Kaikki tarvii joskus TUKEE!

TUKEE!-hanke syntyi ajatuksesta, jonka mukaan nuorten kuulemisella ja mukaan ottamisella omien palveluidensa kehittämiseen ja suunnitteluun voitaisiin luoda uudenlaista ja osallistavaa palvelukulttuuria.

20.5.2020 | Teksti: Minna Kahala | Kuva: TUKEE!-hankkeen arkisto

TUKEE!-hankkeen osallistuja silittää maassa makaavaa koiraa.

Työpajalaiset tutustuivat hankkeen puitteissa eläinavusteisuuteen Terapia- ja hyvinvointipalvelu Auroosassa. Eppu-koira sai päivän aikana hyvää hoivaa.

Reilun kolmen vuoden ajan hankkeessa kokeiltiin ja arvioitiin jo olemassa oleviin menetelmiin pohjautuvia työtapoja tuoreesta näkökulmasta tavoitellen jaettua asiantuntijuutta nuorelta nuorelle, nuorelta ammattilaiselle, ammattilaiselta ammattilaiselle ja ammattilaiselta nuorelle. Tämän tavoitteen vahvistamiseksi toteutettiin varsinaisen nuorille suunnatun työpajatoiminnan lisäksi työnohjausta sekä mentorointia heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille, perinteisestä poiketen myös monialaisena.

Hankkeen toimintaan osallistui suuri joukko Satakunnan alueella nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia yhdessä asiakasnuortensa kanssa. Työpajat järjestettiin TUKEE!-tiimiläisten ja paikallisten osaajien sekä palveluntuottajien toimesta.

Sisällöt suunniteltiin ja toteutettiin nuorilta saatujen toiveiden pohjalta, kaikkien pajailtapäivien jälkeen osallistujilta kerättiin palaute, jonka perusteella toimintaa ohjattiin vastaamaan esitettyjä toiveita ja tarpeita. Iltapäivissä seikkailtiin, pelattiin, tehtiin taidetta ja musiikkia, rapsuteltiin eläimiä, pohdittiin arjen hallintaan liittyviä asioita sekä tutustuttiin ART- ja SomeBody -menetelmiin. Koettiin yhdessä monenlaisia huikeita elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia!

Yhdessä kokeminen ja tekeminen sekä yhdessä uusiin elämyksiin heittäytyminen auttaa luottamuksen syntymistä ja lujittumista aikuisen ja nuoren välillä ja se teki TUKEE! -hankkeesta erityisen mahtavan!

Yhdessä nuorten kanssa tekeminen ja kokeminen, heitä kuunteleminen ja kuuleminen kannattaa. Saatujen tulosten perusteella nuoret kokivat merkityksellisinä yhteisöllisyyden, kannustavan ilmapiirin ja osallistumisen vapaaehtoisuuden.

Julkaisu on saatavissa myös painettuna versiona.

TUKEE!-hankkeen tilaisuudessa SAMKin auditoriossa esiintynyt Brädi poseeraa.

TUKEE!-hanke

TUKEE!-hanke 1.9.2017-31.5.2020 ESR TL5 toteutettiin Satakunnan ammattikorkeakoulun hallinnoimana yhdessä alueellisten kumppaneiden (Lasten ja nuorten Kilpi, Euran kunta, Porin kaupungin psykososiaaliset palvelut, Sataedu ja Tukiranka ry) kanssa.

Kuvassa on TUKEE!-hankkeen tilaisuudessa esiintynyt Brädi.

20.5.2020 | Teksti: Minna Kahala | Kuva: TUKEE!-hankkeen arkisto

Lisää aiheesta

| Hyvinvointi ja terveys

Nuoruudesta selviää, kun saa TUKEE!

Osalla nuorista on mielenterveydellisiä tai neuropsykiatrisia pulmia, joihin tarvitaan tukea ja palveluja. SAMKissa on käynnistynyt TUKEE-hanke, joka tavoitteena on tuottaa uusia ratkaisuja nuorten arjessa pärjäämiseen. Keskeisenä ideana on, että nuoret itse osallistuvat toisten nuorten tukemiseen ja heille suunnattujen palvelujen kehittämiseen ja käynnistämiseen.
| Hyvinvointi ja terveys

TUKEE! – nuoret kokeilevat erilaisia tapoja saada tukea ja ohjausta

Kolmen vuoden mittainen nuorten TUKEE!-hanke on loppusuoralla. Projektipäällikkö Minna Kahala kertoo, että uusia verkostoja on syntynyt ja nuoret ovat päässeet kokeilemaan erilaisia tapoja saada tukea ja ohjausta. Erilaiset toiminnalliset työpajat ovat olleet erityisesti suosiossa.

Uusimmat uutiset

Rakennustekniikan opiskelijat Jari-Petteri Joutsenlahti ja Tomi Ahokas katsovat rakennuspiirroksia rakennustyömaalla.
| SAMK

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksesta hyvät valmiudet työelämään

Opiskelijat Siiri Järvinen, Tomi Ahokas ja Jari-Petteri Joutsenlahti kertovat rakennustekniikan opinnoistaan ja harjoittelustaan sekä tulevaisuudensuunnitelmistaan. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksessa voi suuntautua rakennustuotantoon, rakennesuunnitteluun tai LVI-suunnitteluun.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
Rakennusalalla vaaditaan koko ajan uutta kilpailukykyistä osaamista ja siihen tarpeeseen koulutuksesta valmistuu uutta osaavaa työvoimaa. Opiskelijat Siiri Järvinen, Tomi Ahokas ja Jari-Petteri Joutsenlahti kertovat uudella videolla opinnoistaan ja harjoitteluistaan sekä tulevaisuudensuunnitelmistaan.
#rakennusala #samk #mysamk #ylpeästiamk
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
TUKEE!-hankkeen puitteissa on kuunneltu nuoria sekä heittäydytty yhdessä uusiin elämyksiin. Saatujen tulosten perusteella nuoret kokivat merkityksellisinä yhteisöllisyyden, kannustavan ilmapiirin ja osallistumisen vapaaehtoisuuden. #tukee #nuoret #työpajat #mentorointi #yhdessä
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
CBSmallPorts-projektissa on kaksi pääteemaa: satamien energiatehokkuus ja satamien yhteismarkkinoinnin kehittäminen. Satamien energiatehokkuuden nykytila kartoitetaan. #CBSmallPorts

Opiskelijat Siiri Järvinen, Tomi Ahokas ja Jari-Petteri Joutsenlahti kertovat uudella videolla rakennustekniikan opinnoistaan ja harjoittelustaan sekä tulevaisuudensuunnitelmistaan. #rakennusala #samk #mysamk #ylpeästiamk
https://t.co/rCMBsXo8lb

TUKEE!-hankkeen puitteissa on kuunneltu nuoria sekä heittäydytty yhdessä uusiin elämyksiin. Nuoret kokivat merkityksellisinä yhteisöllisyyden, kannustavan ilmapiirin ja osallistumisen vapaaehtoisuuden. #tukee #nuoret #työpajat #mentorointi #yhdessä https://t.co/LUbHdZmvuU

CBSmallPorts-projektissa on kaksi pääteemaa: satamien energiatehokkuus ja satamien yhteismarkkinoinnin kehittäminen. Satamien energiatehokkuuden nykytila kartoitetaan. #CBSmallPorts
https://t.co/vVWW5fkcVH

Kari Lilja, Sirpa Sandelin ja Sanna Lindgen pohtivat Osaava yritys – Menestyvä yritys -blogikirjoituksessa, mikä tekee osaajasta asiantuntijan. https://t.co/DLRAzkkZ0Z