Etsi

Ministerin terveiset AMK-päivillä: koulutustason nosto tulevaisuuden kärkitavoitteita

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen kannustaa ottamaan rohkeita askelia tulevaisuuteen. Kansainvälinen kilpailu kiristyy ja koulutustason nostoa ja uudistumista tarvitaan myös Suomessa. Ministeri puhui valtakunnallisilla ammattikorkeakoulupäivillä Porissa 16. toukokuuta.

16.5.2018 | Teksti: Hanna Valtokivi | Kuva: Hanna Valtokivi

AMK Paivat

– Miksi pitää koko ajan uudistaa, milloin saadaan työrauha, kysytään. Pelkään pahoin, ettei sellaista ole tulossa.  Maailma on monimutkaistunut ja nyt on oltava jatkuvaa valmiutta uudistaa ja oppia uutta, Grahn-Laasonen sanoi.

Ministerin mielestä ammattikorkeakoulut ovat nopeita ja ketteriä omaksujia, monella tavalla edelläkävijöitä ja joustavia. Siksi niiden osaamista on hyödynnettävissä isoissa esimerkiksi koulutuspedagogiikkaan liittyvissä uudistuksissa.

Ministeri totesi myös, että korkeakoulujen tulisi olla kiinnostuneita koko koulutusketjuista varhaiskasvatuksesta alkaen, jotta korkeakouluihin saadaan väkeä, joilla on potentiaalia ja kykyä laajaan ja jatkuvaan kehittymiseen oppimisen ja työelämän saralla. Tarvitaan entistä yksilöllisempää ja laaja-alaisempaa ymmärrystä koko koulutuskentästä. Tällä hetkellä 11 % peruskoulun läpäisevistä ei omaa riittävän hyviä valmiuksia jatkokoulutukseen. Koko koulutuspolun tulee tulevaisuudessa tukea toisiaan ja jatkuvan oppisen eteen tehtävää työtä.

Vuoteen 2030 mennessä koulutustasoa tulisi nostaa siten, että vähintään puolet nuorista aikuista on suorittanut korkeakoulututkinnon. Toisena tärkeänä pointtina on jatkuva oppiminen.

Opetusministerin mukaan sujuvat siirtymät kouluasteiden välillä ja opiskelijavalintojen uudistus tukevat vision toteutumista. Ammattikorkeakoulut ovat omalta osaltaan toteuttamassa tätä sitoutumalla todistusvalintojen kehittämiseen ja käyttöönottoon. Ammattikorkeakoulut ovat merkittävässä roolissa, koska 53 korkeakoulujen aloituspaikoista on niillä.

– Todistusvalinta ottaa yhtäläisesti huomioon ammatilliselta puolelta tulevat  ja vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan edetä opinnoissa, mikä omalta osaltaan korottaa koulutuksen tasoa, ministeri painotti.

Sanni Grahn-Laasonen puhui myös TKI-toiminnan tärkeydestä ja entistä tiiviimmästä yhteistyöstä työelämän kanssa. Ammattikorkeakouluilla tulee olla entistä tärkeämpi osuus myös EU-rahoitteisissa hankkeissa.

Ministeri haluaa nähdä Suomen tulevaisuudessa avoimena kansainvälisenä maana, jonka nuoret kasvavat maailmankansalaisiksi.

– Kielitaitoa vahvistetaan jo peruskoulusta lähtien ja jokaiseen korkeakoulututkintoon liittyy kansainvälisyysjakso joko ulkomailla tai kotimaassa.

Jatkuvan oppimisen osalta tarvitaan kokonainen ajattelutavan muutos.

–  Osaamisen lisääminen on jatkuvaa ja ammattikorkeakouluilla on tässä suuri rooli, jotta ei aina tarvitsisi edestä kriisien kautta. Ennakoivilla menetelmillä eteneminen on tärkeää, kun vanhoja ammatteja katoaa ja uusia tulee, Sanni Grahn-Laasonen totesi ja painotti kaikkien osapuolien yhteistyötä asian edistämiseksi.

 

SAMKille työllistyminen tärkeää

Omassa avauspuheenvuorossaan Satakunnan ammattikorkeakoulun rehtori Juha Kämäri painotti SAMKin roolia teollisuusammattikorkeakouluna sekä alueen kansainvälisyyden edistäjänä.

SAMKin koulutuksista jo 20 % on englanninkielisiä. SAMK haluaa myös, että kaikki opiskelijat työllistyvät.

– Työllistymisen ajatus liittyy kaikkeen toimintaamme, Kämäri korosti.

 

Uusimmat

| Liiketoiminta

Opiskelijamme työllistyvät: ”Liiketalous vakuutti minut monimuotoisuudellaan”

SAMKista taloushallinnon tradenomiksi valmistunut Janica Hakala piti opintojen tahdin tiukkana ja valmistui suunniteltua aikaisemmin, työpaikan ollessa jo tiedossa. Hän haaveili nuorempana alasta taiteen parissa. Hän punnitsi pitkään, omistaako elämänsä taiteelle vai hankkiiko palkkatyön, jonka ohella voisi jatkaa maalausharrastustaan.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA