijainen toimipaikka Pori. Haku päättyy 13.10.2023 kello 16.
#katsetulevaisuuteen #rekrytointi #työpaikat

SAMKissa on toteutettu jo useana vuonna opiskelijahyvinvointikysely. Viimeisin toteutus osoittaa, että SAMKin opiskelijoiden yleinen hyvinvointi on kohentunut muutaman vuoden takaisesta.

#opiskelijahyvinvointi #katsetulevaisuuteen