Automaatioalan muuntokoulutuksella osaajia satakuntalaisiin yrityksiin

Robotit tulevat ja automaatio laajenee– mutta ei ilman osaavia työntekijöitä. Automaatioalan osaajista on Satakunnassa huutava pula. Satakunnan ELY-keskus ja SAMK ovat tarttuneet haasteeseen.

23.3.2018 | Teksti: Hanna Valtokivi | Kuva: Hanna Valtokivi

Kaksi ihmistä teollisuusrobotin takana. Two people behind an industrial robot.
Teknologia-osaamisalueen johtaja Petteri Pulkkinen ja ylijohtaja Marja Karvonen lupaavat lisää automaatioalan osaajia Satakuntaan joko pidemmän tai lyhyemmän koulutuksen kautta.

 

Akuuttiin ongelmaan vastataan jo käynnistyneellä korkeakoulututkintoon johtavalla työvoimakoulutuksella ja ensi syksynä käynnistyvällä insinöörien muuntokoulutuksella. Satakunnassa on noin sadan automaatioalan yrityksen klusteri, jonka keskittymä on Porin ja Ulvilan seudulla. Ala on kasvanut voimakkaasti. Automaatioalan insinöörejä ei juurikaan ole työttöminä koko maassa, saati Satakunnassa.

– Satakunnan TE-toimistossa oli koko viime vuoden aikana avoinna yli 800 alan työpaikkaa ja työnhakijoita mitätön määrä tähän verrattuna, esimerkiksi joulukuun lopussa vain seitsemän automaatioinsinööriä. Kaikki muuntokoulutukset tulevat siis tarpeeseen, vahvistaa Satakunnan ELY-keskuksen ylijohtaja Marja Karvonen.

ELY-keskus selvitti asiaa tekemällä automaatio-, robotiikka- ja ohjelmointialan yrityksille kyselyn työvoiman tarpeesta. Lähes 80 prosentilla kyselyyn vastanneista yrityksistä oli ollut vuoden 2017 aikana avoimia työpaikkoja. Osalla oli ollut ongelmia rekrytoinnissa, minkä eräs vastaaja kiteytti seuraavasti: ”On ollut hankaluuksia saada sopivia henkilöitä muuttamaan seudulle. Tavallisesti osaajat ovat Helsingin ja Tampereen suunnalla, eivätkä halua muuttaa tai matkustaa. Toinen ongelma on ollut riittävä kokemus. Työpaikkoja on jäänyt täyttämättä.”

Yritysten toivomuslistan kärjessä olivat robotiikka, teollisuusautomaatio ja ohjelmointi.

Tutkintoon työvoimakoulutuksella

– Viime vuonna voimassa ollut poikkeuslainsäädäntö mahdollisti korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen aloittamisen työvoimakoulutuksena. Kilpailutimme koulutuksen tarjoajat, ja SAMK tuli valituksi, Marja Karvonen kertoo.

Automaatio ja teollisuus 4.0 on SAMKin strategisia vahvuusaloja, joten ammattikorkeakoulu on jo pitkään ollut valmiusasemissa.

– SAMK on aktiivisesti mukana Robocoastverkostossa, joten työvoiman tarve on ollut tiedossa. Olemme ennakoineet tilannetta pitämällä nuorten tutkintoon johtavan koulutuksen paikkamäärää korkeana jo jonkin aikaa, kertoo Teknologia-osaamisalueen johtaja Petteri Pulkkinen.

– Kun ELY-keskuksen tarjoama mahdollisuus tuli, siihen tartuttiin alueen etu mielessä. Nuorten koulutus on pitkä tie, neljä vuotta, joten siitä ei ole nopeaksi ratkaisuksi. Lisäksi muuntokouluttautujien työelämävalmiudet voivat olla paremmat.

Suuri kiinnostus yllätti

Kolmeakymmentä opiskelupaikkaa tavoitteli 113 hakijaa, joista runsaat 60 haastateltiin.

– Hakijoiden ikähaitari oli laaja, kolmekymppisistä kuusikymppisiin. Suuren kiinnostuksen lisäksi yllätti se, että hakijoita oli ympäri maan ja eri koulutustaustoilta. Mukana oli insinöörejä, AMK-insinöörejä ja diplomi-insinöörejä sekä tietotekniikkataustaisia tradenomeja. Haastatteluissa haettiin sekä motivaatiota ja valmiuksia suorittaa tutkinto kahdessa vuodessa, kertoo Pulkkinen.

Tätä juttua tehdessä opiskelua on takana pari kuukautta. Petteri Pulkkisen mukaan suurimmat haasteet ovat tulleet uudenlaisesta opiskelutekniikasta: monilla on kulunut runsaasti aikaa koulun penkillä istumisesta, ja nyt opiskeluvälineet ovat uusinta tekniikkaa.

– Mutta porukka on opinhaluista ja motivoitunutta, Pulkkinen kiittelee.

Lentävä lähtö

Muuntokoulutuksen sisältöä pyrittiin räätälöimään mahdollisimman paljon yritysten toiveita ja tarpeita vastaavaksi. Toivomuslistan kärjessä olivat robotiikka, teollisuusautomaatio ja ohjelmointi.

– Prizztechiltä saatiin apua siinä, mitä asioita yritykset täsmällisesti tarvitsevat. Kirjo ja odotukset ovat laajat, jopa hyvinkin yksilöidyt. Toivotuin tutkinto oli nimenomaan AMK-tutkinto. Lisäksi toivottiin asiakaspalveluhenkisyyttä ja yrittäjämäistä otetta työhön sekä kansainvälisen kaupan osaamista, Marja Karvonen kertoo.

Myös Petteri Pulkkinen vahvistaa, että opiskelijoiden oma aiempi osaaminen tulee huomioiduksi, samoin yritysten määrittelemät tarpeet.

– Lentävällä lähdöllä on edetty. Menemme opinnoissa aika nopeasti ammattiosaamiseen, jotta opiskelijat pääsisivät pian harjoitteluun ja kasvattamaan osaamistaan käytännön töissä.

Muuntokoulutuksessa edetään nopeasti ammattiaineisiin
ja tehdään mahdollisimman paljon opintoja ja harjoittelua suoraan alan yrityksiin.

Kuusikymmentä uutta aloituspaikkaa

Tutkintoon johtavaa muuntokoulutusta ei ole luvassa enää työvoimakoulutuksena, sillä tutkintoon johtavan koulutuksen rahoituksesta vastaa jatkossa opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM).

Lounais-Suomi on kokonaisuudessaan positiivisen rakennemuutoksen aluetta, mikä on lisännyt teknillisen osaamisen tarvetta. Esimerkiksi Valmet ilmoitti äskettäin työllistävänsä Uudessakaupungissa 1 000 henkilöä lisää. SAMK sai alkuvuonna insinöörien muuntokoulutuksen

järjestämiseen OKM:ltä 960 000 euroa. Haku koulutukseen on keväällä 2018 ja siihen on 60 aloituspaikkaa.

– Tämä tutkintoon johtava muuntokulutus on tarkoitettu insinööreille alan vaihtoon ja oman osaamisen vahvistamiseen. Automaatioja sähkötekniikan lisäksi painopisteinä ovat konetekniikka ja koneautomaatio ja -suunnittelu. Opinnot voi suorittaa työn ohessa, Petteri Pulkkinen kertoo.

Entä onko näköpiirissä uusia työvoimapulan aloja?

– Teollisuuteen, kauppaan, rakentamiseen ja palveluihin etsitään nyt kaikenlaisia osaajia. ELY-keskuksen tekemässä kyselyssä ilmeni tarvetta esimerkiksi elektroniikka-asentajille ja teknisille myyjille, Marja Karvonen sanoo.

– SAMK on keskustellut asiasta rakennusteollisuuden kanssa. AMK-osaajia kaivataan erityisesti työnjohtotehtäviin. Muuntokoulutuksessa ammatillista väylää pitkin edenneet voisivat täydentää osaamistaan AMK-tutkinnolla, Pulkkinen ennakoi.

Kun teknisen alan yritys kasvaa, se välttämättä poikii myös muuta työvoimakysyntää: myyntiin, markkinointiin ja hallintoon.

Yhteistyö jatkuu

Tutkintokoulutuksen järjestäminen yhteistyössä oli ainutlaatuinen tilanne. Tätä ennen yhteistyötä on tehty suppeammissa koulutuskokonaisuuksissa ja näin edetään myös jatkossa.

– Aina ei tarvita kokonaisen tutkinnon päivittämistä. Moneen tarpeeseen voi riittää jokin lyhyempi kurssi, opintojakso tai täsmäkoulutus, ja näitä on varmasti tulossa jatkossakin, Petteri Pulkkinen ennakoi.

Haku muuntokoulutukseen 18.4.2018 asti

Lisätietoa muuntokoulutuksesta.

Kolme konkreettista

 

MUUNTOKOULUTUS

Vastaa samanaikaisesti työvoimapulaan ja työllistymiseen voimakkaasti

kasvavilla aloilla, joita Satakunnassa ovat erityisesti automaatio, robotiikka,

konetekniikka ja ICT-ala. Muuntokouluttautujan avulla yritys yritys saa

nopeammin itselleen osaajan.

 

NOPEASTI TYÖMARKKINOILLE

Koulutuksen kesto on yksilöllinen, koska aiemman koulutuksen lisäksi

huomioidaan työkokemus. Oppimistehtävät suunnataan omalle työpaikalle

tai käytännön harjoittelu alkaa nopeasti.

 

VANHA TYÖNTEKIJÄ UUDELLE OSAAMISTASOLLE

Muuntokoulutus on tapa kehittää henkilöstön osaamista. Opinnot voidaan

suorittaa työn ohessa. Aina ei tarvita tutkintoa, vaan tarvittava osaaminen

saavutetaan täsmäkurssilla tai täydennyskoulutuksella.

 

 

Katso kaikki SAMKin haut ja koulutukset www.samk.fi/haku

 

Lisää aiheesta

| Teknologia

SAMKille rahoitus muuntokoulutukseen automaatio- ja konetekniikan insinööriksi – haku koulutukseen keväällä

Opetusministeriö on myöntänyt SAMKille 960 000 euroa automaation ja konetekniikan muuntokoulutukseen. Opiskelupaikkoja on 60 opiskelijalle. Haku koulutukseen on keväällä.
Mirka Leino
| Automaatio ja teollisuus

Elämäni vuonna 2025 – mitä sanoo automaatiotutkija

Mirka Leinon mielestä robotit ja automaatio helpottavat elämäämme ja antavat aikaa monille päivittäisiä rutiineja kiinnostavammille asioille. Pyysimme SAMKin Automaatio-tutkimusryhmän vetäjää kuvittelemaan tulevaisuutta vajaan kymmenen vuoden päähän.

Uusimmat uutiset

Kädet ovenkahvallam molemmin puolin ovea
| SAMK

SAMKille lähes miljoonan euron rahoitus sisäympäristöjen hygieniatutkimukseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammattikorkeakouluille viisi miljoonaa euroa rahoitusta seitsemään tutkimushankkeeseen arviointipaneelin tekemän arvioinnin perusteella. SAMKin tutkimushankkeelle "Healthier life with comprehensive indoor hygiene concept" myönnettiin rahoitusta noin 628 000 euroa.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

SAMK on monialainen ja kansainvälisesti suuntautunut korkeakoulu, jonka parhaina puolina työntekijät pitävät vakautta, hyvää ilmapiiriä ja työyhteisöä.Etsimme osaajia vahvistamaan joukkoamme:• ammattillinen erityisopettaja, Pori, haku päättyy 10.12.2021• opinto-ohjaaja (lehtori), Pori, haku päättyy 20.12.2021• opiskelijapalvelusihteeri, Pori, haku päättyy 8.12.2021• digi-pedatukihenkilö, Pori, haku päättyy 8.12.2021 • tuntiopettaja (logistiikka), Rauma, haku päättyy 3.12.2021Lisätietoja ja haku: bit.ly/3cQaJZW ... See MoreSee Less
View on Facebook

Tekniikan tohtori, erikoistutkija Kari Lilja SAMKista pohtii Samkarit-blogitekstissään sitä, miten digitalisoituva yhteiskunta haastaa perinteisen etiikan ja filosofian. #katsetulevaisuuteen #samkarit
https://samkarit.samk.fi/2021/11/25/digitalisoituva-yhteiskunta-haastaa-perinteisen-etiikan-ja-filosofian/

On 14–16 December 2021 Education Finland cluster, including SAMK, is happy to share the story of Finnish education in Finland’s spectacular Snow Cape Pavilion at @expo2020dubai
#expo2020 #StudyinFinland #EducationFinland @FinlandExpo2020

https://www.samk.fi/en/uutiset/samk-will-showcase-its-education-and-services-at-dubai-expo/

SAMK tänään ja huomenna Studia-messuilla. Tänään osastolla kävi kuhina, SAMKin opintotarjonta kiinnosti ja messuvieraat yrittivät saada nimensä parhaiden mölkyn heittäjien listalle.

Tänään messut auki klo 17 asti. Huomenna klo 9–16.

#katsetulevaisuuteen #studia2021

RoboAI-viikko käynnissä @SatakunnanAMK. Tänään kysytään mm. voisiko tekoälystä ja data-analytiikasta olla hyötyä kuntoutuksessa. https://www.roboai.fi/roboai-viikko/

SAMKissa lehtorina toimiva kuvanveistäjä Heli Ryhänen on saanut Pirkanmaan taidepalkinnon. Taidetoimikunnan mielestä hänen teoksensa ovat ajattomia, kuin reliikkejä menneestä maailmasta. @aamulehti #kuvataide #katsetulevaisuuteen
https://www.aamulehti.fi/kuvataide/art-2000008415265.html