Uraseuranta

Ammattikorkeakouluista viisi vuotta aikaisemmin valmistuneille järjestetään vuosittain syksyllä Uraseurantakysely, jonka tavoitteena on kartoittaa valmistuneiden työelämätilannetta sekä tyytyväisyyttä omaan tutkintoonsa.

Uraseuranta alumneille

Alumnien uraseuranta antaa ammattikorkeakouluille palautetta työelämässä tarvittavista tiedoista ja taidoista ja miten tutkinto vastaa niihin. Uraseurantakysely on yksi keino alumneille päästä vaikuttamaan koulutuksen kehittämiseen sekä antaa palautetta.

Ammattikorkeakouluista viisi vuotta aikaisemmin valmistuneille järjestetään vuosittain syksyllä Uraseurantakysely, jonka tavoitteena on kartoittaa valmistuneiden työelämätilannetta sekä tyytyväisyyttä omaan tutkintoonsa. Uraseurantaa tehdään sekä AMK- että YAMK-tutkinnon suorittaneille.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään esimerkiksi opintokokonaisuuksien suunnittelussa sekä koulutusten kehittämisessä. Korkeakouluopiskelijat ja opintoihin hakeutuvat taas saavat tietoa henkilökohtaisen urasuunnittelun pohjaksi ja oman työllistymisensä tueksi. Vastausten perusteella autetaan nykyisiä opiskelijoita heidän urapohdinnoissaan ja kehitetään tulevaisuuden ammattikorkeakoulutusta yhä työelämälähtöisemäksi.

Valtakunnallinen uraseurantakysely vaikuttaa myös merkittävästi ammattikorkeakoulujen rahoitukseen, joten jokainen vastaus on SAMKille erittäin tärkeä.

 

Kyselyn toteuttaminen

Kyselyn toteuttavat ammattikorkeakoulut sekä opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus.

Vastaajia lähestytään syksyllä sähköpostitse ja tekstiviestillä. Sähköpostin lähettäjänä on uraseurannat@arvokyselyt.fi ja tekstiviestin saa Uraseurannat tai SAMKin nimissä.

Vuonna 2018 valmistuneille suuntautuva uraseurantakysely järjestetään syksyllä 2023.

Lisätietoja kyselystä löydät Ammattikorkeakoulujen Uraseuranta (sivustolla amk-uraseuranta.turkuamk.fi)-sivulta.

 

Ammattikorkeakoulusta uralle-teksti näytönsäästäjänä tietokoneessa.

Vuoden 2022 Uraseurantakysely summattuna

 • Järjestettiin vuonna 2017 valmistuneille.
 • SAMKin 324 alumnia vastasi kyselyyn (32,8%).
 • 85,2 % vastaajista tyytyväisiä suorittamaansa tutkintoon.
 • Suoritettua tutkintoa vastaavalla alalla työskenteli 80 % vastaajista.
 • Vastaajista 27 % työskenteli vastaushetkellä asiakas- tai potilastyössä, 19 % johto- tai esihenkilötehtävissä ja 12 % suunnittelu-, kehitys ja / tai hallintotehtävissä.
 • Vastaajista 56,5 % työskentelee Satakunnassa.
 • 87,4 % vastanneista tyytyväisiä tähänastiseen työuraan.
 • Vastaajista yhtäjaksoisesti työelämässä valmistumisensa jälkeen olleiden osuus oli 72 %.
 • 77,8 % vastaajista sanoo tutkinnon antaneen riittävät valmiudet työelämään.
 • Ammattikorkeakoulututkintoon erittäin tyytyväisiä oli vastaajista 20 %, tyytyväisiä 41 % ja melko tyytyväisiä 24 %.
 • Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon erittäin tyytyväisiä oli vastaajista 36 %, ja tyytyväisiä 43 %.

Lisätietoa Uraseurantakyselyiden tuloksista Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta (sivustolla vipunen.fi).

Uraseuranta summattuna infograafiin: 85.2% vastaajista tyytyväisiä tutkintoonsa. Vastaajista 27% työskenteli vastaushetkellä asiakas- tai potilastyössä, 19% johto- tai esihenkilötehtävissä ja 12% suunnittelu-, kehitys ja / tai hallintotehtävissä. Vastaajista 56.5% työskentelee Satakunnassa. 87.4% vastaajista on tyytyväisiä tähänastiseen työuraansa.