Osaamisalueet

Perustoiminnot eli opetus sekä tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot (TKI) on organisoitu osaamisalueille.

Hyvinvointi ja terveys

Hyvinvointi ja terveys -osaamisalue järjestää sosiaali- ja terveysalan sekä kuvataiteen AMK- ja ylempi AMK -koulutuksia ja vastaa alaansa liittyvästä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta sekä SAMKin Ihmisen osallisuus ja toimintakyky -vahvuusalan kehittämisestä. Osaamisalueen nousevana alana Hyvinvointiteknologia ja terveysteknologia tukee Tulevaisuuden sairaala -osaamiskeskittymän rakentumista.

Osaamisalueen kansainvälistymistä tukevat nursing- ja physiotherapy-tutkinto-ohjelmat. Pohjoismaiden ainoa englanninkielinen fysioterapian koulutus (Physiotherapy) akkreditoitiin vuonna 2020. Opiskelijalähtöinen palvelukeskus Soteekki toimii opiskelijoiden harjoittelupaikkana ja tuottaa hyvinvointipalveluja alueen väestölle, yrityksille ja yhteisöille.

Logistiikka ja meriteknologia

Logistiikka ja meriteknologia -osaamisalue keskittyy erityisesti kansainvälisen liiketoiminnan, logistiikan ja toimitusketjun hallinnan sekä merenkulun AMK- ja ylempi AMK -koulutuksiin. Osaamisalueen strategian mukainen nouseva ala Älykäs merenkulku ja logistiikka tukee Merilogistiikan tutkimuskeskuksen rakentamista.

Osaamisalueen kansainvälisyyttä tukevat insinöörikoulutuksen, liiketalouden sekä merenkulun englanninkieliset koulutukset. Liiketalouden International Business (AMK)- ja Business Management and Entrepreneurship (YAMK) -koulutukset akkreditoitiin vuonna 2017 (Network of International Business Schools). Osaamisalueella tehdään myös yhteistyötä merenkulun koulutuksen kehittämiseksi Namibiassa.

Palveluliiketoiminta

Osaamisalueeseen kuuluu liiketalous- ja matkailualojen AMK- ja ylempi AMK -koulutusta: sisältöesimerkkeinä liiketalous, johtaminen, digitalisaatio, yrittäjyys, matkailuliiketoiminta, elämyspalvelut, taloushallinto, luova markkinointi, rahoitus, yritysjuridiikka sekä julkishallinto. Osaamisalueelle sijoittuu strategian vahvuusaloista matkailu, jossa panostetaan erityisesti kestävään ja vastuulliseen luontomatkailuun.

Teknologia

Teknologian osaamisalue tarjoaa suurimman osan SAMKin insinöörikoulutuksesta sekä tietojenkäsittelyn koulutuksen. Koulutusaloina ovat energia- ja ympäristötekniikka, konetekniikka, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka, tietojenkäsittely sekä Artificial Intelligence. Vahvuutena on myös laaja ja monialainen TKI-toiminta.

Strategian mukaisista vahvuusaloista osaamisalueelle sijoittuu Automaatio, robotiikka ja tekoäly sekä nousevista aloista Resurssiviisaus sekä Hyvinvointiteknologia ja terveysteknologia. TKI-työtä sekä läpileikkaavia vahvuuksia yrittäjyyttä, digitaalista kampusta ja verkko-opetusta kehitetään monialaisesti yhdessä muiden osaamisalueiden kanssa.

Osaamisalueelle sijoittuu useita laboratorioita, osaamiskeskittymiä ja tutkimusryhmiä, kuten Vesi-instituutti Wander, RoboAI sekä energiaan, hiilineutraaliin rakentamiseen sekä kestävään kehitykseen liittyvää osaamista.