Rahankeräyslupa RA/2017/1175

Valtio kohdentaa vastinrahaa ammattikorkeakouluille suhteessa niiden kampanja-aikana 1.8.2017–31.12.2018 keräämään yksityiseen pääomaan.

Satakunnan ammattikorkeakoulun rahankeräyslupa RA/2017/1175. Lupa on voimassa 17.11.2017–31.12.2019 koko maassa lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Luvan myönsi Poliisihallitus 17.11.2017.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus on ammattikorkeakoululain 932/2014 4§ mukaisten tehtävien toteuttaminen sekä ammattikorkeakoulun pääomittaminen vuosina 2017–2019. Satakunnan ammattikorkeakoulu toteuttaa keräyksen itse.

 

Ammattikorkeakoululain 4§ mukaan:

Ammattikorkeakoulun tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja tukea opiskelijan ammatillista kasvua.

Ammattikorkeakoulun tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulun tulee edistää elinikäistä oppimista.