SAMKin ympäristöpolitiikka

Pyrimme huomioimaan ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset toiminnassamme.

Satakunnan ammattikorkeakoulu

  • on aktiivinen toimija ilmastoasioissa yhteistyössä yritysten, yhteisöjen ja kuntien kanssa
  • seuraa, raportoi ja asettaa vähennystavoitteet Porin kampuksen päästöille ja resurssien kulutukselle
  • lisää henkilökunnan ja opiskelijoiden tietoisuutta ilmastoasioista, muun muassa edistämällä henkilökunnan ja opiskelijoiden ilmastoystävällistä liikkumista.

Lisäksi seuraamme, mittaamme ja säännöllisesti raportoimme ympäristönsuojelun tasomme kehittymistä ja varaamme resursseja jatkuvan parantamisen varmistamiseksi. Täytämme lain ja viranomaisten meille asettamat vaatimukset sekä kehitämme ympäristötoimintaamme ilmastokumppanuussitoumuksiemme mukaisesti.