Kansainvälisen matkailun kasvu vaikuttaa myös alan osaamistarpeisiin

Matkailu elinkeinona kasvaa kovaa vauhtia Itämerellä, Suomessa ja Satakunnassa. Samalla matkailukysyntä monimuotoistuu, matkailijoita saapuu yhä useammista maista ja heidän tarpeensa ovat yhä yksilöllisempiä. SAMK panostaa kansainvälisen matkailun osaamiseen.

1.12.2017 | Teksti: Sanna-Mari Renfors | Kuva: Esko Jämsä

Kuva: Esko Jämsä

Matkailu elinkeinona kasvaa kovaa vauhtia Itämerellä, Suomessa ja Satakunnassa. Itämerellä ulkomaiset matkailijamäärät ovat lisääntyneet kolmanneksella 2010-luvulla. Vuonna 2016 ulkomaiset yöpymiset Suomessa ja monissa Itämeren maissa kasvoivat puolestaan enemmän kuin maailmalla keskimäärin. Vauhti jatkui alkuvuonna 2017, jolloin ulkomaiset yöpymiset Suomessa kasvoivat jopa 17 prosenttia. Sama trendi näkyy Satakunnassa, jossa ulkomaiset yöpymiset ovat jo alkuvuonna lisääntyneet noin 30 prosenttia viime vuoden vastaavista luvuista.

Matkailukysyntä monimuotoistuu, matkailijoita saapuu yhä useammista maista ja heidän tarpeensa ovat yhä yksilöllisempiä.

Samalla matkailukysyntä monimuotoistuu, matkailijoita saapuu yhä useammista maista ja heidän tarpeensa ovat yhä yksilöllisempiä. Itämerellä suurien lähtömaiden kuten Venäjän ja Saksan rinnalle on nousemassa monia kaukomaita. Suomeen vuonna 2016 saapuneista matkailijoista joka kahdeksas asui Aasiassa kuten Kiinassa, Japanissa tai Koreassa. Suhteellisesti eniten matkat lisääntyivät Intiasta.

Kansainvälisen matkailun kasvu vaikuttaa myös alan osaamistarpeisiin. Kasvun haasteena on erityisesti kansainvälisten asiakasryhmien tunnistaminen ja tavoittaminen. Tuotteiden ja matkakohteiden tulisi olla helposti löydettävissä ja ostettavissa erilaisissa digitaalisissa myyntikanavissa. Markkinatiedon lisäksi matkailualalla tarvitaan lisää osaamista kansainvälisessä asiakaspalvelussa, tuotteiden erilaistamisessa kansainvälisille matkailijoille ja myyntitaidoissa.  Myös alan toimijoiden uudet yhteistyömallit edistäisivät kansainvälisten matkailijoiden määrän kasvua.

SAMK keskittyy matkailun koulutuksessa kansainvälisen matkailun kehittämiseen

Satakunnan ammattikorkeakoulu keskittyykin matkailun koulutuksessa kansainvälisen matkailun kehittämiseen. Erityisesti Itämeren matkailuelinkeinon yhtenäistämiseksi suunnataan ponnisteluja. Suomi ja Satakunta eivät pärjää yksin kovenevassa kilpailussa, vaan Itämeren maiden pitää tehdä yhteistyötä alueen ulkopuolelta tulevien matkailijoiden tavoittamiseksi. Itämeri-strategian pääpaino matkailussa on alueen kehittäminen yhtenäiseksi matkakohteeksi, johon SAMK toimenpiteillään vastaa.

SAMK yhtenäistää matkailun kansainväliseen kasvuun tarvittavaa osaamista Itämerellä. Yhteistyössä virolaisten ja latvialaisten korkeakoulujen kesken on tunnistettu Itämeren yhteiset osaamistarpeet analysoimalla maiden matkailustrategioita, korkeakoulujen opetussuunnitelmia sekä haastattelemalla yli 100 matkailutoimijaa. Nämä tunnistetut osaamistarpeet käännetään opetussuunnitelman sisällöiksi. Opetussuunnitelma myös pilotoidaan kuuden Itämeren korkeakoulun yhteistoteutuksena. Toimintaa rahoittaa Interreg Central Baltic -ohjelma.

Lisäksi kansainvälisen matkailun kehittämisen keskiössä SAMKissa on erikoistuminen rannikko- ja merelliseen matkailuun. Matkailu on suurin merellinen elinkeino Euroopassa ja Itämerellä. Puolet Euroopan majoitusliikkeiden yöpymisistä myös tapahtuu rannikkoalueilla. Euroopassa tai Itämerellä ei kuitenkaan toteuteta aihealueen erityispiirteet huomioivaa, sen kasvua ja kilpailukykyä vahvistavaa koulutusta. SAMK aloittaa merellisen matkailun koulutuksen vuonna 2018 Satakuntaliiton tukemana.

Renfors-Sanna-Mari SAMK

Kirjoittaja

Sanna-Mari Renfors
tutkijayliopettaja

 

1.12.2017 | Teksti: Sanna-Mari Renfors | Kuva: Esko Jämsä

Lisää aiheesta

| Matkailu

Matkailussa boostataan kansainvälisyyttä

Satakunnan matkailun kasvumahdollisuudet ovat kansainvälisessä matkailussa. Satakunnassa on runsaasti arvokkaita luonnonvaroja – vesistömatkailu ja Blue Care-toiminta ovat uusia nousevia aiheita. Parhaillaan etsitään mahdollisuuksia vastata kiinanlaisten kiinnostukseen Suomen luontoa kohtaan.
Saavutettavuus maailmanka SAMK matkailuselvitys
| Matkailu

SAMK vastaa kansainvälisen matkailun kasvun haasteisiin uudella opetussuunnitelmalla

Suomessa matkailuelinkeino on viime vuosina kansainvälistynyt muita toimialoja nopeammin. Alan kasvu voi jatkua, mikäli kansainvälisten matkailijoiden määrä lisääntyy myös tulevina vuosina. Muutos tuo mukanaan uusia osaamistarpeita.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA