Lahjoitusvarojen käyttö

Lahjoitusvarat ja niistä saatavat tuotot ohjataan SAMKin strategian mukaiseen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseen SAMKin strategiakauden aikana 2018–2022. Vuoden 2017 lopussa SAMKilla oli käynnissä 55 kansallista ja 11 kansainvälistä hanketta.

SAMK keskittyy soveltavaan tutkimukseen sekä teollisuuden ja yritysten tuote- ja palvelukehitykseen. Tulokset halutaan saada nopeasti alueen yritysten käyttöön. Juuri nyt SAMK vastaa teknologia-alan työvoima- ja osaajapulaan käynnistämällä muuntokoulutuksia ja täsmätäydennyskoulutusta. SAMK on myös mukana innostamassa lapsia ja nuoria teknologia-alalle tukemalla koulujen luonnontieteen opetusta.

 

SAMKin yhteistyö työelämän kanssa käsittää muun muassa seuraavat yhteistyömuodot:

  1. Yhteiset tutkimushankkeet
  2. Asiantuntijaopettajien ohjauksessa tehtävät opiskelijaprojektit
  3. Hidas rekrytointi kesätöitä, harjoittelua ja opinnäytetöitä hyödyntämällä
  4. Yrityksen henkilöstön osaamisen kehittäminen
  5. Start-up-sijoitukset ja aloittavien yrittäjien mentorointi.

 

Lisää aiheesta

Harppaus kohti aurinkotaloutta

SOLARLEAP Satakunta -hankkeen tavoitteena on antaa sysäys alueen aurinkoenergiatoiminnalle, yhteinäistää lupaprosesseja ja tuottaa alalle päteviä osaajia. Hankkeeseen liittyy myös kymmenen kotitalouden pilotti, joihin opiskelijat suunnittelevat ja asentavat aurinkoenergiajärjestelmän.

Namibian kautta Afrikan markkinoille

SAMKin ja namibialaisen yliopiston NAMURBAN-projektissa tutkitaan ja kehitetään kaupunkiolosuhteisiin resurssitehokas konsepti puhtaalle vedelle, uusiutuvalle energialle, asumiselle, kierrätykselle ja ICT-ratkaisuille Namibiassa.