Etsi

Käyttäjät tyytyväisiä Finna-hakupalveluihin

Eniten arvostetaan suoraan verkossa saatavilla olevia aineistoja sekä aineistojen kattavuutta.

12.1.2017 | Teksti: Kansalliskirjasto ja Harri Salminen

Finna

Kirjastojen, museoiden ja arkistojen Finna-hakupalveluita koskevaan kyselyyn vastasi joulukuussa 2016 yli 14 000 käyttäjää. Kiitos jokaiselle vastaajalle. SAMKin kirjaston osalta tietoja kyselyn tuloksista saadaan myöhemmin. Kansalliskirjasto on nyt koonnut keskeisimpiä valtakunnallisia tuloksia.

Finna on hakupalvelujen kokonaisuus, johon kuuluu valtakunnallisen Finna.fi:n lisäksi jo yli viisikymmentä Finna-alustalle rakennettua verkkokirjastoa ja muuta hakupalvelua. Vuoden 2016 lopussa palvelussa oli mukana 188 arkistoa, kirjastoa ja museota. Kaikille yhteisessä Finna.fi-näkymässä oli yli 12 miljoonaa aineistoa.

Verkkokysely oli esillä kaikissa Finna-näkymissä. Kyselyyn vastasi 14 520 hakupalveluiden käyttäjää, mikä on enemmän kuin edellisinä vuosina.

Vastanneista valtaosa käytti ammattikorkeakoulujen, kuten SAMK, ja yliopistojen kirjastojen näkymiä (71 %). Seuraavaksi eniten vastaajia tuli yleisten kirjastojen näkymistä (17 %). Finna.fi-näkymää vastanneista käytti 6 %. Tällä kertaa museoiden ja arkistojen näkymistä saatiin vain erittäin pieni määrä vastauksia. Huomattavaa on, että näkymiä käytetään tulosten perusteella ristiin, esimerkiksi 41 % korkeakoulukirjastojen hakupalveluiden asiakkaista käyttää myös Finna.fi-näkymää.

Hakupalvelu oli tullut vastaajille tiedoksi kirjaston, arkiston tai museon toimipisteessä (52 %), verkkoartikkelista tai uutisesta (7 %), sosiaalisesta mediasta (2 %) tai muutoin verkon kautta. Yli 7 % vastaajista oli tutustunut palveluun jonkun toisen suosituksesta.

Aineistojen saatavuus ja kattavuus tärkeitä

Kyselyn vastaajat antoivat käyttämälleen Finna-hakupalvelulle arvosanaksi keskimäärin 8 asteikolla 0–10. 86 % vastaajista löysi palvelun avulla hakemansa tiedon tai aineiston, ja 63 % löysi myös jotain muuta kiinnostavaa.

Eniten asiakkaat arvostavat suoraan verkossa saatavilla olevia aineistoja sekä aineistojen kattavuutta. E-aineistojen saatavuudesta vastaajat antoivat sekä kiitosta että kehittämistoiveita.

Suuri osa käyttäjistä kokee palvelun suositeltavaksi: 87 % vastaajista suosittelisi palvelua enemmän kuin todennäköisesti.

Suuri osa vastaajista käyttää Finnaa vähintään kerran viikossa (40 %) tai muutaman kerran kuukaudessa (34 %). Edelliseen vuoteen verrattuna päivittäisten käyttäjien määrä on hieman kasvanut.

Käyttäjien tyytyväisyys näyttää kautta linjan hieman paremmalta kuin edellisenä vuonna.

Arvonnan voittaja Helsingin yliopistosta

Kaikkien vastanneiden kesken arvottiin Samsungin tabletti. Onnetar suosi Helsingin yliopiston opiskelijaa Noora Ahokalliota, joka hyödyntää erityisesti Finnan paikkoihin liittyviä vanhoja kuva-aineistoja. Onnea voittajalle!

Lähde: Kansalliskirjasto

 

Lisää aiheesta

Finna
| SAMK

Finna-verkkokirjasto kattavasti käytössä ammattikorkeakouluissa

Kansalliskirjaston tarjoama Finna-verkkokirjasto on vahvasti läsnä suomalaisten ammattikorkeakoulujen arjessa. Sitä käyttää opinnoissaan jo 136 000 ammattikorkeakoulujen opiskelijaa. Palvelu tarjoaa entistä sujuvammin käyttöön kaikki kirjastojen aineistot.
E-kirja

E-kirjat yleistyvät – parannettavaa riittää silti

Korkeakouluopiskelijoista ja -opettajista valtaosa on lukenut opintoihin liittyviä e-kirjoja, kertoo tuore kysely. Opiskelijat ja opettajat katsovat, että e-kirjat helpottavat ja nopeuttavat opintoja....

Uusimmat

| Automaatio ja teollisuus

Mielenkiintoiset ja monipuoliset konetekniikan opinnot

Konetekniikan opinnot ovat olleet mielenkiintoisia, monipuolisia ja myös käytännön läheisiä. Uudet laboratoriotilat ovat osoittautuneet hyviksi ja monipuoliset laitteet ovat myös tätä päivää.

SAMK sosiaalisessa mediassa