Ennakkotietoa tulossa
olevista koulutuksista

Iäkkäiden haavahoidon haasteet ja hyvä haavanhoito

Koulutus tulossa keväällä 2021!
Myös tilauskoulutuksena nopealla aikataululla räätälöitynä organisaation tarpeiden mukaan (esim. kehittämis- tai henkilöstöpäivät)

HAAVAHOIDON TEORIA (3 lähipäivää)

Lähipäivä 1: Krooniset haavat
- Erilaiset krooniset haavat ja niiden hoitopolut
- Haavapotilaan kokonaistilanteen arviointi
- Haavan paraneminen ja siihen vaikuttavat tekijät

Lähipäivä 2: Kroonisten haavojen paikallishoidon ja ennaltaehkäisyn periaatteet
- Kroonisten haavojen paikallishoito ja haavatuotteen valinta
- Kroonisten haavojen kirjaaminen

Lähipäivä 3: Miten teen hyvän haavakonsultaation?
- Omahoidon tukeminen ja eläminen haavan kanssa
- Haavapotilaan hyvä konsultaatio

HAAVAHOIDON WORKSHOPIT (valinnaiset)

Workshop 1 (4 h): Oikeaoppinen tukisidoksen tekeminen ja sen arvioiminen (kikuhime)

Workshop 2 (4 h): Verisuoniperäisen haavan arviointi ABI -mittauksella ja saadun tuloksen tulkinta

Haavanhoito Web Panorama

Eläinfysioterapia 30 op

Seuraava Eläinfysioterapian koulutus alkaa syksyllä 2020. Tarkat valintakriteerit ja pistemäärät päivitetään, kun seuraava hakuaika ilmoitetaan.

Yleiset hakuperiaatteet:

  • Fysioterapeutin tutkinto, muusta alaa tukevasta tutkinnosta tai kursseista voi saada lisäpisteitä
  • Työkokemus fysioterapeuttina
  • Kokemus eläinten parissa toimimisesta
  • Suuntautuminen alalle, motivaatio
  • Urasuunnitelmat
  • Vuosittain vaihtuva ennakkotehtävä (edellisessä haussa esim. hevosten käsittelyyn liittyvä tehtävä).

Koulutukseen ei järjestetä valintakoetta.

Hakuaika on 6.4.–3.5.2020. Koulutukseen haetaan erillisellä sähköisellä lomakkeella, joka julkaistaan nettisivuilla haun käynnistyessä.

Horse 1201143 1280

Ratkaisukeskeinen työnohjaajakoulutus 60 op

Ratkaisukeskeinen työnohjaajakoulutus on rakennettu Suomen työnohjaajat ry:n suositusten mukaisesti käsittäen teoreettista opetusta, harjoituksia, vertaisryhmätyöskentelyä, tutkivaa oppimista, työnohjaajana toimimista sekä yksilöille että ryhmille ja koulutustyönohjausta.

Opinnot ovat laajuudeltaan 60 op. Lisäksi opintoihin kuuluu opiskelijoiden ohjattua etäopiskelua sekä itsenäistä opiskelua, jotka molemmat sisältävät sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyä.

Haku koulutukseen on käynnissä 30.4.2020 saakka.

Bump Collaboration Colleagues 1068523
Anna meille palautetta

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Anna ruusuja tai risuja nettisivuistamme. Pyrimme alati kehittämään sivujamme, jotta voimme palvella käyttäjiämme paremmin. Siirry palautelomakkeeseen klikkaamalla alta.

Palautelomakkeeseen