Kestävä kehitys ja vastuullisuus

Satakunnan ammattikorkeakoulu haluaa olla kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali. Työ nojaa Arenen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmaan.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus

SAMKissa on tehty kestävän kehityksen edistämiseksi pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä jo 10 vuotta. SAMKin ensimmäinen kestävän kehityksen toimenpideohjelma lanseerattiin vuonna 2012. SAMK on allekirjoittanut oman ympäristöpolitiikan ja liittynyt Porin kaupungin ilmastokumppaniksi. Porin kaupungin ja Satakunnan ammattikorkeakoulun välinen ilmastositoumus allekirjoitettiin vuonna 2017. SAMK-kampus Porin katolla on aurinkosähköjärjestelmiä, joiden yhteisteho on noin 30 kW. Järjestelmät ovat sekä opetus- että tutkimuskäytössä.

Haluamme omalta osaltamme olla rakentamassa kestävää ja vastuullista tulevaisuutta. SAMKin strategisena tavoitteena on olla hiilineutraali korkeakoulu vuoteen 2030 mennessä. Kestävyys ja vastuullisuus läpileikkaavat strategian ja kaiken toimintamme. Vastuullisuus näkyy arvoissamme ja toiminnassa yhä vahvemmin. SAMKilla on vastuu tuottaa muuntuvaa osaamista modernin ja monialaisen työelämän tarpeisiin maakunnassa ja lähialueilla sekä valituilla aloilla koko Suomessa.

Syksyllä 2023 lanseerataan toinen SAMKin kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma, joka on luotu yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijajärjestö SAMMAKKOn kanssa. Ohjelman toimenpiteillä ohjataan kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edistämistä SAMKissa. Työ on jatkuvaa ja kehitystoimia tehdään askel kerrallaan. Ohjelmaan nostetaan uusia tavoitteita jatkuvan seurannan mukaisesti. Ohjelma toimenpiteitä seurataan vuosittain johdon katselmuksessa. Kerromme säännöllisesti SAMKin kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta niin yhteisön sisä- kuin ulkopuolelle.
Vastuullisuus tarkoittaa ammattikorkeakoululle sitä, että huomioimme kaikessa toiminnassamme suorat ja epäsuorat vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan.

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesta kestävää kehitystä.

Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kehittämisryhmä

SAMKissa toimii kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kehittämisryhmä. Ryhmän tehtävänä on:

 • Seurata ja tarvittaessa päivittää SAMKin kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmaa
 • Varmistaa, että opiskelijat ja henkilökunta saavat kestävän kehityksen ja vastuullisuuden osaamista
 • Seurata
  • kestävän kehityksen ja vastuullisuuden toteutumista SAMKin strategiassa,
  • miten TKI-toiminnassa vastataan kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen,
  • miten SAMK toimii vastuullisena taloustoimijana ja sijoittajana sekä
  • SAMKin hiilineutraalisuuden toteutumista vuoteen 2030 mennessä.

SAMKin kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kehittämisryhmän toimia vuoden 2022 aikana olivat:

 1. Laatia SAMKiin kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma.
 2. Selvittää, miten SAMKissa varmistetaan opiskelijoiden ja henkilökunnan kestävän kehityksen osaaminen.
 3. Selvittää, miten kestävä kehitys ja vastuullisuus näkyy SAMKin strategiassa.
 4. Selvittää, miten tki-toiminnassa vastataan kestävyyshaasteisiin.
 5. Selvittää, miten SAMK toimii vastuullisena taloustoimijana ja sijoittajana.
 6. Selvittää millainen hiilineutraali ammattikorkeakoulumme on 2030.

Ajankohtaista kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta SAMKissa

Biojätepusseja
| Kestävä kehitys

Opinnäytetyö: Biojätteen erilliskeräysvelvoite laajenee

Vuonna 2021 voimaan astunut jätelain uudistus velvoittaa omakotitalojen omistajat biojätteen erilliskeräykseen tai kompostointiin vähintään 10 000 asukkaan keskustaajamissa vuodesta 2024 lähtien. Vastavalmistuneessa opinnäytetyössä kartoitettiin Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n toimialueen kompostoinnin yleisyyttä keskustaajamassa.
Riitta Tempakka merenkulun simulaattoreilla.
| Kestävä kehitys

SAMK mukana Climate University -verkostossa

Helsingin yliopisto koordinoi Climate University -verkostoa, jossa on mukana valtaosa suomalaisista korkeakouluista. Ajatuksena on jakaa yhteisellä alustalla maksuttomia verkkokursseja korkeakoulujen ja kaikkien sellaisten käyttöön, jotka ovat kiinnostuneita yhteiskunnan kestävään kehitykseen ja ilmastoon liittyvistä asioista.

Ympäristötietoinen SAMK

Ennen vuotta 2021 SAMKissa edistettiin kestävän kehityksen ja vastuullisuuden asioita erityisesti ympäristötietoisuuden näkökulmasta. Alla lisätietoa tästä työstä.