Etsi

Enemmän elämyksellisyyttä Satakunnan vesistömatkailutuotteisiin

Matkailuliiketoiminnan tutkimusryhmän mukaan Satakunnan vesistömatkailutuotteisiin tulisi liittää enemmän elämyksellisyyttä ja alueen erityispiirteitä pitäisi hyödyntää tarmokkaammin osana ammattimaisesti tuotettuja palvelupaketteja. Merellisen matkailun haasteena nähdään matkailijoiden lisääntyvä määrä, keskittyminen tietyille maantieteellisille alueille sekä tarve suojella luontoa ja merinisäkkäitä.

26.6.2017 | Teksti: Jaana Ruoho ja Sanna-Mari Renfors, matkailuliiketoiminnan tutkimusryhmä | Kuva: Jaana Ruoho

Satakunnan luonto

SAMKin matkailuliiketoiminnan tutkimusryhmä osallistui kansainväliseen merellisen matkailun kongressiin Ruotsissa, Göteborgissa 13.-16.6.2017.

Tutkimusryhmän esitys “Product Development in Nature-Based Tourism: Case Finnish Archipelago” käsitteli Satakunnan vesistömatkailun mahdollisuuksia, joista keskeisimmät liittyvät vierailijoiden ja palveluiden määrän lisäämiseen. Esityksen mukaan Satakunnan vesistömatkailutuotteisiin tulisi liittää enemmän elämyksellisyyttä ja alueen erityispiirteitä pitäisi hyödyntää tarmokkaammin osana ammattimaisesti tuotettuja palvelupaketteja.

Globaalista näkökulmasta merellisen matkailun haasteena eri maanosissa on matkailijoiden lisääntyvä määrä, keskittyminen tietyille maantieteellisille alueille sekä tarve suojella luontoa ja merinisäkkäitä kuten valaita ja delfiinejä. Siten Satakunnan vesistömatkailuun liittyvät kehittämistarpeet näyttäytyivät kiinnostavana haasteena kansainvälisessä kontekstissa.

 

 

Matkailuliiketoiminnan tutkimusryhmän tavoitteena on laajentaa nykyistä tutkimus- ja kehittämistoimintaansa sinisen kasvun: vesistömatkailun ja vesistöjen ympärillä tapahtuvan palveluliiketoiminnan suuntaan.

Satakunnan vesistömatkailun kehittämistarpeet näyttäytyvät kiinnostavana haasteena kansainvälisessä kontekstissa.

Ensimmäinen aihealueen hanke BlueSata sai juuri rahoituksen Maaseuturahastosta ja käynnistyy 1.9.2017. Hanke keskittyy vesistöjen ympärillä olevan palveluliiketoiminnan kartoittamiseen maakunnassa, toimialan uusien liiketoimintamahdollisuuksien tarkasteluun sekä alan yrittäjien aktivointiin.

 

Göteborgissa järjestyssä kongressissa oli edustettuna 28 eri maata. Osallistujat tulivat Uudesta-Seelannista, Australiasta, Koreasta, Yhdysvalloista, Etelä-Afrikasta sekä useista muista maista.

Jaana Ruoho ja Sanna-Mari Renfors, SAMK

Kirjoittajat

Jaana Ruoho ja Sanna-Mari Renfors
Lehtori ja yliopettaja, matkailuliiketoiminnan tutkimusryhmä

26.6.2017 | Teksti: Jaana Ruoho ja Sanna-Mari Renfors, matkailuliiketoiminnan tutkimusryhmä | Kuva: Jaana Ruoho

Lisää aiheesta

| Matkailu

Merellinen matkailu: SAMK mukana Itämeren asiantuntijaryhmässä

Itämeren matkailussa keskitytään vahvasti rannikkoalueiden hyödyntämiseen. Merellisen matkailun edistämiseksi Itämerelle laaditaan sinisen kasvun strategia. Sen tavoitteena on lisätä yhteisymmärrystä ja yhteistyötä alueen toimijoiden välillä. Strategian laadintaprosessiin sisältyvä asiantuntijatyöpaja pidettiin helmikuussa Jurmalassa, Latviassa.
Visit Finland Matkaluistelua
| Matkailu

Satakunta luontokokemusta – julkaisu pureutuu maakunnan luontomatkailun mahdollisuuksiin

Satakunnassa on mahdollisuus monenlaisiin luontokokemuksiin. Kiinnostavia kohteita löytyy sekä lähimatkailijoille että kauempaa tuleville. Uudessa Satakunta luontokokemusta – Luonnon tuotteistamisen teemat Satakunnassa -julkaisussa pureudutaan vesistöjen, soiden, metsien ja harjualueiden hyödyntämiseen luontomatkailussa.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA