Osaamisalueet

Perustoiminnot eli opetus sekä tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot (TKI) on organisoitu osaamisalueille.

Hyvinvointi ja terveys

Hyvinvointi ja terveys -osaamisalue järjestää sosiaali- ja terveysalan sekä kuvataiteen AMK- ja ylempi AMK -koulutuksia ja  vastaa alaansa liittyvästä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta ja muun muassa  SAMKin ikääntyvien palvelut -vahvuusalan kehittämisestä. Opiskelijalähtöinen oppimiskeskus Soteekki toimii opiskelijoiden harjoittelupaikkana ja tuottaa hyvinvointipalveluja alueen väestölle, yrityksille ja yhteisöille.

Logistiikka ja meriteknologia

Logistiikka ja meriteknologia -osaamisalue keskittyy erityisesti kansainväliseen liiketoimintaan, logistiikkaan ja merenkulkuun. Osaamisalueelle sijoittuu SAMKin strategian mukaisista vahvuusaloista merenkulku ja nousevista aloista monialainen logistiikan osaaminen. Osaamisalueella tehdään esimerkiksi yhteistyötä merenkulun koulutuksen kehittämiseksi Namibiassa.

Palveluliiketoiminta

Osaamisalueeseen kuuluvat matkailu sekä liiketoiminta: talous ja rahoitus, myynti ja markkinointi, yrittäjyys, yritysjuridiikka, julkishallinto, esimiestyö ja digitaalinen osaaminen. Osaamisalueelle sijoittuu strategian mukaisista nousevista aloista matkailuliiketoiminta. Matkailussa panostetaan erityisesti luontomatkailuun ja maakunnan matkailun kehittämiseen. Osaamisalueen ylpeyden aihe on myös vahvasti verkkopohjainen, HILL-konseptilla toteutettu liiketalouden aikuiskoulutus.

Teknologia

Osaamisalue tarjoaa suurimman osan SAMKin insinöörin tutkintoon johtavasta koulutuksesta. Osaamisalueelle sijoittuu strategian mukaisista vahvuusaloista automaatio ja teollisuus 4.0 sekä nousevista aloista älykäs vesi- ja ympäristöteknologia. Laboratorioista ja oppimisympäristöistä mainittakoon televerkkotekniikan NGN-laboratorio, aurinkoenergialaboratorio ja simulointiympäristöt. Osaamisalueelle sijoittuu myös vesi-instituutti Wander.