Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä
-erikoistumiskoulutus 30 op

Erikoistumiskoulutuksen suoritettuasi saavutat sellaisen tietoperustan, jolla kykenet toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä monialaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Hakuaika

Koulutukseen hakeudutaan sähköisellä lomakkeella 29.3.–16.5.2021.

Opetuspäivät

Koulutus sisältää kontaktiopetusta seuraavina päivinä (päivämäärät riippuvat opiskelijan kurssivalinnoista):

26.8.2021 | 7.9.2021 | 5.10.2021 | 12.10.2021 26.10.2021 | 9.11.2021 | 16.11.2021 | 14.12.2021

18.1.2022 | 25.1.2022 | 15.2.2022 | 10.5.2022

Paikka

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnankatu 23

28130 Pori

Laajuus

30 op

Toteutus

Verkkototeutus

Koulutuksen hinta

Koulutus on maksuton, koska se järjestetään OKM:n erityisavustuksella.

SAMKin opiskelijoita Porin kampuksen kirjastossa.

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä -erikoistumiskoulutuksessa perehdyt sosiaali- ja terveyspalvelujen digitaaliseen kehittämiseen sekä muotoiluosaamiseen ja hallintaan. Koulutus koostuu neljästä osasta ja osa opinnoista on vapaasti valittavissasi siten, että saat koulutuksesta mahdollisimman paljon käytännön hyötyä työssäsi. Koulutuksen lopussa tuotat kehittämistehtävän, joka vaatii käytännön ongelmanratkaisutaitoja ja toimimista erilaisissa monitoimijaisissa verkostoissa ja kehittämisyhteisössä.

Koulutuksen suoritettuasi kykenet toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä monialaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, kuten sairaanhoitajille, sosionomille tai fysioterapeuteille. Koulutukseen voivat osallistua myös muilta aloilta korkeakoulututkinnon suorittaneet, jotka työskentelevät sote-alalla. Koulutus sopii myös työttömille tai työttömyysuhan alla oleville tai alan vaihtoa harkitseville.

Sisältö

Erikoistumiskoulutus muodostuu neljästä seuraavasta toisiaan täydentävästä moduulista:

Erikoistumiskoulutus koostuu neljästä osasta:

  1. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden ja tiedonhallinnan osaamisen asiantuntija 10 op
  2. Palvelumuotoiluosaaminen 5 op
  3. Vapaavalintaiset sisällöt 5 op
  4. Työelämälähtöinen kehittämistehtävä 10 op

1) Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden ja tiedonhallinnan osaamisen asiantuntija 10 op

Tässä kokonaisuudessa kehität tiedonhallinnan ja digitaalisten sotepalveluiden käyttöön edellytettävää osaamista.
Valitset alla olevista opintojaksoista omaan oppimissuunnitelmaasi viisi opintojaksoa.

Valittavat opintojaksot:

2) Palvelumuotoiluosaaminen 5 op

Palvelumuotoilu lisää osallistujien halua ja taitoa kehittää julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin hyvinvointi- ja sote-palveluita ihmislähtöisemmiksi sekä vaikuttavammiksi. Palvelumuotoilun koulutuskokonaisuus sisältää: palvelumuotoilun periaatteet, työskentelytavat, keskeiset työkalut ja menetelmät. Koulutuksessa työskennellään oikeiden työelämän kehittämishaasteiden kanssa soveltaen palvelumuotoilun prosessia. Koulutus antaa valmiuksia yrittäjämäisyyteen ja yritystoiminnan kehittämiseen.

3) Vapaavalintaiset sisällöt 5 op

Valinnaisten opintojen tarkoitus on täydentää ja syventää opiskelijan osaamista tämän erikoistumiskoulutuksen päätavoitteiden mukaisesti. Opiskelija voi valita opinnot oman kiinnostuksensa ja osaamistarpeensa (HOPS) mukaan erikoistumiskoulutuksen tarjonnasta.

4) Työelämälähtöinen kehittämistehtävä 10 op

Kehittämistehtävä tehdään monitoimijaisessa yhteistyössä kansalaisten, julkisen, yksityisen ja/tai kolmannen sektorin kanssa. Kehittämistehtävässä sovelletaan palvelumuotoilun prosessia ja työskentelytapoja oikean työelämähaasteen ratkaisussa. Työelämästä tuleva kehittämistehtävä pohjautuu palvelun käyttäjien, palvelun ja sen kontekstin ymmärryksen kartoittamiseen. Kehittämistehtävän parissa työskennellään pienryhmissä ja se käsittää kokonaisen palvelumuotoiluprosessin eri vaiheet: asiakasymmärryksen luominen, konseptointi, prototypointi/pilotointi ja arviointi.

Toteutus

Koronapandemian vuoksi opinnot suoritetaan täysin verkossa. Tavoitteellinen opintojen suoritusaika on yksi lukuvuosi. Opiskelija voi tehdä opinnot myös nopeammin hyödyntäen henkilökohtaista opetussuunnitelmaa.

Koulutus sisältää etäopetusta noin 15 päivää koko opintojen aikana.

Koulutus alkaa valinnaisella orientaatiopäivällä 8.6.2021, jolloin esitellään mahdollisuus hyödyntää kesälukukautta valinnaisten opintojen osalta.
Varsinainen aloituspäivä on 26.8.2021.

Aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan koulutuksen toteutuksesta vastaavan ammattikorkeakoulun periaatteiden ja käytäntöjen mukaisesti. Kun erikoistumiskoulutus järjestetään useamman ammattikorkeakoulun yhteistyönä, kukin ammattikorkeakoulu ratkaisee aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ammattikorkeakoulussa käytössä olevan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelykäytännön (AHOT) ja suoritettavien opintojen perusteella.

Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja mahdollista suorittaa työn ohella. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitseville korkeakoulututkinnon suorittaneille ammattilaisille, joita ovat 

 

1) työelämässä olevat sote-alan koulutuksen omaavat ammattilaiset (esim. sairaanhoitajat, sosionomit, fysioterapeutit jne.) sekä 

2) muiden alojen, esim. digitalisaation, muotoilun, IT-alan tai liike-elämän ammattilaiset, jotka työskentelevät sote-alalla, 

3) edellä mainittujen ammattiryhmien työttömät työnhakijat tai 

4) työttömyysuhan alla olevat työntekijät ja henkilöt, jotka miettivät alan vaihtoa.  

 

Koulutukseen voidaan valita myös AMK-tutkintoja edeltäneen aiemman opistotason tutkinnon suorittanut. 

Valintaperusteet

Valinta koulutukseen tehdään aiemman työkokemuksen, opiskelumotivaation sekä kahden pohdintakysymyksen perusteella:

Työkokemuksesta saa pisteitä 0-2 p.
Opiskelumotivaatio pisteytetään hakulomakkeelle annetun vastauksen perustella pistein 0-3p.
Sote-alan digitalisaation osaamisen pohdintakysymyksestä saa 0-3 p.,
Opiskelun, töiden ja muun elämän yhteensovittamisen pohdintakysymyksestä 0-2 p.
Enimmäispistemäärä on 10 pistettä.

Valinnasta ilmoittaminen

Valinnasta ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla 24.5.2021 mennessä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikka tulee vahvistaa 30.5.2021 mennessä.
Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.

SAMKin opiskelijoita juttelemassa käytävällä.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
Heli Lepistö
p. 044 710 3948

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Jonna Lehtinen, koulutussuunnittelija
p. 044 710 3042

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@samk.fi

Kysy lisää koulutuksesta: