Hallintojohtaja Leena Lammassaari arvostaa paikallista koulutusta ja työllisyyttä sekä opiskelijan että työnantajan kokemuksella

LähiTapiolan hallintojohtaja Leena Lammassaari on tehnyt kaupalliset opintonsa pitkän linjan kautta. SAMK tuli kuvioihin mukaan, kun Leena lähti suorittamaan tradenomiopintoja työn ohessa. Päämääränä oli osaamisen päivittäminen ja uralla eteneminen.

16.10.2018 | Teksti: Hanna Valtokivi | Kuva: Hanna Valtokivi

Leena Lammassaari on itse valmistunut SAMKista ja rekrytoi nyt SAMKin opiskelijoita harjoittelijoiksi ja opinnäytetöiden tekijäksi LähiTapiolaan.
Leena Lammassaari on itse valmistunut SAMKista ja rekrytoi nyt SAMKin opiskelijoita harjoittelijoiksi ja opinnäytetöiden tekijäksi LähiTapiolaan.

– Olen tehnyt LähiTapiolassa vähän kaikkea. Opintojen myötä sain lisää valmiuksia talouteen ja hallintoon. Olin sen jälkeen töissä asiakaspalvelupäällikkönä ja sisäisten palvelujen päällikkönä.

Heti kun mahdollista, eli kolmen vuoden kuluttua AMK-tutkinnon suorittamisesta, Leena lähti opiskelemaan ylempää AMK-tutkintoa yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ohjelmassa.

Opiskelu ei mennyt aivan ideaaliajassa läpi, mutta syy oli hyvä: perheeseen syntyi kaksoset.

Leenan mielestä työn ohessa opiskelu on ollut erittäin mielekästä, koska oppimiaan asioita on pystynyt koko ajan viemään käytännön työhön ja kehittämään sitä kautta omaa työtään ja työyhteisöä.

Harjoittelijat voimavarana ja yrityksen kasvoina

Idea harjoittelijoiden käyttämisestä syntyi myös koulutuksen aikana ryhmätyötilanteessa.

– Ryhmätöissä oli vastuut jaettu tarkasti ja siinä tuli mieleen, että kunpa kaikki opiskelijat pääsisivät harjoittelemaan työelämätaitoa jo opiskeluaikana. Ja pääsisivät kokeilemaan myös johtamistaitoja perehdyttämällä uusia harjoittelijoita.

LähiTapiolassa uuden työntekijän syvällinen perehdyttäminen on vuoden kahden projekti. Harjoittelijan viiden kuukauden periodi on tähän verrattuna lyhyt, mutta yhtiössä halutaan antaa harjoittelijalle kuitenkin mahdollisimman laaja käytännön näkökulma siihen, mitä kaikkea vakuutusyhtiössä tehdään.

– Vaikka meillä on ollut hyviä harjoittelijoita, kaikkia ei voida millään palkata, mutta aina joku jää töihin, jos työpaikka on auki, Leena kertoo.

– Osa lähtee myös LähiTapiola-ryhmän toimipisteisiin muualle maahan. Tämäkin on hyvä mahdollisuus valtakunnallisessa toiminnassa.

Mahdollisuuksien mukaan harjoittelijat osallistuvat myös erilaisiin kehittämishankkeisiin ja tekevät opinnäytetöitä. Viimeksi valmistunut opinnäytetyö käsitteli työntekijöiden työajan jakautumisesta kustannuslaskennan perusteeksi. Uusin opinnäytetyö tulee liittymään palvelumuotoiluun.

– Harjoittelijakäytäntö nykymuodossaan on ollut vuodesta 2014 asti ja perehdyttämissuunnitelman teki meillä harjoittelijana ollut SAMKin opiskelija!

Arvostamme harjoittelijassa oma-aloitteisuutta, avoimuutta, sosiaalisia taitoja ja oppimiskykyä.

– Harjoittelijat ovat oikeasti yrityksemme kasvot. He ovat ensimmäiset, jotka asiakkaat näkevät meille tullessaan, Leena Lammassaari korostaa.

LähiTapiola lahjoitti SAMKille

LähiTapiolalle on tärkeää, että osaavaa väkeä on saatavilla. Yhtiö antoi oman panoksensa asiaan lahjoittamalla SAMKille 100 000 euroa alueen elinvoimaisuuden tukemiseen ja työllisyyden edistämiseen.

– Jos täällä ei ole koulutusta alueen yrityksille, niin mistä tekijät otetaan? Meille on tärkeää, että koulutusta ja tarvittaessa myös täydennyskoulutusta on saatavissa siellä, missä me ja muut alueen yritykset toimimme.

Lisää aiheesta

| SAMK

SAMKille ensimmäinen yksityinen lahjoitus – Satakunnan Osuuskaupalta 50 000 € koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen

Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) on vastaanottanut ensimmäisen lahjoituksen Tue elinvoimaa – Lahjoita tulevaisuudelle -varainhankintakampanjassa. Satakunnan Osuuskauppa lahjoitti 50 000 euroa SAMKin alueen koulutus- ja tutkimustoiminnan tukemiseen.
OP Länsi-Suomen toimitusjohtaja Matti Kiuru (oikealla) haastaa muut satakuntalaiset yritykset mukaan satakuntalaisen koulutuksen vahvistamiseen. Lahjoituksen vastaanottivat rehtori Jari Multisilta ja hallituksen puheenjohtaja Henry Merimaa.
| SAMK

Satakuntalaisilta osuuspankeilta 100 000 euroa SAMKille

– OP Länsi-Suomi ja alueen muut osuuspankit ovat pyrkineet edesauttamaan maakunnan koulutuksen monipuolisuutta jo pitkään. Lahjoituksilla olemme onnistuneet omalta osaltamme myötävaikuttamaan, että Satakunnasta löytyy nyt ja jatkossakin monenlaista koulutustarjontaa. Tällä nyt tehtävällä 100 000 euron lahjoituksella Satakunnan ammattikorkeakoululle alueella toimivat osuuspankit haluavat mahdollistaa kansainvälisestikin korkeatasoisen ja laadukkaan koulutuksen ja tutkimuksen paikallisella ammattikorkeakoulusektorilla, OP Länsi-Suomen toimitusjohtaja Matti Kiuru toteaa.

Uusimmat uutiset

Rakennustekniikan opiskelijat Jari-Petteri Joutsenlahti ja Tomi Ahokas katsovat rakennuspiirroksia rakennustyömaalla.
| SAMK

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksesta hyvät valmiudet työelämään

Opiskelijat Siiri Järvinen, Tomi Ahokas ja Jari-Petteri Joutsenlahti kertovat rakennustekniikan opinnoistaan ja harjoittelustaan sekä tulevaisuudensuunnitelmistaan. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksessa voi suuntautua rakennustuotantoon, rakennesuunnitteluun tai LVI-suunnitteluun.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
Rakennusalalla vaaditaan koko ajan uutta kilpailukykyistä osaamista ja siihen tarpeeseen koulutuksesta valmistuu uutta osaavaa työvoimaa. Opiskelijat Siiri Järvinen, Tomi Ahokas ja Jari-Petteri Joutsenlahti kertovat uudella videolla opinnoistaan ja harjoitteluistaan sekä tulevaisuudensuunnitelmistaan.
#rakennusala #samk #mysamk #ylpeästiamk
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
TUKEE!-hankkeen puitteissa on kuunneltu nuoria sekä heittäydytty yhdessä uusiin elämyksiin. Saatujen tulosten perusteella nuoret kokivat merkityksellisinä yhteisöllisyyden, kannustavan ilmapiirin ja osallistumisen vapaaehtoisuuden. #tukee #nuoret #työpajat #mentorointi #yhdessä
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
SAMK - Satakunta University of Applied Sciences
CBSmallPorts-projektissa on kaksi pääteemaa: satamien energiatehokkuus ja satamien yhteismarkkinoinnin kehittäminen. Satamien energiatehokkuuden nykytila kartoitetaan. #CBSmallPorts

Opiskelijat Siiri Järvinen, Tomi Ahokas ja Jari-Petteri Joutsenlahti kertovat uudella videolla rakennustekniikan opinnoistaan ja harjoittelustaan sekä tulevaisuudensuunnitelmistaan. #rakennusala #samk #mysamk #ylpeästiamk
https://t.co/rCMBsXo8lb

TUKEE!-hankkeen puitteissa on kuunneltu nuoria sekä heittäydytty yhdessä uusiin elämyksiin. Nuoret kokivat merkityksellisinä yhteisöllisyyden, kannustavan ilmapiirin ja osallistumisen vapaaehtoisuuden. #tukee #nuoret #työpajat #mentorointi #yhdessä https://t.co/LUbHdZmvuU

CBSmallPorts-projektissa on kaksi pääteemaa: satamien energiatehokkuus ja satamien yhteismarkkinoinnin kehittäminen. Satamien energiatehokkuuden nykytila kartoitetaan. #CBSmallPorts
https://t.co/vVWW5fkcVH

Kari Lilja, Sirpa Sandelin ja Sanna Lindgen pohtivat Osaava yritys – Menestyvä yritys -blogikirjoituksessa, mikä tekee osaajasta asiantuntijan. https://t.co/DLRAzkkZ0Z