Älykkään merenkulun testilaboratorio ISTLAB kokoaa merenkulkijat ja heille operatiivista tietoa tuottavat tahot yhteen – ensimmäisenä testataan etäluotsausta älyväylällä

Intelligent Shipping Technology Test Laboratory (ISTLAB) -hankkeessa on tavoitteena luoda työskentely- ja testausalusta merenkulun innovaatioille, jotka liittyvät autonomisiin aluksiin, etäohjaukseen ja etämonitorointiin.

11.9.2019 | Teksti: SAMK tiedotus | Kuva: Pekka Lehmuskallio

Rihtniemen väylän väylämerkkejä
Syväväylä Rihtniemen reitin reunamerkit, Rauma

Testilaboratorio ei ole yksi paikka, johon voi kävellä sisään, vaan se koostuu fyysisesti monesta komponentista : Rauman 12 metrin väylästä eli Rihtniemen väylästä, käyttöliittymähuoneesta ja yhteistyökumppaneiden tietoa tuottavista laitteista ja laitteistoista.  Yhteistyökumppanit ovat Ilmatieteen laitos ja Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus, Väylävirasto, Traficom, Finnpilot Pilotage, Rauman Satama, VTS Finland ja WinNova.

Laboratorion ensimmäinen käyttötapaus on etäluotsaus. Etänä työskentelevälle luotsille on uudessa luotsauskonseptissa tuotettava tarvittava tilannetieto laivan turvalliseen luotsaukseen satamaan ja sieltä pois.

Älyväylään yhdistetään tietoa eri tahoilta

– Siirryttäessä pois aluksen komentosillalta luotsin menettämä tilannetietoisuus pyritään ISTLABissa tuottamaan eri tavoin älyväylällä, johon yhdistetään tietoa eri tahoilta, kertoo hankkeessa työskentelevä merenkulun lehtori Janne Lahtinen SAMKista.

Hankkeessa aiotaan luoda älykkään merenkulun yhteiskäyttölaboratorio, joka yhdistää SAMKin navigointisimulaattorin, Traficomin Rauman syväväylän syvyysmallin, älypoijun ja virtausmittauksen, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen navigointipaikannustutkimuksen ja Ilmatieteen laitoksen Merentutkimuksen aalto- ja jääolosuhdetietojen mittauksen ja olosuhde-ennusteet.

Yhteiskäyttölaboratorion ”käyttöliittymä” on keskitetty valvonta- ja ohjausyksikkö, jossa esimerkiksi etäluotsi pystyy työskentelemään reaaliaikaisen informaation avulla. Dataa on jo nyt: esimerkiksi VTS:llä (Vessel Traffic Service) on tutkapeittoa nyt työstettävälle väyläalueelle. Tarkoitus on siis sekä yhdistää eri toimijoiden jo olemassa olevaa dataa että hankkia uutta dataa.

Lainsäädäntö mahdollistaa etäluotsauksen jo nyt. Muutos tehtiin 18.1.2019.

Luotsauslaki

Laki luotsauslain muuttamisesta

 

ISTLAB-hankkeen projektipäällikkö on Meri-Maija Marva ja hankkeessa työskentelevät myös Sauli Ahvenjärvi ja Janne Lahtinen.

Lue hankkeen kuvaus SAMKin hankelistauksesta

Lisätiedot: Meri-Maija Marva, meri-maija.marva(a)samk.fi, p. 044 710 3120

Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Pirkanmaan liitto, ja sen toteutusaika on 1.1.2019–31.12.2021.

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA