Yrittäjyyden toimintakokonaisuus

SAMK on yrittäjyyskorkeakoulu. Korkeakoulun opiskelijoiden ja henkilökunnan yrittäjyys nähdään voimavarana ammattikorkeakoululle ja alueelliselle kehitykselle.

 

Korkeakoululähtöisen innovaatiotoiminnan ja yritystoiminnan läpinäkyvät, tasavertaiset ja yhdenmukaiset periaatteet ja toimintatavat kannustavat koko korkeakouluyhteisöä yrittäjyyteen. SAMK harjoittaa avointa innovaatiotoimintaa, jonka tavoitteena on siirtää TKI-toiminnan tulokset mahdollisimman tehokkaasti sidosryhmien ja yhteistyökumppanien hyödynnettäviksi. 

 

Yrittäjyyden toimintakokonaisuus jakautuu kolmeen pääkohtaan

1. Yrittäjämäinen toiminta

Yrittäjämäinen asenne ja yrittäjyysosaaminen on SAMKin opetussuunnitelmissa määritelty keskeiseksi työelämätaidoksi. Jokainen SAMKin opiskelija voi kasvattaa yrittäjyystaitoja yrittäjämäistä toimintaa tukevissa oppimisympäristöissä esimerkkeinä Soteekki, Apparaatin Tuotekehityspaja, IdeaPaja, IdeaDrill ja Proto Garage.

Apparaatti
Soteekki

2. Yritystoiminta

YrityskiihdyttämössäTM opiskelija suuntaa jopa kolmanneksen opinnoistaan oman liikeidean ja oman yritystoiminnan kehittämiseen. Syksyllä 2017 käynnistyneessä yrittäjän koulutusohjelmassa nykyiset, tulevat ja yrittäjäpolvenvaihdosta toteuttavat yrittäjät kytkevät koko opiskelunsa oman yritystoiminnan ja sen kehittämisen ympärille.

Yrittäjän koulutusohjelma

Yrityskiihdyttämö

3. Innovaatiotoiminta

SAMKin tavoitteena on siirtää tutkimus, kehitys- ja innovaatio (TKI) -toiminnan tulokset mahdollisimman tehokkaasti sidosryhmien ja yhteistyökumppanien hyödynnettäviksi.

Startup-sijoitustoiminta ja tutkimustulosten hyödyntäminen

SAMK Yrittajyyden Toimintakokonaisuus 2017

 

 

Opiskelijayrittäjyys

Lähtökohtana yrittäjyysopinnoille on toiminnallisen yrittäjyyden viitekehys, ”effectual entrepreneurship”, jonka mukaan opiskelija tarkastelee yrittäjyyttä omista lähtökohdistaan, joita ovat minäkuvan lisäksi oma osaaminen ja omat verkostot. Kaikilla opiskelijoilla on pakollinen yrittäjyysopintojakso, joka keskittyy sisäisen yrittäjyyden merkityksen ymmärtämiseen työelämätaitona ja yleisenä työllistymistä edistävänä tekijänä. Opintojaksolla tunnistetaan omia yrittäjyysvalmiuksia ja nähdään yrittäjyys yhtenä mahdollisena uravaihtoehtona.

Opiskelijan Yrittäjyyspolku käynnistyy, kun opiskelija ilmaisee kiinnostuksen yrittäjyyteen. Opiskelija saa henkilökohtaisen yrityskiihdyttämömentorin. Yrityskiihdyttämö™ on edistyksellinen pedagoginen menetelmä, jonka myötä opiskelija kasvaa sekä korkeakoulututkinnon omaavaksi asiantuntijaksi että yrittäjäksi jo opiskeluaikanaan. Yrityskiihdyttämö™ toimii kaikkien SAMKin koulutusohjelmien yhteydessä.

Yrityskiihdyttämö™ on tuottanut yli 580 kiihdyttämösopimusta ja yli 320 yritystä. Yritysten eloonjäämisprosentti on ollut kolmen vuoden kuluttua yli 90 %.

Yrityskiihdyttämössä™ liikeidean kehittäminen, yrittäjänä toimiminen ja yrityksen kehittäminen ovat osa korkeakoulututkintoa. Osa opinnoista tehdään kiihdyttämöopintoina (vapaasti valittavat opinnot) ja muut opintojaksot sopeutetaan tarkastelemaan opittavaa asiaa perustettavan yrityksen näkökulmasta. Myös opinnäytetyö ja harjoittelu suunnitellaan yrityksen tarpeisiin soveltuvaksi kuitenkin niin, että suoritettavan tutkinnon luonne ja tavoitteet täyttyvät. Opiskelija voi suorittaa jopa kolmasosan opiskelustaan omaan yritystoimintaan liittyen.

Keskeistä Yrityskiihdyttämössä™ on

  • mentorien tuki ja neuvonta
  • opintosuoritusten suuntaaminen oman yrityksen hyväksi
  • henkilökohtainen opintosuunnitelma
  • verkostojen hyödyntäminen ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuki
  • mahdollisuus yrittäjäpolvenvaihdokseen.

SAMKin johdolla Satakuntaan on käynnistetty korkeakoulujen ja ammattioppilaitosten opiskelijoiden yhteinen yrityskiihdyttämö ALL IN, joka on ainutlaatuinen yhteistyömuoto Suomessa. Uudessa Yrittäjän koulutusohjelmassa koko opiskelu kytketään opiskelijan yritystoimintaan. Opintojen suunnittelun ja ohjauksen lähtökohtana on opiskelijan yrittäjyyden ja oman yritystoiminnan tukeminen - yritystoiminnan valmistelu tai sen kehittäminen.

SAMK tekee tiivistä startup-yhteistyötä Satakunnan ja Suomen bisnesenkeliverkoston (FiBAN) kanssa. Yhteistyö keskittyy pitsaustapahtumien järjestämiseen. SAMKilla on myös oma vahva tahtotila startup-sijoittamiseen. SAMKin hallitus on tehnyt päätöksen sijoittaa vuosittain huomattavan summan rahaa startup-yrityksiin Satakunnassa ja Suomessa. SAMKin yrittäjyyden toimenpiteitä tukemassa on 20 satakuntalaisen yrittäjän Yrittäjäyhteisö, jossa on yrittämisen laaja-alaista kokemusta, näkemyksellisyyttä ja käytännön viisautta. Yhteisön kautta SAMKissa opiskelevat yrittäjät saavat itselleen menestyvän yrittäjän avaimia.

Jokainen SAMKin opiskelija voi kasvattaa yrittäjyystaitoja yrittäjämäistä toimintaa tukevissa toimintaympäristöissä. Toimintaympäristöissä opiskelijoiden sisäistä yrittäjyyttä edistetään yli 100 yrityksen ja yhteisön kanssa vuositasolla. Näissä toimintaympäristöissä toimii vuosittain yli 500 SAMKin opiskelijaa. Apparaatti jalostaa yritysten tuote- ja palveluideoita opiskelijoiden tiedolla ja taidolla monimuotoiseksi ja innovatiiviseksi toiminnaksi. Proto Garage on yritysten tarpeisiin rakennettu nopean tuote- tai palvelukehityksen konsepti. IdeaPaja tarjoaa yrityksille/yhteisöille mahdollisuuden nopeaan ideoiden tuottamiseen tarpeeseen räätälöidyillä työpajoilla. TuotekehitysPaja on tuotekehitykseen liittyvistä projekteista koostuva kokonaisuus, jossa opiskelijat kehittävät toimeksiantajalähtöisiä fyysisiä tuotteita (esim. prototyyppi tai demo) tai aineettomia tuotteita, kuten palvelua tai toimintamallia. IdeaDrill on pop up -kilpailu, jossa opiskelijatiimit kehittävät käytännönläheisiä aihioita, tuote- ja palveluideoita tai muita ratkaisuja, joilla voi olla vaikutusta niin tavallisen kansalaisen kuin yrityksen tai muun organisaation toimintaan. Soteekki tarjoaa laadukkaita hyvinvointipalveluja yrityksille, yhteisöille ja yksityisille asiakkaille opiskelijatyönä.

Lisää aiheesta

Voittajat poseeraavat yhdessä ruusujen kanssa.
| Yrittäjyys

ALL IN PITCH yritysideakilpailun voittajat valittiin Yrittäjyyspäivässä 13.11.2020

ALL IN PITCH on Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Uusyrityskeskus Enterin yhteinen YRITYSIDEAKILPAILU kaikille Satakunnan oppilaitosten opiskelijoille.
Ollipekka Kivin poseeraa lähikuvassa.
| Yrittäjyys

Yrityskiihdyttämö valitsi Vuoden Yrityskiihdyttämöyrittäjän

Yrityskiihdyttämö palkitsee vuosittain erityisen ansioituneen opiskelijayrittäjän Vuoden Yrityskiihdyttämöyrittäjän tittelillä.