Kalanbongausta ja mato-ongintaa – Blue Care tuo esille vesistöjen hyvinvointivaikutusta

Blue Care on ammatillista, tavoitteellista ja vastuullista toimintaa vesiluonnossa. Blue Care rinnastetaan Green Careen, se on tavallaan Green Caren alalaji. Satakunnan ammattikorkeakoulussa aihe liittyy BlueSata-hankkeeseen, jossa tarkastellaan vesistöjen mahdollisuuksia palveluliiketoiminnassa ja yritystoiminnan kehittämisessä.

 

– Blue Care on merkityksellistä toimintaa luonnon tai muiden hyväksi, uuden oppimista tai vaikka kalastukseen osallistumista, kertoo Luonnonvarakeskus Luken tutkija Pia Smeds.

15.1.2018 | Teksti: Maarika Iijolainen | Kuva: Maarika Iijolainen

Tutkija Pia Smeds ja psykologi Kirsi Salonen ovat perehtyneet vesistöjen hyvinvointivaikutuksiin.
Tutkija Pia Smeds ja psykologi Kirsi Salonen ovat perehtyneet vesistöjen hyvinvointivaikutuksiin.

 

Hankkeessa hyödynnetään rannikon ja saariston sekä muiden vesistöjen hyvinvointia edistäviä ja oppimista tukevia vaikutuksia. Blue Caren avulla pyritään myös lisäämään ymmärrystä vesistöistä ja vesiekosysteemin merkityksestä. Blue Care -tuote voi olla paitsi kalastukseen liittyvää, myös esimerkiksi vesistöympäristöjen kunnostusta.

– Suomessa on tutkittu, että ihmiset, jotka elävät rannikon läheisyydessä, elävät tilastollisesti pidempään, ovat terveempiä ja kertovat olevansa tyytyväisempiä elämäänsä ja onnellisempia kuin muut. Samankaltaisia tuloksia on saatu myös Englannissa ja Irlannissa, huomauttaa Smeds.

Vesielementin erityisyys

Green Careen liittyvissä tutkimuksissa on yleensä vertailtu rakennettua ympäristöä ja luontoympäristöä. On todettu, että luontoympäristö tuottaa hyvinvointia ja elvyttää paremmin kuin rakennettu ympäristö. Veden elementtiä on hyvin vähän otettu näissä tutkimuksissa aiemmin huomioon.

Vesielementin erityisyys tulee ilmi psykologi Kirsi Salosen väitöskirjassa ja tutkimuksissa. Erityisesti luontomielipaikassa ihminen säätelee olotilaansa terveyttä edistävään suuntaan. Tilan tunnun merkitys vesielementin yhteydessä on tärkeä, ja hänen tutkimusaineistossaan se oli selkeässä yhteydessä koettuun terveyteen.

– Ihmisillä, jotka kokevat tilan tuntua vesistöä sisältävissä luontopaikoissa, on koettu terveys parempi kuin muilla.  Tietyt luontoelementit siis tuottavat erilaisia kokemuksia ja vaikutuksia, kertoo Salonen.

Blue Care ja Green Care -palveluissa olennaista on ohjaus. Luonnon hyvinvointivaikutuksia ei voi saada, jos pelkää luonnossa. Pelko voi olla esimerkiksi pimeän pelkoa tai villieläinten pelkoa.

– Tutkimukseni mukaan ohjatussa luontokokemuksessa ei koettu pelkoa, sanoo Salonen.

Iktyocare, elämyksiä veden äärellä

Kalastusmatkailuyrittäjä Juha Happonen on järjestänyt ohjattuja kalastusretkiä ja -leirejä erityisryhmille, kuten kehitysvammaisille ja monivammaisille, jo yli parikymmentä vuotta.

Iktyo tarkoittaa kalaa ja kalastusta, care puolestaan hoivaa. Kun tuodaan erityisryhmiä kalastuksen pariin veden äärelle, ryhmien jäsenet saavat elämyksiä sekä motivoivaa ja aktivoivaa toimintaa. Lisäksi tavoitteena voi olla kuntouttava toiminta.

– Toiminta sopii hienosti myös monenlaisille muille kohderyhmille kuten koululuokille, TYKY-ryhmille ja vaikka päihdekuntoutujille, kertoo Happonen.

Iktyocare sisältää monenlaisia kalastuksen muotoja ja kalastukseen liittyviä toimintoja, kuten vetouistelua ja pohjaongintaa, kalanbongausta, heittokalastusta, mato-ongintaa ja kalankäsittelyä.

– Mato-onginta on edullinen ja aktiivinen toimintamuoto.  Näet koko ajan, kun koho liikkuu, innostuu Happonen.

Happonen toimii myös kouluttajana. Hän kouluttaa erityisryhmien vesistöohjaajia, jotka ovat vesistöjä ja kalastusta tuntevia ammattilaisia ja jotka osaavat suunnitella ja toteuttaa vesistötapahtumia.

 

Vesielementti on tärkeä ihmisen hyvinvoinnille.

Vesielementti on tärkeä ihmisen hyvinvoinnille. (Kuva: Hanna Valtokivi)

 

Green Care -tiedonvälityshanke Satakunnassa 2015–2018

 BlueSata-hanke

  • Satakunnan ammattikorkeakoulun BlueSata-hankkeessa tarkastellaan vesistöjen monia mahdollisuuksia palveluliiketoiminnassa.
  • Hanke tarjoaa verkostoja, tietoa ja mahdollisuuden kehittää omaa yritystoimintaa.
  • Hankkeessa järjestetään työpajoja, infotilaisuuksia, opintoretki ja kootaan yritysryhmiä.
  • Toteutus 1.9.2017–31.12.2018
  • Rahoitus: Satakunnan ELY-keskus/Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma
  • Lisätietoa projektipäällikkö Minna Uusiniitty-Kivimäki, minna.uusiniitty-kivimaki@samk.fi, p. 044 710 3552.

 

 

Lisää aiheesta

Koulutuksen ensimmäiseen lähipäivään pystyi osallistumaan kaikkien seitsemän korkeakoulun kampuksilta. Myös SAMKissa kokoonnuttiin lähipäivään.
| Matkailu

SAMK kouluttaa Green Care -osaajia

Green caren pilottikoulutus aloitti elokuussa. Mukana on seitsemän korkeakoulua.
| Matkailu

Lasi-iglumajoitus kiinnosti BlueSata-hankkeen opintoretkeläisiä

Marraskuisena tiistaina kolmisenkymmentä satakuntalaista matkailutoimijaa suuntasi Merenkurkun saaristoon SAMKin BlueSata-hankkeen järjestämällä merellisen matkailun opintoretkellä. Retkelle osallistui matkailuyrittäjiä Rauman, Eurajoen, Porin ja Merikarvian seuduilta.