Itämeren alueen PK-yritysten osaaminen kasvuun: yrittäjäpolvenvaihdoksia ja maahanmuuttajien osaamisen hyödyntämistä

– Kaikissa hankkeissa päätavoitteena on PK-yritysten osaamisen kehittäminen, summaa yliopettaja Sirpa Sandelin Hansa-parlamentin kanssa tehtäviä hankkeita.  Hankkeissa käsitellään yrittäjäpolven vaihdoksia, koulutusta, johtamista ja ympäristöasioita.

3.12.2018 | Teksti: Anne Sankari | Kuva: Anne Sankari

Kari Lilja ja Sirpa Sandelin - SAMK

Hansaparlamentin hankkeissa työskentevät tekniikan tohtorit Kari Lilja ja Sirpa Sandelin.

Nyt meneillään ovat sukupolvenvaihdoksiin ja maahanmuuttajien koulutukseen liittyvät hankkeet.

– ”Mistä löytää jatkaja yritykseen” on ongelma koko Itämeren alueella, Sandelin kertoo.
–  Etsimme yritysjärjestelyjen vaihtoehtoja, myös sitä, miten niitä rahoitetaan ja mikä on henkilöstön ja sen osaamisen rooli. Haemme malleja ja levitämme tietoa hyvistä käytännöistä – ja huonoistakin, siitä mikä ei toimi. Hankkeissa tehdään koulutuspaketteja, jotka saamme käyttöömme.

Apuja yrittäjäpolvenvaihdoksiin

Jokainen hankekumppani tuo yhteiseen ”pooliin” oman osaamisensa. SAMKin tehtävänä on koota suomalaisia rahoitusmalleja sekä esimerkkejä erilaisista yrittäjäpolvenvaihdoksista, joita ovat esimerkiksi yrityskaupat, harkittu perheensisäinen sukupolvenvaihdos, äkillisen kuoleman aiheuttama vaihdos tai tapaus, jossa liiketoiminta vaihtaa omistajaa, mutta kiinteistö säilyy vanhalla omistajalla. Se mikä tuntuu itsestäänselvyydeltä yhdessä maassa, voi olla silmiä avaavaa toisaalla. Alueellisena yhteistyökumppanina on Satakunnan Yrittäjät.

–  Seuraavana katsotaan, pystytäänkö auttamaan jossain yrittäjäpolvenvaihdoksessa, voidaanko toimia mentorina. Nyt meillä olisi tarjota tosi hyvä tekijä, sanoo Sandelin, ja viittaa työpariinsa Kari Liljaan.

Toinen hanke integroi maahanmuuttajia

Toisessa hankkeessa työn alla on maahan äskettäin muuttaneiden osaamisen ja ammatillisen koulutustarpeen arviointi ja tarvittavien koulutuspakettien suunnittelu ja testaus.
–  Saksassa on jo työkalu, jonka avulla maahanmuuttajat voivat arvioida omaa osaamistaan. Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevaa ja kehitetään sitä edelleen, Sandelin kertoo.

Koulutuspakettien laatiminen on jaettu osallistujien kesken. SAMKin vastuulla on energiatehokkuus ja uusiutuva energia -ohjelma. Suomessa saadaan käyttöön myös partnerien – Saksa, Italia ja Itävalta – tekemät liiketalouden ja digitalisaation koulutuspaketit.  SAMKin vastuulla on lisäksi koulutuskokonaisuuksien arviointi.

Hankkeeseen liittyen SAMK on mukana myös Satakunnan Maahanmuuttajatyön koordinointiryhmässä (MAKO), jossa ovat kaikki keskeiset toimijat kaupungeista ja kunnista ELY-keskukseen, TEM:iin,  kolmannen sektorin toimijoihin ja koulutusorganisaatioihin.

– Välitämme MAKO-ryhmälle hankkeen aikaansaannoksia, ja hankekumppaneille puolestaan sitä, mitä Suomessa on tehty.

Hankkeista antaa lisätietoja: Sirpa Sandelin, p. 044 7103227, sirpa.sandelin@samk.fi.

 

TAUSTAINFO JA AJANKOHTAISET HANKKEET

Itämeren alueella toimii kaksi organisaatiota, jotka edistävät alueen PK-yritysten toimintaedellytyksien vahvistamista ja osaavan työvoiman kouluttamista. Kauppakamareita ja pk-yrittäjäkentän toimijoita yhdistävä Hanse-Parlament (HP) on toiminut vuodesta 1994 ja oppilaitoksia ja yrityskenttää yhdistävä Baltic Sea Academy (BSA) vuodesta 2010.  SAMK on tehnyt yhteistyötä HP:n kanssa vuodesta 2006 ja oli yksi BSA:n perustajista. HP:n jäsenenä on Suomesta tällä hetkellä vain Suomen Itämeri-Instituutti. TkT, yliopettaja Sirpa Sandelin toimii tällä hetkellä BSA:n varapuheenjohtajana. Toimijoiden yhteistyö on ollut alusta saakka kiinteä, ja suunnitelmissa on liittää BSA osaksi Hansa-Parlamenttia vuoden 2019 alusta.

SAMK on ollut partnerina kaikkiaan 12 hankkeessa, joista viisi on parhaillaan menossa (yhdessä rahoitus Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta ja neljässä Erasmus-ohjelmasta):

  • Innovative Business Transfer Models for SMEs in the BSR (INBETS BSR), 2017–2020
  • Bachelor & Meister, Designing and implementing a dual Bachelor’s degree study course with integral attainment of a Bachelor’s and Master’s degree, 2017–2020
  • INTACT, Integration of newly arrived migrants by means of competency assessment and high-qualify further vocational training, 2018–2021
  • Innovative Entrepreneurs and Innovation Support for SMEs: Knowledge Alliance “Human Resources and Organizational Development“(KAforHR), 2018–2021
  • Management and Technologies of Water, Waste Water, Waste and Circular Economy (WWW&CE), 2019–2021.

Hankkeet SAMKin sivuilla http://www.samk.fi/tyoelama-ja-tutkimus/hankkeet/

Lisää aiheesta

| SAMK

Väitös: Vesihuoltolaitosten hiljaisen tiedon siirrolla on kiire

Tekniikan lisensiaatti, SAMKin yliopettaja, Sirpa Sandelinin rakennustekniikan alaan kuuluva väitöskirja Knowledge Management and Retention: A Case of a Water Utility in Finland tarkastetaan Tampereella 9.6.2017.

Uusimmat uutiset

Haastateltava työpöytänsä takana näytön ääressä
| SAMK

Anu, logistiikan ja meriteknologian uusi osaamisaluesihteeri

Anu Hakkarainen on työskennellyt logistiikan ja meriteknologian osaamisaluesihteerinä neljä kuukautta. Paljasjalkainen, mutta maailmaa nähnyt raumalainen nauttii ihmisten kanssa toimimisesta ja lyhyestä työmatkasta.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

  • Anu Hakkarainen on SAMKin logistiikan ja meriteknologian osaamisalueen tuore osaamisaluesihteeri. Paljasjalkainen r… https://t.co/qjLNmWI02r
  • Kirjastojärjestelmämme vaihtuu. (Eikä se tietysti ihan noin vain itsestään vaihdu, vaan kirjaston porukka on tehnyt… https://t.co/sHAAum0JGE
  • Haluatko auttaa opiskelijaa saamaan materiaalia opinnäytetyöhönsä? Vastaa kyselyyn. https://t.co/qidohy68g7