Agoran raportti: K ja V

Lehtorina ja tiimivastaavana SAMKin matkailun koulutusohjelmassa toimiva Tiina Garcia pohtii kirjoituksessaan kansainvälisyyden merkitystä SAMKin ja koko Satakunnan näkökulmasta.

15.12.2017 | Teksti: Tiina Garcia | Kuva: Tomi Glad

SAMKin opiskelija Rauman torilla juttelemassa puhelimeen.

Raumalaisen teknologiakonsernin toimitusjohtaja kuvaili taannoisessa lehtihaastattelussa yrityksensä rekrytointihaasteita. Hänen mukaansa Vanha Rauma on vetovoimainen, muttei yksinään riittävä. Alueen vähäinen kulttuurin, koulutuksen ja urheilun tarjonta karsii työn kannalta potentiaalisiakin tulijoita.  

Itse pääasian lisäksi myös oheispalveluilla on siis merkittävä rooli. SAMKin hiljattain uusittussa strategiassa painotetaan vahvasti kansainvälisyyttä. Koulutusohjelmille, TKI-toiminnalle ja organisaation muille tahoille on asetettu tätä koskevia tavoitteita, joiden saavuttamiseksi on tehtävä hartiavoimin töitä. Kansainvälisten opiskelijoiden, asiantuntijoiden, partnerien ja tapahtumien houkutteleminen Satakuntaan ei ole aivan yksinkertaista. Uusi kampuksemme ja lisääntyvä englanninkielinen opetustarjontamme ovat hyviä lähtökohtia, mutta maailmanlaajuisesti eivät mitenkään uniikkeja myyntivaltteja.  

 

Tulija tekee globaalitasoista vertailua

Kansainvälinen tulija, olipa kyseessä sitten opiskelija tai tutkija, tekee globaalitasoista vertailua. Olemme samalla kalkkiviivalla mahdollisesti kymmenien muiden korkeakoulujen kanssa. Asetelmassa punnitaan SAMKin lisäksi koko maamme ja maakuntamme vetovoima. Mahdollisuudet alueen palveluihin, sosiaaliseen elämään, harrastuksiin ja kulkuyhteyksiin tukevat kotoutumista. Se, miten hyvin tulija saa sopeutettua arkielämänsä tänne, on ensiarvoisen tärkeää.  

Olemme työelämän kanssa tehtävässä yhteistyössä valtakunnan ykkösluokkaa, ja se on myös opiskelijoiden mukaan yksi vahvuuksistamme. Kun tarkastellaan SAMKin visiota ”kaikki työllistyvät” kansainvälisestä näkökulmasta, astumme uuteen ulottuvuuteen. Uusien, globaalien osaamistarpeiden nopea tulkinta kansainvälisesti kiinnostavaksi, monipuolisia työllistymismahdollisuuksia tarjoavaksi koulutukseksi edellyttää ketterää ja tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien välillä. Projekteissa ja työharjoitteluissa kansainvälisyys tulee näkymään yhä vahvemmin. Molempia, sekä työelämää että SAMKia, hyödyttävän yhteistyön turvaamiseksi tarvitsemme toistemme tukea entistä enemmän. Samalla olemme valtavien mahdollisuuksien kynnyksellä. 

 

Artikkeli on julkaistu Agorassa 2/17

SAMKin lehtori Tiina Garcia.

Kirjoittaja

Tiina Garcia
lehtori ja tiimivastaava matkailun koulutusohjelmassa

 

15.12.2017 | Teksti: Tiina Garcia | Kuva: Tomi Glad

SAMK SOSIAALISESSA MEDIASSA

Navigointiin suunniteltujen syvyysmallien hyödyntämistä kehitetään ISTLAB-hankkeessa. Vedenalaisten mallien avulla merenpohjasta saadaan aiempaa yksityiskohtaisempaa tietoa luotseille ja alusten navigointijärjestelmiin.
https://bit.ly/3c7z24w
#ISTLAB #intelligentshipping

Development work is ongoing in the ISTLAB project on how to utilise bathymetric models designed for navigation. Read more: https://bit.ly/3c7z24w
#ISTLAB #intelligentshipping #navigation #bathymetricmodel

Yhteistyössä @SatakunnanAMK ja @SermatechFi järjestämä suunnittelukilpailu kannustaa opiskelijoita innovoimaan, miten robotit voisi yhdistää 3D-tulostamiseen. Kilpailu päättyy ensi viikolla! Missä nyt mennään?https://www.roboai.fi/automaatio-ja-robotiikka/3d-tulostus/robotit-mukaan-3d-tulostukseen-opiskelijat-haasteen-edessa/ #roboai #samk #mysamk #sermatech #robottihaaste

Altogether 31 students graduated from SAMK in February. Nine of them graduated with a Master´s degree. SAMK congratulates all the graduates.
https://www.samk.fi/en/uutiset/31-students-graduated-from-samk-in-february/

SAMKista valmistui helmikuussa yhteensä 31 opiskelijaa. Valmistuneista yhdeksän suoritti YAMK-tutkinnon. SAMK onnittelee kaikkia valmistuneita. #samk #alumni #ylpeästiamk
https://www.samk.fi/uutiset/samkista-valmistui-helmikuussa-yhteensa-31-opiskelijaa/