Arene: Sosionomiosaaminen on tunnistettava varhaiskasvatuksen uudistamistyössä

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaama selvitys Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta vuosille 2017–2030 on julkaistu. Julkaisu antaa suosituksia varhaiskasvatuksen kehittämiseen ja ottaa vahvasti kantaa varhaiskasvatuksen henkilökunnan osaamiseen.

13.7.2017 | Teksti: Petra O'Rourke, Arene ry:n tiedote 4.7.2017

Herokuva

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry pitää tärkeänä, että varhaiskasvatuksen tilannekuvaa on selvitetty. Raportissa on hyviä aloitteita koskien erityisesti varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamista, päivähoitomaksujen alentamista ja eriarvoistaviin tekijöihin puuttumista.

Työryhmä suosittelee varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen pikaista muuttamista. Tavoitteena on lisätä yliopistoista valmistuneiden lastentarhanopettajien määrää ja rajoittaa nykyisin lastentarhanopettajan pätevyyden omaavien sosionomien määrää päiväkodeissa. Arene pitää tätä suositusta heikosti perusteltuna.

Sosionomi (AMK) -tutkinnossa on nykyisin mahdollista pätevöityä lastentarhanopettajaksi suorittamalla osaamisen tuottavat opintokokonaisuudet. Ne ovat varhaiskasvatuksen maisteri- ja tohtoritutkinnon suorittaneiden asiantuntijoiden tuottamia korkeakouluopintoja. Ammattikorkeakoulutusta uudistetaan myös tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.  Sosionomeilla on laaja sosiaalialan osaaminen, joka on varhaiskasvatuksen moniammatillisessa työssä välttämätöntä. Suositukset heikentäisivät varhaiskasvatuksen henkilökunnan kokonaisvaltaista osaamista. Lisäksi pätevyysvaatimusten tiukentaminen on vastoin Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa määriteltyä normien purkamista.

Varhaiskasvatuksen uudistaminen on tärkeä asia.

Raportissa suositellaan varhaiskasvatuksessa työskentelevän henkilöstön pätevyysvaatimusten ja nimikkeiden muuttamista hierarkkisesti yliopistopohjaisiin lastentarhanopettajiin, varhaiskasvatuksen sosionomeihin ja lastenhoitajiin. Suositukset heikentäisivät entisestään lastentarhanopettajien saatavuutta ja varhaiskasvatuksen alueellista tasa-arvoa. Jo nykyisellään monille seuduilla on vaikea löytää päteviä työntekijöitä lastentarhoihin, mistä syystä tavoite on erittäin haastavaa.

Varhaiskasvatuksen uudistaminen on tärkeä asia. Selvityksessä käytetty aineisto on kuitenkin rajallinen. Siinä ei ole hyödynnetty riittävästi ammattikorkeakouluja koskevia tietoja, ammattikorkeakoulujen asiantuntijoita ja uusimpia tietoja sosionomikoulutuksen sisällöistä. Tästä johtuen raportti antaa rajallisen kuvan sosionomien osaamisesta.

Mikäli raportissa suositeltuja täydennyskoulutuksia järjestetään jo työssä oleville sosionomitaustaisille lastentarhanopettajille, on ne suunniteltava ja toteutettava yhteistyössä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kesken. Raportti ei myöskään tuo esiin ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja (YAMK). Ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet jatkossakin kehittämään kandidaatti- ja maisteritasoisia sosiaali- ja kasvatusalan opintojaan työelämän todellisia tarpeita ja uudistumista vastaaviksi.

Arene kannattaa varhaiskasvatuksen kehittämistä, mutta vaatii mahdolliseen jatkotyöhön avointa keskustelua, ammattikorkeakoulujen osallistamista sekä sosionomien osaamisen aidosti tunnustavaa arviointia.

 

Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta 2017 -2030

Lausunto Arenen verkkosivuilla

13.7.2017 | Teksti: Petra O'Rourke, Arene ry:n tiedote 4.7.2017

Uusimmat uutiset

Eveliina Salonen istuu pyörätuolissa Porin kampuksen aulassa.
| Opinnot ja opetus

Esteetön kampus ja liiketalouden opinnot ohjasivat Eveliinan Poriin

Eveliina Salonen opiskelee liiketalouden tutkinto-ohjelmassa luovan markkinoinnin suuntautumisessa toista vuotta. Tutkinto antaa hyvät valmiudet työelämään ja uraa voi lähteä kehittämään moneen eri suuntaan.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Tule opiskelemaan yrittäjyyttä joustavasti työn ohessa ja valmistu tradenomiksi! Haku tutkinto-ohjelmaan on käynnissä ja jatkuu 30.3. asti. Koulutuksen sisältöihin voit tutustua videolta opettajien johdatuksella. #samk #yrittäjyys #yrittäjäopinnot #katsetulevaisuuteen #tradenomi ... See MoreSee Less
View on Facebook

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta kerätty yhteen osoitteeseen. Toiminta on laajentunut 10 vuodessa valtavasti, ja tukee koko Suomen elinvoimaa & kasvua. Myös koulutuksen ja tutkimuksen yhteys vahvistuu koko ajan.

https://tki.fi/

#TKItutuksi

Modernisoimme teknologiayrityksiä robotiikan ja tekoälyn avulla @TampereUni kanssa. Tuemme maakunnan akkuklusterin kehittymistä @prizztech kanssa. Aloitamme ainutlaatuisen akkumateriaalien kierrätystutkimuksen spektroskopiaa ja tekoälyä hyödyntämällä.
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009363043.html

@SatakunnanAMK Onnittelut @SAMK, 20 m€ kilpailtua tutkimusrahaa, 500 yrityskumppania on hyvä tulos. Satakunnan ja Suomen yritykset tarvitsevat vahvoja tutkimus- ja koulutusyksikötä kansainvälisen kilpailuedun luomisessa.

Digiraivaajat-tapahtuma 7.3.23. Teemoina digiajan asiakaskokemus, yrityksen sisäinen digitalisaatio, inhimillinen muutosjohtaminen ja vastuullisuus.
Aikataulun ja infoa http://digiraivaajat.samk.fi Tapahtuma on maksuton, edellyttää ennakkoilmoittautumista: https://elomake.samk.fi//lomakkeet/14031/lomakkeet.html

Mitä keskuksemme tekee? Valmennamme yrityksiä ymmärtämään tuottamaansa dataa ja sen jalostamista liiketoiminnaksi. Teemme datapilotteja sekä järjestämme täsmäseminaareja tiedolla johtamisesta ja asiantuntijoiden ajattelun kehittämisestä. #tki #samk
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009363043.html