Etsi

Kirjaston tietosuojaseloste

Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjaston Voyager-kirjastojärjestelmän asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä 26.5.2015

 

1. Rekisterinpitäjä

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
PL 1001
28101 Pori
p. (02) 620 3000

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kirjastopäällikkö Jussi Kärki
Satakunnan ammattikorkeakoulu
PL 1001
28101 Pori
p. (02) 620 3000

 

3. Rekisterin nimi

Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjaston Voyager-kirjastojärjestelmän asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjaston asiakassuhteen hoitaminen

 

5. Rekisterin tietosisältö

 • asiakkaan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • asiakasryhmätunnus lainaustoimintoja varten
 • tilastointiryhmätunnus lainaustilastoja
 • kirjastokortin numero
 • salasana (PIN-koodi) tunnistautumista varten
 • tiedot asiakkaan lainaamasta aineistosta
 • tiedot asiakkaan aineistovarauksista
 • tiedot asiakkaan maksuista
 • tiedot palauttamattomien lainojen ja maksamattomien maksujen aiheuttamista toimenpiteistä

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • asiakkaan ilmoittamat ja tietojärjestelmään tallentamat tiedot
 • Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijahallinnon tietojärjestelmän tiedot
 • julkiset osoite- ja puhelinnumerohakemistot
 • kirjaston toiminnassa tallentuvat tiedot

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja siirtyy samk.finna.fi-palveluun, kun asiakas kirjautuu palveluun. Asiakkaan henkilö-, lainaus- ja maksutietoja voidaan luovuttaa laskutusta ja perintää varten ammattikorkeakoulun ulkopuolisille tahoille.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei siirretä

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Asiakas voi samk.finna.fi-palveluun kirjautumalla katsoa tietojaan. Asiakasrekisteri on Satakunnan ammattikorkeakoulun henkilöstön käytettävissä työtehtävien edellyttämässä laajuudessa. Asiakasrekisterin sisältävä palvelin on CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n valvotuissa tiloissa. Palvelimen käyttöoikeus on ylläpitohenkilökunnalla.

 

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi itse tarkastaa osan tiedoistaan kirjastojärjestelmän verkkopalvelussa tai Finna.fi-tiedonhakupalvelussa. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Tiedot luovutetaan kirjaston toimipisteessä.

 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Oikaisupyynnön voi tehdä kirjaston toimipisteessä tai kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

Anna meille palautetta

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Anna ruusuja tai risuja nettisivuistamme. Pyrimme alati kehittämään sivujamme, jotta voimme palvella käyttäjiämme paremmin. Siirry palautelomakkeeseen klikkaamalla alta.

Palautelomakkeeseen