Opinnäytetyö: Aurinkopaneeleilla toimivan puristimellisen jätesäiliön haasteena hintavuus

Opiskelija Tanja Pirttimäki selvitti opinnäytetyössään  miten aurinkopaneeleilla toimivia jätehuoltojärjestelmiää olisi mahdollista hyödyntää Porin Tikkulan yleisellä jätehuoltopisteellä, jossa kerätään muun muassa kotitalouksissa kertyvää muovijätettä.

22.5.2017 | Teksti: Tanja Pirttimäki | Kuva: Opinnäytetyön kuvitusta

Pirttimaki Tanja opinnaytetyokuvituskuvaa

Aurinkoenergia on puhdas energiamuoto, jota varsinkin ulkomailla käytetään jo laajasti. Aurinkoenergiaa hyödynnetään jätehuollossa liittämällä puristimelliseen jätesäiliöön aurinkopaneelit, joilla tuotetaan puristimen tarvitsema energia. Suomessakin näitä järjestelmiä on jo kehitetty, mutta niiden käyttö on vielä vähäistä. Suomessa kehitettyjä aurinkopaneelitoimisia jätesäiliöitä on kuitenkin viety ansiokkaasti ulkomaille, esimerkiksi Dubaihin.

Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelija Tanja Pirttimäki selvitti, minkälaisia aurinkopaneeleilla toimivia jätehuoltojärjestelmiä on jo käytössä, ja miten niitä olisi mahdollista hyödyntää Porin Tikkulan yleisellä jätehuoltopisteellä, jossa kerätään muun muassa kotitalouksissa kertyvää muovijätettä. Selvityksen edetessä nousi esiin kysymys estetiikasta, joka sekin huomioitiin jätehuoltojärjestelmää suunnitellessa.

USA:sta lähtöisin oleva Bigbelly-jätejärjestelmä on laajentunut paitsi jokaiseen osavaltioon, myös Pohjoismaihin. Järjestelmät ovat pieniä ja sopivat puistoihin, kampuksille ja kauppakeskuksiin. Niissä on langattomat yhteydet, jotka ilmoittavat jätehuoltoyhtiölle huollon ja tyhjennyksen tarpeen. Samantyyppinen järjestelmä on myös Etelä-Koreassa kehitetty Clean Cube.

Myös Suomessa on kehitetty aurinkopaneeleilla toimivia jätejärjestelmiä, muun muassa Solar Smart 2020, Arabian Palm ja Tampereen Laukontorille sijoitettu Ecomp-jätejärjestelmä. Solar Smart 2020 on hyvin Bigbellyn sekä Clean Cuben kaltainen. Arabian Palmissa aurinkopaneelit on integroitu palmun oksien muotoon. Tätä järjestelmää markkinoitiin Dubaihin vuonna 2020 pidettävään maailmannäyttelyyn.

Laukontorille vuonna 2011 sijoitettu Suomen ensimmäinen aurinkopaneeleilla toimiva jätepuristin ehti olla toiminnassa vain hetken ennen kuin sen toiminnassa ilmeni ongelmia. Laitteessa olevat akut eivät olleet riittävät ja se jouduttiin kytkemään kokonaan verkkovirtaan. Lisäksi paneelien kallistuskulmaa ei enää saatu muutettua. Ongelmia yritettiin ratkaista, mutta yrityksistä huolimatta siinä ei onnistuttu.

Työssä oli tavoitteena suunnitella aurinkopaneeleilla toimiva jätehuoltojärjestelmä. Tämä osuus toteutui, mutta jätehuoltojärjestelmän käyttö ja ylläpito osoittautuivat huomattavan hintaviksi, varsinkin jos järjestelmässä käytetään akkuja. Jos laite liitettäisiin kuluttajan omaan verkkoon ja paneeleilla tuotettu energia hyödynnettäisiin ilman akkuihin varastointia kuluttajan muihin laitteisiin, sen käyttö olisi järkevämpää.

Lisätiedot:

Tanja Pirttimäki, tanja.gronroos(a)gmail.com, puh. 050 569 3698

Pirttimäki, T. 2017. Aurinkoenergian hyödyntäminen jätehuollossa. Opinnäyte on tallennettu Theseus-tietokantaan osoitteessa: www.theseus.fi

22.5.2017 | Teksti: Tanja Pirttimäki | Kuva: Opinnäytetyön kuvitusta

Lisää aiheesta

SolarLEAP Satakunta Rauma
| Energia

SAMK jakaa avointa aurinkoenergiatietoa

Moni aurinkoenergiasta kiinnostunut kaipaa havainnollista ja käytännönläheistä tietoa kotitalouksien aurinkosähkö- ja -lämpöratkaisuista. Solarforum-sivuilta voi seurata satakuntalaisissa omakotitaloissa tehtyjen ratkaisujen tuottoa.
Aurinkopaneeli kuv Petri Lahde
| Energia

SAMKin Porin kampukselle uudet kiinnostavat aurinkosähköjärjestelmät

Uudelle SAMK-kampukselle Poriin tulee erilaisia aurinkosähköjärjestelmiä, joiden yhteisteho on noin 30kW. Tuotetulla energialla pystyisi kattamaan 450 neliömetrin suuruisen omakotitalon vuotuisen kokonaisenergiatarpeen. Järjestelmät ovat sekä opetus- että tutkimuskäytössä.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA