Etsi

E-kirjat yleistyvät – parannettavaa riittää silti

Korkeakouluopiskelijoista ja -opettajista valtaosa on lukenut opintoihin liittyviä e-kirjoja, kertoo tuore kysely. Opiskelijat ja opettajat katsovat, että e-kirjat helpottavat ja nopeuttavat opintoja.

3.10.2016 | Teksti: Harri Salminen

E-kirja

 

Kansalliskirjasto toteutti yhdessä korkeakoulukirjastojen kanssa e-kirjakyselyn keväällä 2016. Myös SAMKin opiskelijoita ja opettajia vastasi kyselyyn. Kiitos vastanneille.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajilla ja opiskelijoilla on jo paljon kokemusta e-kirjoista. Yli puolet opettajista on hyödyntänyt niitä opetuksessaan. Opiskelijoista puolet on käyttänyt opintoihin liittyviä e-kirjoja.

Vastanneiden mielestä digitaaliset oppikirjat helpottavat ja nopeuttavat opintoja ja opetusta. E-kirjojen etuina pidettiin saatavuutta kellon ympäri, usean lukijan mahdollisuutta samanaikaiseen lukemiseen sekä etäopiskelun ja verkko-opetuksen helpottumista. Digitaalisen aineiston saa myös luettavakseen painettua kirjaa nopeammin. Moni kyselyyn vastanneista opettajista valitsee oppikirjaksi kirjan, joka on saatavissa sähköisenä. Kuitenkin vajaa puolet opiskelijoista lukee jatkossakin mieluummin painetun kuin e-kirjan.

E-kirjojen saatavuudessa ja käytettävyydessä parannettavaa

Opiskelijoiden ja opettajien mielestä digitaalisten kirjojen ongelmat liittyvät lähinnä saatavuuteen, käytettävyyteen ja tekniseen toteutukseen. Läheskään kaikkia kirjoja ei ole sähköisessä muodossa. Monen e-kirjan kohdalla samanaikaisten käyttäjien määrä on liian rajoitettu. Opiskelijoita harmittaa myös se, että e-kirjoihin ei voi usein tehdä muistiinpanoja. E-kirjojen lataamiseen tarvittavien lukuohjelmien käyttö on toisinaan hankalaa. Opiskelijat haluavat nimenomaan sellaisia e-kirjoja, jotka voi ladata omaan laitteeseen.

Kirjastoilla keskeinen rooli

Korkeakoulukirjastot hankkivat opiskelijoiden käyttöön usein kymmeniä kappaleita opinnoissa tarvittavista kirjoista. Moni korkeakoulukirjasto, kuten SAMK, hankkii painettujen kirjojen rinnalla kirjoja sähköisessä muodossa, jos e-kirja vain on saatavissa.

– Vuonna 2005 SAMKiin hankittiin ensimmäiset e-kirjat ja nykyisin niitä on jo huomattavasti enemmän kuin painettuja kirjoja. E-aineistojen lisääntyessä kirjastojen rooli on muuttunut koko ajan painettujen kirjojen lainaamisesta kohti e-aineistojen löytämistä, niiden käytön neuvontaa ja aineistojen ylläpitoa. Yhteistyö opetuksen kanssa on tiivistynyt tätä kautta entisestään. Samoin kustantajien kanssa on kehitetty yhdessä uusia tapoja saada e-kirjoja tarjolle, kertoo SAMKin kirjastopäällikkö Jussi Kärki.

 

Lue tarkemmin raportista FinELibin e-kirjakysely korkeakouluopiskelijoille ja -opettajille.

Lähde: Kansalliskirjasto

Lisää aiheesta

Sanoma Pro -digikirja
| Kirjasto

Sanoma Pron digikirjoja opiskelijoille ja opettajille

SAMKin kirjasto pilotoi Sanoma Pron kanssa digikirjojen tarjoamista opiskelijoille ja henkilöstölle lukuvuonna 2016–2017.

Uusimmat

Jari Iisakkala pyöräilee usein töihin.
| Liiketoiminta

Jari Iisakkala luotsaa palveluliiketoiminnan osaamisaluetta

Jari Iisakkala aloitti palveluliiketoiminnan osaamisalueen johtajana huhtikuun alussa. Iisakkala on innoissaan uudesta pestistään ja iloinen siitä, että SAMKin arvostus alueella on kasvanut selvästi viime vuosina.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA