Verovähennysoikeus

Vähintään 850 euron lahjoitukset ammattikorkeakoululle ovat verovähennyskelpoisia sekä yksityiselle lahjoittajalle että yhteisölle.

Yhteisöjen verovähennysoikeus

Yhteisö saa vähentää tulostaan vähintään 850 euron ja enintään 250 000 euron suuruisen rahalahjoituksen, joka on tehty tiedettä, taidetta tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen Euroopan talousalueeseen kuuluvalle valtiolle tai Euroopan talousalueella olevalle julkista rahoitusta saavalle  korkeakoululle.

Yksityishenkilöiden verovähennysoikeus

Yksityishenkilö saa vähentää ammattikorkeakoululle antamansa lahjoituksen ansiotulostaan eli esimerkiksi palkka- tai eläketulostaan.

Luonnollinen henkilö ja kuolinpesä saa verotuksessa vähentää ansiotulostaan yliopistolle tai korkeakoululle tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen tekemänsä rahalahjoituksen. Vähennyskelpoisia ovat vähintään 850 euron ja enintään 500 000 euron lahjoitukset.

Vähennyksen saa sekä valtion- että kunnallisverotuksessa. Lahjoitusvähennys tehdään puhtaasta ansiotulosta eli sen jälkeen, kun ansiotuloista on ensin vähennetty tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot.

Lahjoitusvähennyksen saa myös useamman erillisen lahjoitukseen yhteissummasta. Ammattikorkeakoululle saman vuoden aikana tehdyt lahjoitukset voi laskea yhteen.

Ammattikorkeakoulu ilmoittaa Verohallinnolle vähennyskelpoisista lahjoituksista. Yksityishenkilön verovähennysoikeus on tuloverolaissa (98 a §) määritelty pysyväksi.

Yhteisöjen verovähennysoikeus on tuloverolaissa (57§) määritelty pysyväksi; lahjoitusvähennys/yhteisöt (11.6.2010/504).