Satakorkea

Satakunnassa toimii neljä korkeakoulua, jotka tarjoavat sekä tutkintokoulutusta että osaamista täydentäviä opintoja. Opiskelijoita on yhteensä noin 10 000.

Tutkimus ja kehittäminen

Satakunnan korkeakoululaitos palvelee maakunnan yrityksiä ja yhteisöjä. Vuosittain käynnistyy kymmeniä yhteistyöprojekteja, joissa korkeakoulujen osaaminen ja yrityksien tarpeet kohtaavat.

Tutkimus ja kehittämistoiminta sekä opetus liittyvät kaikissa korkeakouluissa vahvasti toisiinsa. Yliopistojen painopiste on tieteellisessä perustutkimuksessa ja ammattikorkeakoulujen painopiste yritysten ja yhteisöjen kehittämistoiminnassa. Yhteistyöprojektien toteutuksessa on usein mukana myös opiskelijoita. Lisäksi osa tutkinto-opiskelijoista tekee lopputyönsä toimeksiantona yritykselle tai yhteisölle.

Tutkimusetiikka

Satakunnan korkeakoulut ovat sitoutuneet noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausten käsittelemisestä sekä ihmistieteisiin luettavan tutkimuksen eettistä ennakkoarviointia koskevia ohjeita.

Satakorkea-yhteistyö