Ammattina geronomi

– Pääajatuksena geronomin työssä on vanhuksen oman toimintakyvyn ja elinympäristön tukeminen erilaisten palvelujen avulla, jotta vanhus pystyisi toimimaan ja asumaan mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Työmme on ennaltaehkäisevää toimintaa, Rajala kertoo.

30.11.2017 | Teksti: Janette Esala, SAMKin opiskelija | Kuva: Minna Rajalan albumi

SAMKista geronomiksi valmistunut Minna Rajala työpaikallaan.

Minna Rajala on SAMKista valmistunut geronomi. Geronomi on vanhustyön erityisasiantuntija: he tuntevat iäkkään ihmisen toimintakyvyn ja tarpeet.

Henkilökohtaiset opetussuunnitelmat plussaa

Geronomiksi voi opiskella Suomessa viidessä eri ammattikorkeakoulussa. Nämä ammattikorkeakoulut sijaitsevat Helsingissä, Seinäjoella, Kouvolassa, Kemissä ja Porissa. Rajala itse opiskeli SAMKissa Porissa geronomin tutkinnon monimuotototeutuksena. Hänen opiskeluihinsa meni yhteensä noin 2,5 vuotta, sillä hänellä oli jo alla fysioterapeutin koulutus ja 25 vuoden työkokemus takana.

– Osan opinnoista voi ahotoida, eli osoittaa opettajille osaaminen aiemman koulutuksen ja työkokemuksen pohjalta, Rajala mainitsee opiskeluistaan.

Normaalisti koulutus kestää noin 3,5 vuotta. Jos alaa haluaa opiskella vielä lisää ammattikorkeakoulun jälkeen, niin voi hakea geronomin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai yliopistossa terveystieteiden maisterin tutkintoon.

– Miinuspuolia on Rajalan mielestä todella vähän. Miinuspuoleksi voisi sanoa valtavan itsenäisen opiskelun määrän, joka monimuotoisessa opiskelussa korostuu. Asian voi myös nähdä positiivisena, sillä koska lähipäiviä on monimuotoisessa opiskelussa vain vähän, ei opiskelijan tarvitse välttämättä muuttaa opiskelupaikkakunnalle.

– Oli todella hienoa, että jokaiselle opiskelijalle tehtiin erikseen oma henkilökohtainen opetussuunnitelma, sillä jokaisella meistä oli erilainen tausta. Jollakin oli jo osaamista toisella alueella enemmän kuin toisella, Rajala kertoo.

Muita plussapuolia olivat HILL-yhteys ja tiedon jakaminen muiden opiskelijoiden kanssa lähiopetustunneilla.

Motivaattorina halu päivittää tietoja ja saada uusia haasteita

Geronomin koulutukseen kuuluu muun muassa osaamista gerontologiasta, ikääntyneen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisestä, lääkehoidosta, lainsäädännöstä, vanhustyön palveluista, vanhustyön kehittämisestä sekä esimies-ja yrittäjätoiminnasta.

– Mahdollista on myös perustaa oma yritys liittyen geronomin työhön ja vanhustyön alaan, sillä meille opetettiin ja käytiin läpi myös yrittäjyyttä koulutuksessa, Rajala lisää.

Rajala päätti lähteä opiskelemaan alaa, sillä hän halusi päivittää tietoja ja saada uusia erilaisia tehtäviä, mutta myös aikaisempi työ- ja koulutustausta vaikuttivat asiaan. Hänellä on takanaan 25 vuoden kokemus fysioterapeutin hommista ja hän pitää työskentelystä vanhempien ihmisten parissa. Kyseessähän on palveluammatti, joten työ pitää kokea oikeaksi omaksi alaksi ja työstä pitää tykätä, muuten on vaikea herätä joka aamu töihin. Rajalalle kyseessä on kutsumusammatti ja SAMKin opettajien vierailu hänen työpaikallaan innosti lähtemään mukaan geronomikoulutukseen. Plussana oli opiskelu töiden ohella, jota työnantaja tuki.

Tällä hetkellä Rajala työskentelee Porin perusturvassa geriatria-poliklinikalla. Siellä hänen työ/ammattinimikkeenään on fysioterapeutti-geronomi. Hän työskentelee myös tasapainopoliklinikalla.

Normaalin työpäivään kuuluu kotikäynti asiakkaan luona, jossa arvioidaan asiakkaan toiminta-ja liikkumiskykyä, kodin kaatumisriskitekijöitä ja sitä, onko apuvälineiden tarvetta tai tarvitseeko asiakas mahdollisesti kotihoitoa tai onko asiakkaalla kenties masentuneisuutta, mikäli hän ei halua lähteä kotoaan pois käymään välillä ulkona.

Asiakas on voinut käydä jo geriatrin vastaanotolla, joka on tehnyt pyynnön fysioterapeutti-geronomin arvioon asiakkaan esim. liikkumiskyvyn heikkouden vuoksi tai asiakas on ollut osastohoidossa tai päivystyksessä kaatuilun tai murtuman vuoksi ja hänelle on tulossa käynti tasapainopoliklinikalle, jossa arvioidaan moniammatillisesti syitä asiakkaan kaatumisille. Ennen asiakkaan tasapainopoliklinikkakäyntiä fysioterapeutti-geronomi käy asiakkaan kotona arviokäynnillä. Aina kun käydään potilaan kotona, olisi hyvä, jos potilaan läheinen olisi myös paikalla.

Moniammatillisella tasapainopoliklinikan vastaanotolla, jossa on paikalla asiakas, hänen läheisensä, geriatri, sairaanhoitaja ja fysioterapeutti-geronomi, laaditaan asiakkaalle yksilöllinen kuntoutussuunnitelma uusien kaatumisten ja murtumien ennaltaehkäisemiseksi. Fysioterapeutti-geronomi seuraa asiakkaan kuntoutumisen edistymistä sovituilla seurantakotikäynneillä.

– Yksikään päivä ei ole samanlainen. Työ on juuri sitä mitä halusin tehdä ja aikaisempi työkokemus pohjalla antaa minulle mahdollisuuden antaa enemmän vanhuksille nykyisessä työssäni, Rajala kertoo minulle.

Kotikäynneillä haetaan siis syitä siihen, miksi vanhuksen toimintakyky laskee ja voidaanko ongelmia ennaltaehkäistä. Pääasiallisesti asiakkaat ovat 70-100 -vuotiaita.

Työstä täytyy pitää, ettei väsy

Töitä on paljon, mutta geronomin tehtävänimikkeellä ei suoraan. Geronomihan voi työskennellä esimerkiksi seuraavilla nimikkeillä; palveluohjaaja, palvelukodin esimies, palveluvastaava, muistihoitaja, muistikoordinaattori ja päivätoiminnan ohjaaja.

– Suosittelen tätä alaa henkilöille, joilla on kiinnostusta toimia ikäihmisten parissa ja on omaa halua tehdä tämänkaltaista työtä. Työ tulee kokea omakseen, muuten työelämä tulee raskaaksi, jos työstä ei pidäkään, Rajala kertoo.

Niin kuin kaikissa työaloilla, täytyy työstä pitää, jotta jaksaa tehdä töitä sinne eläkevuosiin asti.

– Olen todella tyytyväinen valitsemaani urapolkuun. Erityisen kiitollinen olen, jos olen saanut potilaan tyytyväiseksi ja onnistunut turvaamaan hänen tilanteensa, hän mainitsee loppuun.

SAMKista geronomiksi valmistunut Minna Rajala työpaikallaan.

Minna Rajala

Geronomi (AMK)

Fysioterapeutti-geronomi

30.11.2017 | Teksti: Janette Esala, SAMKin opiskelija | Kuva: Minna Rajalan albumi

Lisää aiheesta

| Hyvinvointi ja terveys

Valoa vanhustyöhön -seminaari keräsi ammattilaiset Agora-saliin

Vanhustyön ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijat järjestivät vanhustyön toimijoille, asiantuntijoille sekä johtajille suunnatun seminaaripäivän torstaina 16.11.2017 Porin-kampuksen Agora-salissa. Seminaarin teemana oli ikääntyvien oikeudet ja osallisuuden edistäminen. Opiskelijat Suvi Seikola, Elina Junnila, Outi Nieminen ja Kaisa Niinisalo kirjoittivat järjestämästään tapahtumasta.
| Hyvinvointi ja terveys

Ensimmäiset vanhustyön YAMKit valmistuivat

SAMKista valmistui maanantaina 19.12. neljä ensimmäistä vanhustyön masters-tason koulutuksen suorittanutta. Otsikot vanhustyöstä eivät ole olleet mairittelevia: kaltoinkohtelua, kiirettä ja sitä, että ei oteta vakavasti. Arjessa toimivaa kehittämistä tarvitaan.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Syksyn 2021 korkeakoulujen yhteishakuun jätettiin valtakunnallisesti yhteensä noin 34 400 hakemusta. Kaikkien haussa olleiden AMK-tutkintojen keskuudesta yhdeksänneksi suosituin oli SAMKin Liiketalouden verkkototeutus. @yleuutiset #katsetulevaisuuteen
https://yle.fi/uutiset/3-12102237

SAMKiin oli syksyn hauissa yhteensä 3033 hakijaa. Valtakunnallisessakin vertailussa huippusuosituksi nousi Liiketalouden verkkototeutus, johon oli yli tuhat hakijaa. #yhteishaku #katsetulevaisuuteen
https://www.samk.fi/uutiset/syksyn-haut-paattyivat-liiketalouden-verkkototeutus-edelleen-huippusuosittu/

Kuvataiteen opiskelijat ovat luoneet taideteoksia, jotka johdattelevat katsojansa seikkailulle tulevien mestareiden mielenmaisemaan. Näyttely on avoinna SAMK Taidekoulun kampuksen galleriassa lokakuun alkupuolelle asti. #katsetulevaisuuteen #kuvataide
https://www.samk.fi/uutiset/kahden-kerroksen-vakea-taidekoulun-sadonkorjuu/

Huittisista Urjalaan johtava Taikayöntie on yksi maamme virallisista matkailuteistä. Reitti halutaan uuteen kukoistukseen. SAMKin vetämä ideointitilaisuus pidetään Punkalaitumen kunnantalossa torstaina 30.9. @kokemaenjoki #samk #katsetulevaisuuteen
https://www.kokemaenjokilaakso.fi/2021/09/14/taikayontie-uuteen-kukoistukseen-ja-matkailukartalle/

Uunituoreessa videossa esitellään, miten elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä on arvioitu KOHISTEN kohti hiilineutraalia rakentamista Satakunnassa -hankkeen pilottikohteissa. #hiilijalanjälki #hiilikädenjälki #katsetulevaisuuteen #kestävästiamk
https://youtu.be/nNZTPqrNjeA