Etsi

Haavahoidon asiantuntijaksi korkeakoulujen erikoistumiskoulutuksella (30 op)

Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus käynnistyy neljän ammattikorkeakoulun yhteistoteutuksena syksyllä 2017. Koulutus on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja suunnattu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Hakuaika koulutukseen on 13.2.–31.5.2017.

3.3.2017 | Teksti: Katri Väkiparta

Haavanhoito_web

Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus

Toteutus 20.9.2017 – 24.5.2018  |  Hakuaika 13.2. – 31.5.2017  |  30 op

Haavahoidon erikoistumiskoulutus käynnistyy syksyllä 2017. Koulutus on suunnattu sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, kätilö-, ensihoitaja-, fysio- ja toimintaterapeuttitutkinnon suorittaneille henkilöille.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena yhteistyössä Lahden, Oulun, Satakunnan ja Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa.

Haavahoidon erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen luo edellytyksiä toimia haavahoidon asiantuntijana. Osallistuja saa taitoa oman osaamisen, työyksikön ja organisaation haavahoidon osaamisen kehittämiseen näyttöön perustuen.

Koulutus hyväksytään Suomen Haavanhoitoyhdistys ry haavahoitajan auktorisointi nimikkeen hakemiseen edellyttäväksi koulutukseksi.

Lisätietoja koulutuksesta

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia.

Ensimmäiset korkeakoulujen erikoistumiskoulutukset alkoivat vuonna 2016. Erikoistumiskoulutus korvaa aiemmat ammattikorkeakoulujen ammatilliset erikoistumisopinnot. Koulutuksen laajuus on vähintään 30 opintopistettä.

Koulutus sopii henkilöille, jotka

  • haluavat syventää asiantuntemustaan
  • tarvitsevat työssään laajempaa tai monialaisempaa osaamista
  • toimivat asiantuntijoina yhteisöissä ja -verkostoissa
  • suuntaavat vaativampiin asiantuntijatehtäviin

 

 

 

Uusimmat

| Automaatio ja teollisuus

Mielenkiintoiset ja monipuoliset konetekniikan opinnot

Konetekniikan opinnot ovat olleet mielenkiintoisia, monipuolisia ja myös käytännön läheisiä. Uudet laboratoriotilat ovat osoittautuneet hyviksi ja monipuoliset laitteet ovat myös tätä päivää.

SAMK sosiaalisessa mediassa