Johtamisopinnoista potkua urakehitykseen

Tuija Itkosen tradenomi (YAMK) -opinnot ovat loppusuoralla. Johtamisen ja palveluliiketoiminnan koulutuksen pariin jalkinesuunnittelijan ja painopinnanvalmistajan toi urakehitystoiveet.

15.3.2018 | Teksti: Jatta Lehtonen | Kuva: Tuija Itkonen

Ylemmän amkin tradenomiopinnot ovat Tuijan mielestä olleet mielenkiintoisesti rakennettu kokonaisuus ja monimuoto-opiskelumahdollisuus oli hänelle paras vaihtoehto.
– Monimuoto-opinnot vaativat opiskelijalta paljon ja on pitkälti itsestä kiinni, paljonko opintoihin panostaa ja niistä saa irti. Minä opiskelin täysipäiväisesti – niin kuin vain kahden pienen lapsen äiti nyt voi. Aika riitti ihan hyvin, mutta vaatii se opiskelijalta organisointitaitoja ja määrätietoisuutta. Minulle itsenäinen työskentely sopii ja pidän siitä, että pystyn itse vaikuttamaan työtahtiin.

Toki myös ryhmätyöskentely oli Tuijan mieleen.
– Meillä oli mahtava tiimi koko opintojen ajan. Oli mukava perehtyä eri aloihin ja tutustua uusiin ihmisiin. Luentotyyppistä opetusta olisi toki voinut olla enemmänkin; vuorovaikutuksesta ryhmän ja luennoitsijan kanssa saa paljon irti

Monipuoliset johtamisen opinnot

Koulutuksessa käsitelään johtamisopintoja monelta eri kantilta: muun muassa henkilöstön, taloushallinnon ja kansainvälisyyden osalta.
– Opin mielestäni liiketoiminnan johtamisesta paljon ja ymmärrän nyt syy-seuraussuhteita paremmin, kuin ennen opintoja. Opin myös projektiluonteiseen työntekoon, jossa tietoa haetaan, sovelletaan ja raportoidaan aikataulussa. Vapaasti valittavan opintokokonaisuuden suoritin Porin yliopistokeskuksella avoimen yliopiston kurssilla.

Opinnäytetyö tiivistää opiskelijan osaamisen yksiin kansiin

Opinnäytetyön osalta Tuija vinkkaakin, että työstämiseen kannattaa varata aikaa.

– Opinnäytetyöprosessi on kyllä suurin pala opintokakusta ja siihen tulee varata hurjasti aikaa. Itse tein työtä lähes vuoden ja vielä olisin voinut sitä jatkaa. Pitää myös osata lopettaa ja päättää, että työ on nyt valmis kirjoihin ja kansiin.

Tuija opiskeli omaehtoisesti TE-keskuksen luvalla ja hän suoritti tutkinnon 18 kuukaudessa. Hänen mielestään yksilöllinen ohjaus ja opiskelijoiden omat tarpeet huomioitiin erinomaisesti.
– Ohjaajat neuvoivat minua hienosti ja pystyin siten suoriutumaan opinnoista vaaditussa ajassa. Tietysti minulla itselläni oli asiasta vastuu ja suoritustahti oli melko raskas, mutta täysin mahdollinen.

Kokonaisuudessaan Tuija on hyvin tyytyväinen opiskeluunsa SAMKissa.
– Omatahtiseen opiskeluun on SAMKissa hyvät mahdollisuudet. Opettajat ovat palvelualttiita, avuliaita ja heidän kanssaan on asioista helppo sopia. Opettajat myös haastavat opiskelijaa suoriutumaan parhaalla mahdollisella tavalla.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA