Rahankeräyslupa RA/2022/612

Kertyvät varat käytetään hallituksen vuosittain päättämillä tavoilla ammattikorkeakoululain 4 §:n mukaiseen toimintaan.

Satakunnan ammattikorkeakoulun rahankeräyslupa RA/2022/612. Lupa on voimassa 12.4.2022 alkaen toistaiseksi koko maassa lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Luvan myönsi Poliisihallitus.