Etsi

Rekisteriselosteet

Henkilötietolaki edellyttää rekisteriselosteita. Niissä kerrotaan muun muassa, kuka rekisteriä pitää ja mitä tarkoitusta varten.

Rekisterinpitäjän on henkilötietoja kerätessään huolehdittava siitä, että rekisteröity voi saada tiedon rekisterinpitäjästä, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä siitä, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan.  (Henkilötietolaki 22.4.1999/523 24 §)

SAMKin rekisteriselosteet

Adobe Connect tietosuojaseloste

Alumnirekisteri

Asiakasrekisteri

Dropbox

EXAMin rekisteriseloste

Finna

Henkilöstöhallintojärjestelmä Winhan rekisteriseloste

Intra (Into ja Oiva)

Kirjaston tietosuojaseloste

Kotiorganisaation käyttäjähallinnon kuvaus

kyvyt.fi ePortfolio

Moodlen tietosuojaseloste

Opetuksen ja opiskelijan opintojen suunnittelujärjestelmä (SoleOPS) ja resurssien varausohjelmisto (TimeEdit)

Opintojaksopalautteen rekisteriseloste

Opiskelijahallintojärjestelmä Winhan rekisteriseloste

ServiceDesk (Efecte)

Theseus

Urkund Tietosuojaseloste

Webexin tietosuojaseloste

Yrinetin rekisteriseloste

 

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot. Rekisterinpitäjän on oikaistava rekisterissä oleva käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaan oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. (HetiL 26-30 §).

Anna meille palautetta

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Anna ruusuja tai risuja nettisivuistamme. Pyrimme alati kehittämään sivujamme, jotta voimme palvella käyttäjiämme paremmin. Siirry palautelomakkeeseen klikkaamalla alta.

Palautelomakkeeseen