Kansainvälisen matkailun kasvu vaikuttaa myös alan osaamistarpeisiin

Matkailu elinkeinona kasvaa kovaa vauhtia Itämerellä, Suomessa ja Satakunnassa. Samalla matkailukysyntä monimuotoistuu, matkailijoita saapuu yhä useammista maista ja heidän tarpeensa ovat yhä yksilöllisempiä. SAMK panostaa kansainvälisen matkailun osaamiseen.

1.12.2017 | Teksti: Sanna-Mari Renfors | Kuva: Esko Jämsä

Kuva: Esko Jämsä

Matkailu elinkeinona kasvaa kovaa vauhtia Itämerellä, Suomessa ja Satakunnassa. Itämerellä ulkomaiset matkailijamäärät ovat lisääntyneet kolmanneksella 2010-luvulla. Vuonna 2016 ulkomaiset yöpymiset Suomessa ja monissa Itämeren maissa kasvoivat puolestaan enemmän kuin maailmalla keskimäärin. Vauhti jatkui alkuvuonna 2017, jolloin ulkomaiset yöpymiset Suomessa kasvoivat jopa 17 prosenttia. Sama trendi näkyy Satakunnassa, jossa ulkomaiset yöpymiset ovat jo alkuvuonna lisääntyneet noin 30 prosenttia viime vuoden vastaavista luvuista.

Matkailukysyntä monimuotoistuu, matkailijoita saapuu yhä useammista maista ja heidän tarpeensa ovat yhä yksilöllisempiä.

Samalla matkailukysyntä monimuotoistuu, matkailijoita saapuu yhä useammista maista ja heidän tarpeensa ovat yhä yksilöllisempiä. Itämerellä suurien lähtömaiden kuten Venäjän ja Saksan rinnalle on nousemassa monia kaukomaita. Suomeen vuonna 2016 saapuneista matkailijoista joka kahdeksas asui Aasiassa kuten Kiinassa, Japanissa tai Koreassa. Suhteellisesti eniten matkat lisääntyivät Intiasta.

Kansainvälisen matkailun kasvu vaikuttaa myös alan osaamistarpeisiin. Kasvun haasteena on erityisesti kansainvälisten asiakasryhmien tunnistaminen ja tavoittaminen. Tuotteiden ja matkakohteiden tulisi olla helposti löydettävissä ja ostettavissa erilaisissa digitaalisissa myyntikanavissa. Markkinatiedon lisäksi matkailualalla tarvitaan lisää osaamista kansainvälisessä asiakaspalvelussa, tuotteiden erilaistamisessa kansainvälisille matkailijoille ja myyntitaidoissa.  Myös alan toimijoiden uudet yhteistyömallit edistäisivät kansainvälisten matkailijoiden määrän kasvua.

SAMK keskittyy matkailun koulutuksessa kansainvälisen matkailun kehittämiseen

Satakunnan ammattikorkeakoulu keskittyykin matkailun koulutuksessa kansainvälisen matkailun kehittämiseen. Erityisesti Itämeren matkailuelinkeinon yhtenäistämiseksi suunnataan ponnisteluja. Suomi ja Satakunta eivät pärjää yksin kovenevassa kilpailussa, vaan Itämeren maiden pitää tehdä yhteistyötä alueen ulkopuolelta tulevien matkailijoiden tavoittamiseksi. Itämeri-strategian pääpaino matkailussa on alueen kehittäminen yhtenäiseksi matkakohteeksi, johon SAMK toimenpiteillään vastaa.

SAMK yhtenäistää matkailun kansainväliseen kasvuun tarvittavaa osaamista Itämerellä. Yhteistyössä virolaisten ja latvialaisten korkeakoulujen kesken on tunnistettu Itämeren yhteiset osaamistarpeet analysoimalla maiden matkailustrategioita, korkeakoulujen opetussuunnitelmia sekä haastattelemalla yli 100 matkailutoimijaa. Nämä tunnistetut osaamistarpeet käännetään opetussuunnitelman sisällöiksi. Opetussuunnitelma myös pilotoidaan kuuden Itämeren korkeakoulun yhteistoteutuksena. Toimintaa rahoittaa Interreg Central Baltic -ohjelma.

Lisäksi kansainvälisen matkailun kehittämisen keskiössä SAMKissa on erikoistuminen rannikko- ja merelliseen matkailuun. Matkailu on suurin merellinen elinkeino Euroopassa ja Itämerellä. Puolet Euroopan majoitusliikkeiden yöpymisistä myös tapahtuu rannikkoalueilla. Euroopassa tai Itämerellä ei kuitenkaan toteuteta aihealueen erityispiirteet huomioivaa, sen kasvua ja kilpailukykyä vahvistavaa koulutusta. SAMK aloittaa merellisen matkailun koulutuksen vuonna 2018 Satakuntaliiton tukemana.

SAMKin tutkijayliopettaja Sanna-Mari Renfors.

Kirjoittaja

Sanna-Mari Renfors
tutkijayliopettaja

 

1.12.2017 | Teksti: Sanna-Mari Renfors | Kuva: Esko Jämsä

Lisää aiheesta

| Matkailu

Matkailussa boostataan kansainvälisyyttä

Satakunnan matkailun kasvumahdollisuudet ovat kansainvälisessä matkailussa. Satakunnassa on runsaasti arvokkaita luonnonvaroja – vesistömatkailu ja Blue Care-toiminta ovat uusia nousevia aiheita. Parhaillaan etsitään mahdollisuuksia vastata kiinanlaisten kiinnostukseen Suomen luontoa kohtaan.
Saavutettavuus maailmanka SAMK matkailuselvitys
| Matkailu

SAMK vastaa kansainvälisen matkailun kasvun haasteisiin uudella opetussuunnitelmalla

Suomessa matkailuelinkeino on viime vuosina kansainvälistynyt muita toimialoja nopeammin. Alan kasvu voi jatkua, mikäli kansainvälisten matkailijoiden määrä lisääntyy myös tulevina vuosina. Muutos tuo mukanaan uusia osaamistarpeita.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Cannot call API for app 1123168491105924 on behalf of user 10157419919776743 Type: OAuthException
Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä. Erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä. Hae 31.12.2023 mennessä.Avaamme täydennyshaun Palliatiivisen hoidon asiantuntija (30 op) -erikoistumiskoulutukseen!Voit hakea koulutukseen aina 31.12.2023 asti. Koulutuksen toteutuminen on varmaa, otamme vielä muutamia opiskelijoita ryhmään.Lue lisää ja hae mukaan tästä: events.samk.fi/event/wJpkP ... See MoreSee Less
View on Facebook
Twitter

The new Research Center for Human Functioning was recently established at SAMK. The research center is led by Henna Kyhä, Research Manager and Doctor of Philosophy.

#thinkfuture #humanfunctioning #samkasanemployer

SAMKissa toimii nyt Ihmisen toimintakyvyn tutkimuskeskus, jota luotsaa tutkimuspäällikkö ja kasvatustieteen tohtori Henna Kyhä.

#katsetulevaisuuteen #osallisuus #toimintakyky #samktyönantajana

Altogether 92 students graduated from SAMK in November. Fifteen of them graduated with a Master´s degree. The theses of graduates can be found on Theseus. SAMK congratulates all the graduates 🌺

#alumni #thinkfuture

SAMKista valmistui marraskuussa yhteensä 92 opiskelijaa. Valmistuneista 15 suoritti YAMK-tutkinnon. Valmistuneiden opinnäytetyöt ovat luettavissa Theseuksessa. SAMK onnittelee kaikkia valmistuneita 💐

#alumni #katsetulevaisuuteen

Porin Tradenomiopiskelijat PORA ry:n järjestämässä äänestyksessä opiskelijat valitsivat Vuoden 2023 liiketalouden opettajaksi Peri Martikkalan. Onnittelut!
#vuodenopettaja #katsetulevaisuuteen #porary