Blue Care yhdistää luonnon, luovuuden ja oppimisen

Luonto, luovuus ja oppiminen -tapahtuma sai lähes 40 osallistujaa kokoontumaan meriluonnon helmaan Raumalle Nurmeksen saaressa sijaitsevalle Päivärannan tilalle. Syyspäivän aikana pohdittiin, miten erilaisia vesistökohteita voitaisiin hyödyntää oppimisen ja kulttuurin näkökulmasta ja millaisia palveluja näiden asioiden ympärille voisi kehittää.

12.9.2018 | Teksti: Maarika Iijolainen | Kuva: Maarika Iijolainen

Blue Care -päivän Päivän osallistujiin kuului yrittäjiä, Turun yliopiston Rauman opettajainkoulutuslaitoksen opiskelijoita, kouluttajia ja muita aiheesta kiinnostuneita.
Blue Care -päivän Päivän osallistujiin kuului yrittäjiä, Turun yliopiston Rauman opettajainkoulutuslaitoksen opiskelijoita, kouluttajia ja muita aiheesta kiinnostuneita.

Ympäristökasvatus ohjaa kestävään elämäntapaan

Koulutusjohtaja Päivi Granö Turun yliopistosta kertoi nykyisestä peruskoulun opetussuunnitelmasta, jossa ympäristökasvatus on keskeisessä roolissa.

– Ympäristökasvatuksen tavoitteena on vastuullinen ja aktiivinen aikuinen. Tähän päästään eri vaiheiden kautta. Ympäristöherkkyys on tärkein perusta sille, että lapsi alkaa kiinnostua ympäristöstään, toteaa Granö.

Ympäristökasvatus on yksi Blue Caren osa-alue.

Päivän toiminnan lähtökohtana oli tapahtuman ympäristö, Rauman kaupungin omistama Päivärannan tila Nurmeksen saaressa. Idyllinen pihapiiri ja tilan historia loivat oivat puitteet ohjelmalle.

Taidekasvattajat Marjo Heino ja Maija Esko Turun yliopistosta vetivät toiminnallista työpajaa osallistujille, jossa yksi harjoite liittyi aistien ja materiaalien törmäytykseen.

– Katsotaan eri pintoja ja valitaan pinta, jota halutaan koskea. Viedään pari pinnan luo ja tarjotaan parille kosketuselämys, ohjeistivat Heino ja Esko.

Luonnon tutkiminen eri aistien kautta herkistää reagoimaan ja kokemaan ympäristön sekä oman suhteen siihen vahvemmin.

Luonnon tutkiminen eri aistien kautta herkistää reagoimaan ja kokemaan ympäristön sekä oman suhteen siihen vahvemmin.

Käsityön aineenopettaksi opiskeleva Sami Kettunen kertoi saaneensa päivästä ideoita tulevaan työhönsä.

– Oli kiva päästä rastien ja toiminnan muodossa tutustumaan paikkaan ja päivä hurahti nopeasti, sanoo Kettunen.

Sami Kettunen (etualalla) piirtämässä pinnan muotoja paperille. Valmiit työt on ripustettu näytille pyykkinarulle.

Sami Kettunen (etualalla) piirtämässä pinnan muotoja paperille. Valmiit työt on ripustettu näytille pyykkinarulle.

 

Ohjaus saa eri tavalla pysähtymään luonnon äärelle, sillä on suuri vaikutus saatuun kokemukseen.

 Luonnon hyödyntäminen yritystoiminnassa

Päivä synnytti monenlaisia ideoita. Saariympäristö sopisi opetuksen lisäksi aikuisten leirikouluihin, kulttuurihistoriakierroksiin ja matalan kynnyksen retriiteihin. Olennaista olisi vesiluonnon ja metsän hyödyntäminen pysähtymisessä ja rauhoittumisessa. Ohjaus saa eri tavalla pysähtymään luonnon äärelle, sillä on suuri vaikutus saatuun kokemukseen.

Haasteina ovat myytävän tuotteen kehittäminen ja saatavuus, eli se, miten päästään saareen. Näissä tarvitaan yrittäjiä.

Luonto, luovuus ja oppiminen -tapahtuman järjestivät yhdessä SAMKin BlueSata-hanke, Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitos, Rauman kaupunki ja Luotaamaton alue -projekti. Tilaisuus pidettiin 5.9.2018.

 

INFO

Blue Care

  • Blue Care on vesiluontoon sijoittuvaa hyvinvointia lisäävää ammatillista, vastuullista ja tavoitteellista toimintaa.
  • Ympäristökasvatus on yksi Blue Caren osa-alue.

BlueSata-hanke

  • BlueSata-hankkeessa tarkastellaan vesistöjen monia mahdollisuuksia palveluliiketoiminnassa.
  • Hanke tarjoaa verkos­toja, tietoa ja mahdollisuuden kehittää omaa yritystoimintaa.
  • Hankkeessa järjestetään opintoretki, työpajoja ja infotilaisuuksia sekä kootaan yritysryhmiä.

 

  • Toteutus 1.9.2017 – 31.12.2018
  • Rahoitus: Satakunnan ELY-keskus/Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma
  • Lisätietoa projektipäällikkö Minna Uusiniitty-Kivimäki, uusiniitty-kivimaki@samk.fi, puh. 044 710 3552.

 

 

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Jari Multisilta, the Managing Director, President of Satakunta University of Applied Sciences, received a ceremonial chain designed by goldsmith and designer Assi Arnimaa-Leinonen. Arnimaa-Leinonen is known for her diamond rings and silver jewelry. https://www.samk.fi/en/uutiset/samk-is-celebrating-its-30th-anniversary-the-president-received-a-ceremonial-chain/

Rekrytoimme! Haluatko työskennellä organisaatiossa, jonka parhaina puolina työntekijät pitävät vakautta, joustavuutta, hyvää ilmapiiriä ja työyhteisöä?
Tutustu avoimiin työpaikkoihimme: https://bit.ly/2ZeeWCP
#tyopaikat #rekry #SamkTyopaikat

Matkailussa suurimpana haasteena on usein julkisen- ja yksityisen puolen yhteistyö. Näin ei ole Merikarvialla 👍 Tästä moni kunta voisi ottaa oppia. #merikarvia #matkailunkehittamiskeskus #yhteistyö #samk

SAMKissa aloittanut Matkailun kehittämiskeskus tukee alan positiivista kehitystä Satakunnassa. Kehittämiskeskuksen toiminnan kohderyhmänä ovat mikro- ja pienet matkailuyritykset. #katsetulevaisuuteen #samk #mysamk #satakunta #matkailunkehittämiskeskus
https://www.samk.fi/uutiset/uusi-matkailun-kehittamiskeskus-luotsaa-matkailualaa-kohti-kestavaa-ja-kannattavaa-liiketoimintaa/