Etsi

Kaksikymmentäyhdeksän maata yhdistää voimansa estääkseen hoitoon liittyviä infektioita

Yli kuusikymmentä yliopistoa, tutkimuslaitosta ja yritystä kahdestakymmenestä yhdeksästä maasta tutkivat yhdessä antimikrobisten (nano)pinnoitteiden käyttöä infektioiden leviämisen estämisessä.

15.11.2016 | Teksti: Minna Keinänen-Toivola

Pinnoitteiden hyötyjä arvioitaessa huomioidaan myös ympäristövaikutukset sekä mahdollinen bakteerien vastustuskyvyn lisääntyminen.  Erittäin ajankohtaista aihetta selvitetään ensimmäistä kertaa tässä laajuudessa. Toimijat ovat yhdistäneet voimansa AMiCI-verkostossaAnti-Microbial Coating Innovations to prevent infectious disease”, jota rahoittaa European Cooperation in Science and Technology (COST)-ohjelma.  AMiCI-yhteenliittymä kokoontuu Heerlenissä Hollannissa 16.-18.11.2016. Kokonaisuudessaan tutkimus kestää neljä vuotta.

 

Bakteerit ovat tärkeä tekijä infektioissa.

Bakteerit ovat tärkeä tekijä infektioissa.

 

Uudet menetelmät välttämättömyys

Euroopan tartuntatautien esto- ja kontrollointikeskus ECDC arvioi, että vuosittain yli 4 miljoonaa ihmistä sairastuu hoitoon liittyvään infektioon. Tällä on merkittäviä vaikutuksia kansanterveyden lisäksi myös terveydenhuollon kustannuksiin. “Infektiot ovat jatkuva uhka ihmisten terveydelle. Siksi on keskeistä tutkia uusia menetelmiä, joita voidaan käyttää joko desinfiointiaineiden ja antibioottien kanssa tai niille vaihtoehtoisesti, vähentämään mikrobien aktiivisuutta ja mikrobien vastustuskyvyn lisäämistä” kertoo AMiCI verkoston puheenjohtaja Francy Crijns. Crijns työskentelee vanhempana lehtorina ja tutkijana Zuydin ammattikorkeakoulussa Heerlenissä Hollannissa. Monitieteellinen ja kansainvälinen yhteistyö on ratkaisevaa tässä prosessissa.

Lupaavaa

Potentiaalinen ja lupaava ase bakteerien kasvua ja mahdollisesti antibiooteille vastustuskykyisten mikrobien kehittymistä vastaan ovat antimikrobiset (nano)pinnoitteet, AMC. Pinnoitteissa on aktiivista ainetta, joka vähentää mikrobien kasvua ja jopa tappaa mikrobeja. Keskeisenä teemana on arvioida näiden pinnoitteiden käyttöä terveydenhuollossa hoitoon liittyvien infektioiden leviämisen ehkäisemisessä ja kamppailussa nykyisille antibiooteille vastustuskykyisten mikrobien lisääntymistä vastaan. AMiCIssa on mukana alan toimijoita eri maista ja tieteenaloilta, kuten tutkimustahoja, pinnoitteiden valmistajia ja jatkojalostajia sekä organisaatioita, jotka ovat mukana kansainvälisten hygieniastandardien valvonnassa. AMiCIn verkostoa tukee neljän vuoden ajan COST-ohjelma, mutta jatkossa verkosto tekee laajaa ja monipuolista tutkimusyhteistyötä aihepiirissä.

Tavoite

Päätavoitteena on tutkia antimikrobisten pinnoitteiden vaikutuksia terveydenhuollossa taistelussa hoitoon liittyviä infektioita vastaan ja ehkäisemässä nykyisille antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien lisääntymistä. AMiCI yhteenliittymässä on viisi työryhmää, joilla on omat yksityiskohtaiset tavoitteensa päätavoitteen saavuttamiseksi.   Työryhmät keskittyvät antimikrobisten materiaalien suunnitteluun, niiden toiminnan testaamiseen, riskien arviointiin ja hallintaan, siivoukseen ja viestintään. Lisätietoja AMiCin toimijoista löytyy: http://www.amici-consortium.eu/.

SAMK aktiivisena

Satakunnan ammattikorkeakoulu on ollut keskeisessä roolissa AMiCI verkoston muodostamisesta saakka. Verkoston varapuheenjohtaja, tutkimuspäällikkö Minna Keinänen-Toivola toteaa, että Satakunnassa on tehty vuosia työtä sisäympäristöjen hygienian tutkimuksessa.  Aiemmassa HYGTECH-tutkimusprojektissa on tutkittu kuparin ja hopeaa sisältävien pinnoitteiden antimikrobista tehoa tosielämän olosuhteissa erilaisissa pilottikiinteistöissä. Meneillään olevassa Hygieniasta liiketoimintaa -projektissa luodaan ohjeistus hygieenisen sisäympäristön suunnitteluun ja ylläpitoon hyödyntäen myös antimikrobisia materiaaleja. Keskeisenä teemana molemmissa projekteissa on ollut kokonaisvaltainen riskien arviointi ja hallinta. Erikoistutkija Merja Ahonen toimii AMiCIssa riskien arvioinnin ja hallinnan työryhmän varajohtajana. AMiCI vahvistaa ja syventää SAMKin ja sen hollantilaisen strategisen kumppanin Zuydin ammattikorkeakoulun yhteistyötä.

 

COST:

COST (European Cooperation in Science and Technology) on yleiseurooppalainen valtioiden välinen yhteistyötaho. Sen tavoitteena on mahdollistaa käänteentekeviä tieteellisiä ja teknologisia edistysaskeleita, jotka johtavat uusiin toimintamalleihin ja tuotteisiin, jotka vahvistavat Euroopan tutkimus- ja innovaatio-osaamista. http://www.cost.eu/.

 

Yhteystiedot

AMiCI- verkoston varapuheenjohtaja, tutkimuspäällikkö Minna Keinänen-Toivola, FT

Satakunnan ammattikorkeakoulu, Teknologia- osaamisalue

Puh. 044 7103063

S-posti: minna.keinanen-toivola@samk.fi

cost-action_amici-factsheet

Uusimmat

Jari Iisakkala pyöräilee usein töihin.
| Liiketoiminta

Jari Iisakkala luotsaa palveluliiketoiminnan osaamisaluetta

Jari Iisakkala aloitti palveluliiketoiminnan osaamisalueen johtajana huhtikuun alussa. Iisakkala on innoissaan uudesta pestistään ja iloinen siitä, että SAMKin arvostus alueella on kasvanut selvästi viime vuosina.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA