Etsi

Arjen mentori – yksi ratkaisuidea teknologia-alan työvoiman tarpeeseen

KOLUMNI. Teknologia-alan kehittyminen muuttaa työvoiman osaamistarvetta. Satakunnassa ollaan tilanteessa, jossa osaavaa henkilöstöä ei saada riittävästi.  On myös haettava ratkaisuja koulutettujen nuorten pitämiseksi täällä. Soveltuisiko mentorointi yhdeksi ratkaisuksi? Testaamme sitä Arkimentori-hankkeessa.

30.1.2019 | Teksti: Riitta Tempakka, Meri Olenius ja Johanna Rastas-Tuominen

Kuva Teknologia työnä -tapahtumasta 15.1.2019 SAMKin Porin kampuksella. Arkimentori-hanke oli yksi työntekijöiden ja työnantaijien törmäyttämistapahtuman järjestäjistä.
Kuva Teknologia työnä -tapahtumasta 15.1.2019 SAMKin Porin kampuksella. Arkimentori-hanke oli yksi työntekijöiden ja työnantaijien törmäyttämistapahtuman järjestäjistä.

Opiskelu antaa valmiudet jatkuvalle oppimiselle, mutta kaikkea yrityksissä tarvittavaa ei opita koulun penkillä. Yrityksissä on kerääntynyt osaamista, jota ei ole dokumentoitu eikä ole voinut dokumentoida – puhutaan hiljaisesta tiedosta.

Mentoroinnin keskeisin osa on hiljaisen tiedon jakamista. Hiljaisen tiedon siirrolla nostetaan työvuosien tuoman kokemuksen ja osaamisen arvoa yrityksessä. Vaikka työelämä muuttuu ja on opittava uutta, jo kertyneellä tiedolla on merkitystä: mentoroinnilla voidaan varmistaa osaamisen jatkuvuus, josta syntyy yritykselle lisäarvoa.

Mentoroinnin keskiössä tulee olla yritysten tarpeet, jotta löydetään oikeita osaamisia ja kehitetään uusia mentoroinnin toteuttamistapoja teknologiaosaamisen lisäämiseksi rakennemuutosaloilla.

Mentoroinnin keskiössä tulee olla yritysten tarpeet, jotta löydetään oikeita osaamisia ja kehitetään uusia mentoroinnin toteuttamistapoja teknologiaosaamisen lisäämiseksi rakennemuutosaloilla.

Arkimentori – Arkioppiminen osaksi koulutusta -hankkeessa keskitymme työelämästä, yrityksiltä, tuleviin kehittämistarpeisiin. Aslemetalsin kanssa aloitimme yhteistyön syksyllä 2018. Yritys haluaa tukea ja kouluttaa henkilöstöään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Motivoitunut aktori eli koulutettava henkilö sekä häntä ohjaava mentori oli helppo löytää. Tukena on SAMKin asiantuntija, joka tarjoaa tutkimustietoa ja auttaa käytännön asioissa.

Aloituskeskustelussa kävimme läpi keskeiset haasteet. Mietimme asiaa sekä yrityksen että aktorin tarpeiden mukaan. Valitsimme keskiöön kustannus-seurantamenetelmien kehittämisen, tuotekehitysprojektien ohjaamisen sekä myyntiosaamisen. Sen jälkeen luotiin oppimispäiväkirja, johon kirjattiin selkeät tavoitteet, keinot ja aikataulu.

Tunnistettujen tarpeiden pohjalta kehitämme mentorointimallia, jolla yrityksissä ylläpidetään osaamista ja ratkaistaan osaamisen jatkuvuuden kipukohtia. Mentorointi mahdollistaa ammattiosaamisen koulutuksen joustavasti yritysten ja koulutusorganisaation yhteistyössä – sillä pystytään reagoimaan joustavasti teollisuuden työvoiman tarpeessa tapahtuviin muutoksiin.

Kuva Teknologia työnä -tapahtumasta 15.1.2019 SAMKin Porin kampuksella. Arkimentori-hanke oli yksi työntekijöiden ja työnantaijien törmäyttämistapahtuman järjestäjistä.

Kirjoittajat

Riitta Tempakka, Meri Olenius ja Johanna Rastas-Tuominen ovat SAMKin Arkimentori-hankkeessa toimivia tekniikan alan asiantuntijoita. Tempakka on hankkeen projektipäällikkö. Kiinnostaako hanke? Kysy lisätietoja, ks. yhteystiedot.

30.1.2019 | Teksti: Riitta Tempakka, Meri Olenius ja Johanna Rastas-Tuominen

Lisää aiheesta

Aurinkopaneelien asennusta SAMKin Porin-kampuksen katolla 2017. Kuva Marko Ylinen
| Teknologia

Teknologia-alan työntekijöitä ja työnantajia törmäytetään Teknologia työnä -tapahtumassa

Satakunnan teknologia-alan yritykset kaipaavat kiivaasti osaavaa työvoimaa. Ja miten teet rekrytoijien rakastaman CV:n? Teknologia työnä -tapahtuma kokoaa alueen yritykset ja uusia mahdollisuuksia kartoittavat työnhakijat yhteen SAMKin Porin kampukselle tiistaina 15.1.2019 klo 12–17.
| Automaatio ja teollisuus

Automaatioalan muuntokoulutuksella osaajia satakuntalaisiin yrityksiin

Robotit tulevat ja automaatio laajenee – mutta ei ilman osaavia työntekijöitä. Automaatioalan osaajista on Satakunnassa huutava pula. Satakunnan ELY-keskus ja SAMK ovat tarttuneet haasteeseen.

Uusimmat uutiset

| SAMK

Kesäharjoittelijat kehuvat kokemustaan SAMKissa

SAMKissa on ollut kesäkuun ensimmäisten viikkojen ajan töissä kahdeksan 15-18-vuotiasta kesäharjoittelijaa. Porin ja Rauman kampuksilla työskennelleet nuoret ovat toteuttaneet kaikkea inventaariosta piirtämiseen, ja jokainen on kehunut kokemustaan.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA