Työllistyminen

SAMKin visio on, että jokainen opiskelijamme työllistyy.

Hyödynnä opiskeluaikasi

Tutkinto on merkittävä asia työllistymisessä. Rekrytoijat arvostavat myös sitä, miten olet käyttänyt opiskeluaikasi kokonaisuudessaan.

Työllisty yrittäjänä

SAMKista valmistuneista vajaa 3 prosenttia toimii yrittäjänä valmistumisvuottaan seuraavana vuonna.
(Lähde: vipunen.fi)

Jatka opintoja

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen on ajankohtaista 2 vuotta työelämässä oltuasi.

Noin puolet valmistuneista jää töihin Satakuntaan. 20 % valmistuneista sijoittuu Varsinais-Suomeen.

SAMKista valmistuneet ovat työllistyneet hyvin

Valmistuneet olivat työllistyneet valtakunnalliseen ja satakuntalaiseen tasoon nähden hyvin. Vastanneista oli syyskuussa 2010 palkansaajan roolissa 83 %, äitiyslomalla 5 %, päätoimisesti opiskelemassa 3 %, yrittäjänä 2 % ja työttömänä 5 %. Vastanneista työllisistä 78 % oli vakituisessa työssä.

Valtaosa (74 %) teki vakituista kokopäivätyötä. Vastaajista 50 %:lla oli ollut yksi työpaikka valmistumisensa jälkeen. Työttömänä jossain vaiheessa valmistumisen jälkeen oli ollut noin kolmasosa (29 %) vastaajista.

Yksityissektori oli suurin työllistäjä, ja kuntasektori toiseksi suurin. Toimialoista tavallisimmat olivat teollisuus ja sosiaali- ja terveysala.

Lähde: Satakunnan ammattikorkeakoulusta vuosina 2008-2012 valmistuneille suunnattu seurantatutkimus

SAMKin opiskelija ohjaa robottia Porin kampuksen robotiikan laboratiossa.