Arene: Sosionomiosaaminen on tunnistettava varhaiskasvatuksen uudistamistyössä

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaama selvitys Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta vuosille 2017–2030 on julkaistu. Julkaisu antaa suosituksia varhaiskasvatuksen kehittämiseen ja ottaa vahvasti kantaa varhaiskasvatuksen henkilökunnan osaamiseen.

13.7.2017 | Teksti: Petra O'Rourke, Arene ry:n tiedote 4.7.2017

Herokuva

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry pitää tärkeänä, että varhaiskasvatuksen tilannekuvaa on selvitetty. Raportissa on hyviä aloitteita koskien erityisesti varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamista, päivähoitomaksujen alentamista ja eriarvoistaviin tekijöihin puuttumista.

Työryhmä suosittelee varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen pikaista muuttamista. Tavoitteena on lisätä yliopistoista valmistuneiden lastentarhanopettajien määrää ja rajoittaa nykyisin lastentarhanopettajan pätevyyden omaavien sosionomien määrää päiväkodeissa. Arene pitää tätä suositusta heikosti perusteltuna.

Sosionomi (AMK) -tutkinnossa on nykyisin mahdollista pätevöityä lastentarhanopettajaksi suorittamalla osaamisen tuottavat opintokokonaisuudet. Ne ovat varhaiskasvatuksen maisteri- ja tohtoritutkinnon suorittaneiden asiantuntijoiden tuottamia korkeakouluopintoja. Ammattikorkeakoulutusta uudistetaan myös tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.  Sosionomeilla on laaja sosiaalialan osaaminen, joka on varhaiskasvatuksen moniammatillisessa työssä välttämätöntä. Suositukset heikentäisivät varhaiskasvatuksen henkilökunnan kokonaisvaltaista osaamista. Lisäksi pätevyysvaatimusten tiukentaminen on vastoin Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa määriteltyä normien purkamista.

Varhaiskasvatuksen uudistaminen on tärkeä asia.

Raportissa suositellaan varhaiskasvatuksessa työskentelevän henkilöstön pätevyysvaatimusten ja nimikkeiden muuttamista hierarkkisesti yliopistopohjaisiin lastentarhanopettajiin, varhaiskasvatuksen sosionomeihin ja lastenhoitajiin. Suositukset heikentäisivät entisestään lastentarhanopettajien saatavuutta ja varhaiskasvatuksen alueellista tasa-arvoa. Jo nykyisellään monille seuduilla on vaikea löytää päteviä työntekijöitä lastentarhoihin, mistä syystä tavoite on erittäin haastavaa.

Varhaiskasvatuksen uudistaminen on tärkeä asia. Selvityksessä käytetty aineisto on kuitenkin rajallinen. Siinä ei ole hyödynnetty riittävästi ammattikorkeakouluja koskevia tietoja, ammattikorkeakoulujen asiantuntijoita ja uusimpia tietoja sosionomikoulutuksen sisällöistä. Tästä johtuen raportti antaa rajallisen kuvan sosionomien osaamisesta.

Mikäli raportissa suositeltuja täydennyskoulutuksia järjestetään jo työssä oleville sosionomitaustaisille lastentarhanopettajille, on ne suunniteltava ja toteutettava yhteistyössä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kesken. Raportti ei myöskään tuo esiin ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja (YAMK). Ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet jatkossakin kehittämään kandidaatti- ja maisteritasoisia sosiaali- ja kasvatusalan opintojaan työelämän todellisia tarpeita ja uudistumista vastaaviksi.

Arene kannattaa varhaiskasvatuksen kehittämistä, mutta vaatii mahdolliseen jatkotyöhön avointa keskustelua, ammattikorkeakoulujen osallistamista sekä sosionomien osaamisen aidosti tunnustavaa arviointia.

 

Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta 2017 -2030

Lausunto Arenen verkkosivuilla

13.7.2017 | Teksti: Petra O'Rourke, Arene ry:n tiedote 4.7.2017

Uusimmat uutiset

Purjeveneiden mastoja pienvenesatamassa.
| Matkailu

Yhteinen eurooppalainen merellisen matkailun opetussuunnitelma täyttää alan osaamisvajeet

Euroopan rannikkoalueet ovat monien lomailijoiden suosikkikohteita, joiden merkitys on kasvanut entisestään koronapandemian aikana. Ne ovat Euroopan matkailussa suurin vetovoimatekijä, minkä vuoksi yli puolet maiden majoituskapasiteetista sijoittuu Euroopan rannikkoalueille. Lisäksi merellinen matkailu on työllisyyden näkökulmasta merisektorin suurin toimiala Euroopassa.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

SAMKin toukokuun Osaamisuutisissa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:
☀️ Vuoden 2021 menestystarinat julkaistu
☀️ SAMKin dosentit Satakunnan asialla
☀️ Teoria ja käytäntö yhdistyvät työmaaopinnoissa
https://uutiskirje.samk.fi/a/s/1064431-72e5d56aedd0cf50023718c1f6923eae/1238381

Matkailun opiskelijat viettivät Merikarvialla kansainvälisen leiriviikon. Tavoitteena oli kehittää rannikkoalueen matkailutoimijoiden digitaalisia valmiuksia. Lehtori Jaana Ruoho kertoo Samkarit-blogissa viikon tunnelmia. @jaanaruoho #matkailu
https://samkarit.samk.fi/2022/05/20/ammattikorkeakoululaisten-kansainvalinen-leiriviikko-merikarvialla/

Tuomarikoulutus käyty, tuomaritesti läpäisty ja nyt tuomarointikin tehty. Mahtavaa nähdä alastaan innostuneita nuoria kisaamassa SM-tasolla!

#taitaja2022 #toinenaste #matkailu #mysamk #visitfinland #some #tuomari #skillsforfinland #winnova

3

Purkutalo2022 testattiin #projektioppiminen teorioita noin 20 opiskelijan voimin.

Yhteistyössä @SatakunnanAMK, #Kankaanpää 'n Yhteislyseo ja Honkajoen lukio luotiin #väliaikainen #taide @Kpaakaupunki #taidekehä 'lle.

Kuvan teos Pinja Marienberg, Kasvupaikka

Geronomiopiskelija Annikka Salonen kertoo Samkarit-blogitekstissä kokemuksistaan harjoittelusta Ruotsin Sundsvallissa. Harjoittelu laajensi hänen käsityksiään hoiva- ja hoitokulttuurin monimuotoisuudesta. #samkarit #geronomi
https://samkarit.samk.fi/2022/05/18/geronomitutkintoon-kansainvalista-nakokulmaa-harjoittelussa-ruotsin-sundsvallissa/