Etsi

Ensimmäinen päiväkirjamuotoinen opinnäytetyömme on kunnianhimoisen työn tulos

Ammattikorkeakoulutuksen tärkeä tehtävä on vastata työelämän osaamistarpeeseen. Tuon osaamistarpeen laaja kirjo pääsee hyvin esille opinnäytetöiden aiheissa. Haluamme kokeiltavaksi myös uusia raportoinnin tapoja, laadusta tinkimättä.

8.12.2016 | Teksti: Eeva-Leena Forma | Kuva: Veera Korhonen

Opinnaytetyo ja opiskelija

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöt ovat toimintaa kehittäviä, ongelmaan ratkaisua hakevia, projektimaisia ja toiminnallisia. Tavoiteltu tulos voi olla myös ennalta määritetty. Silloin opinnäytetyössä jää ratkaistavaksi, millä keinoin tulokseen päästään.

AMK-opinnäytetyöt sopivat selkeästi rajatun ongelman ratkaisemiseen silloin, kun taustalle tarvitaan tutkittua, testattua tai esimerkiksi lainsäädäntöön perustuvaa tietoa, jonka pohjalta uutta toimintaa tai menettelyä kehitetään. SAMKin Osaaja-opinnäytetyökilpailussa palkittuja opinnäytetöitä parilta viime vuodelta ovat esimerkiksi:

  • Hyvä sopimushallinta liiketoiminnan tukena kohdeyrityksessä
  • Osaamiskartoitus ja toimenkuvausten laatiminen: case Eurajoen kunta
  • Crp-propulsiolaitteen pienoismallin automatisointi
  • Yrittäjän tarvitsema tuki työkyvyn ollessa uhattuna
  • Sähkömoottoreiden koekäyttöjärjestelmä
  • Polven tekonivelleikkauspotilaiden elämänlaatu ennen ja jälkeen leikkauksen
  • ”Tää on tosi hyvä juttu” – ikääntyneiden kokemuksia ohjatun kuntosaliharjoittelun.

Nämä työt ovat pieni näyte siitä tuhansien opinnäytetöiden sarjasta, joka koko laajuudessaan on nähtävissä Satakunnan ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden kokoelmassa Theseuksessa samk.fi/theseus.

Erilaisuus on opinnäytetöissä voimavara

Raportoinnin muoto ja lähteisiin perustuvaa tutkimuksellisuus on myös laadullinen kriteeri opinnäytetöitä arvioitaessa. Opinnäytetöiden raportoinnin muodot ovat olleet varsin perinteisiä. SAMKissa sitä selittää omalta osaltaan raportin ohjeistus, joka on taipunut hyvin niin projektien, kehittämistehtävien, toiminnallisten kuin tutkimuksellistenkin opinnäytetöiden raportoinnin pohjaksi.

Opinnäytetöiden perinteeseen uutta näkökulmaa tuovat päiväkirjamuotoiset työt, joista ensimmäinen tehtiin SAMKissa sairaanhoitaja AMK -tutkintoon. Työn lisäarvona perinteiseen opinnäytetyöhön on päiväkirjan tuoma tarinallisuus, jonka avulla tämä työ kiinnittyy vaativaan, kansainväliseen ja kokemukselliseen toimintaympäristöönsä. Samalla tavalla tarinallisuuden kautta jäsentyy tekijän asiantuntijarooli suhteessa aiheeseen turvallisen lääkehoidon kehittämisestä katastrofiolosuhteissa.

Ensimmäinen päiväkirjamuotoinen opinnäytetyömme on kunnianhimoisen työn tulos laajuudessaan ja syvyydessään. Päiväkirjamaisuus on tuotu projektiluonteisen työn rinnalle, sitä täydentämään. Siinä ei tingitä työn tutkimuksellisesta luonteesta, mutta samalla se antaa hyvän pohjan erilaisen opinnäytetyön idealle päiväkirjamuotoisen opinnäytetyön pioneerina SAMKissa.

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen kuuluu osaltaan AMK-tutkinnon tuottamaan korkeakoulutasoiseen asiantuntijaosaamiseen. Opinnäytetyö on erinomainen paikka sen osoittamiseen. Päiväkirjaopinnäytetyö tuo kehittymistarinan henkilökohtaisen osaamisen tasolle.

Päiväkirjaopinnäytetyö tuo kehittymistarinan henkilökohtaisen osaamisen tasolle.

Sellaisenaan se voi jatkossa avata uusia mahdollisuuksia myös esimerkiksi kuvataiteen tai yrittäjänä AMK-tutkintoon valmistuvan opinnäytetyössä tai ylemmästä AMK-tutkinnosta valmistuvan opinnäytetyöhön, jossa tavoitteena on osoittaa valmiudet kehittää omaa työtä ja työyhteisöä. Päiväkirjamuotoiselle opinnäytetyölle on kehitetty oma tutkimukseen ja kehittämiseen perustuva mallinsa sekä AMK- että ylempi AMK -tutkintoon. Nämä työt kehittyvät tekemällä, siitä meillä SAMKissa on nyt hyvä, tuore esimerkki.

Eeva-Leena Forma

Kirjoittaja

Eeva-Leena Forma

opetuksen kehittämispäällikkö
opinnäytetyön kehittämisryhmän jäsen

8.12.2016 | Teksti: Eeva-Leena Forma | Kuva: Veera Korhonen

Lisää aiheesta

Virpi Teinilä ja Kristiina Kurittu
| Hyvinvointi ja terveys

Sairaanhoitaja teki päiväkirjamuotoisen opinnäytteen katastrofialueen apteekin perustamisesta

Sairaanhoitaja Virpi Teinilä tähtää maisteritason opintoihin. Niihin ei pääse opistotutkinnolla, joten Teinilä päivitti opintonsa avoimessa ammattikorkeakoulussa. Joulukuussa hän valmistuu SAMKista sairaanhoitaja (AMK):ksi. Opinnäytetyö on SAMKin ensimmäinen päiväkirjamuotoinen "oppari", aiheena lääkehoidon turvallisuus ja katastrofiapteekin perustaminen.
| Opinnot ja opetus

Valmiina jatko-opintoihin: opistotutkinnon voi päivittää avoimessa amkissa

Kun maisteritason opinnot alkoivat kiinnostaa sairaanhoitaja Virpi Teinilää, opistosairaanhoitajatutkinto vuodelta 1997 piti päivittää korkeakoulututkinnoksi. Hänelle tehtii henkilökohtainen opintosuunnitelma - tässä tapauksessa kiivastahtinen.

Uusimmat

Aurinkopaneelit WinNovan Tahti. Kuva Petri Lähde
| SAMK

SAMKin osaamista asuntomessuilla: Aurinkoenergiaa, aistiesteettömyyttä ja vähähiilinen oheiskohde

Asuntomessujen kohde 7, WinNovan Tähti -talon aurinkoenergiajärjestelmä on SAMKin opiskelijoiden suunnittelema ja asentama, Haltiatar-talo on suunniteltu SAMKin asiantuntijan avulla aistiesteettömäksi ja oheiskohteen infopisteessä kerrotaan mahdollisuuksista pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA