Johdon työnohjaaja -koulutus 30 op

Tämän päivän johtamistyö vaatii johtajalta monenlaista osaamista kompleksisessa ja koko ajan muuttuvassa toimintaympäristössä. Johtajaan kohdistuu monesta suunnasta eri tasoisia vaatimuksia. Työnohjaus on oleellinen osa johtamistyön tukemista ja auttaa koko henkilöstöä ja organisaatiota ydintehtävän ja tavoitteiden toteuttamisessa. Työnohjaus tukee ennen kaikkea johtajaa ja hänen työtään sekä johtajana kehittymistään.

 

 

 

 

Hakuaika

Toteutus

Koulutus toteutetaan hybridimallilla.

Koulutuspäivä on 16. Opetuksessa vuorottelevat lähi- ja etäopetus. Teemat, joihin liittyy harjoituksia tai vastaavia, pidetään SAMKin Porin kampuksella (Satakunnankatu 23).

Opetuksen ajankohdat ovat:

Kevät 2024: 15.-16.1., 12.-13.2., 11.-12.3., 15.-16.4., 13.5.

Syksy 2024: 16.-17.9., 14.-15.10., 11.11., 9.-10.12.

Opetuspäivien teemat julkaistaan viikolla 39. Kouluttajiin voit tutustua alempana tällä verkkosivulla.

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 3900 € + alv 24% (verollinen hinta on 4836 €).

Koulutus laskutetaan kolmessa erässä.

Building a strong team, Wooden blocks with people icon on pink background, Human resources and management concept.

Sisältö

Koulutuksen aikana opiskelija perehtyy laajasti johtamiseen eri näkökulmista ja jäsentää johtamistyön työnohjausta niiden kautta. Johdon työnohjaajana toimiminen koulutuksen aikana mahdollistaa kokemuksellisen oppimisen, jota reflektoidaan opiskelijaryhmässä ja opettajien kanssa. Koulutuksen sisällöllisiä teemoja ovat organisaatio strategisena rakenteena ja toimintaympäristönä, johtaminen toimintana, johdon työnohjaus prosessina, johdon työnohjaus ja coaching, dialogisuus, käyttöteoria ja johdon työnohjauksen etiikka.

Koulutus sisältää asiantuntijaluentoja, kirjallisuuden ja omien johdon työnohjausten reflektointia sekä harjoituksia sekä yksilö- ja ryhmätehtäviä. Digitaalisena oppimisalustana käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

Prosessikoulutuksena toteutettava Johdon työnohjaajakoulutus (30 op) on suunniteltu työn ohessa suoritettavaksi.

Koulutuksen rakenne

Johdon työnohjaajakoulutus on laajuudeltaan 30 op. Koulutus rakentuu kahdesta opintokokonaisuudesta, jotka etenevät rinnakkain koko koulutuksen ajan. Nämä opintokokonaisuudet ovat: Johdon työnohjauksen perusteet -teoriaopinnot (15 op) ja Johdon työnohjaajana kehittyminen (15 op).

Jälkimmäiseen opintokokonaisuuteen kuuluu opiskelijan oma työnohjajana toimiminen (vähintään 40 t). Tästä opiskelijan itse ohjaamasta johdon työnohjauksesta 20 t tulee koostua ryhmätyönohjauksesta ja 20 t yksilötyönohjauksesta. Opiskelija voi sisällyttää johdon työnohjaajana toimimiseen myös coaching-toiminnan. Coaching tässä tarkoittaa työnohjausta lyhyempää ja intensiivisempää valmennussuhdetta ohjattavaan.

Yhteistyö

Koulutus toteutetaan Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Johdon työnohjaajien yhdistyksen yhteistyönä.

 

 

Hakukriteereistä

Johdon työnohjaajakoulutukseen hakeutuminen edellyttää:
• Aiemmin suoritettua Työnohjaajakoulutusta
• Korkeakoulututkintoa omalta alalta
• Vähintään kolmen (3) vuoden työkokemusta esihenkilö- ja johtamistyössä

Edellä mainitut kriteerit vastaavat johdon työnohjaajien yhdistyksen jäsenille asetettuja vaatimuksia.

Koulutukseen valitaan enintään 20 opiskelijaa.

Kouluttajat

Satakunnan ammattikorkeakoulun lehtorit sekä Johdon työnohjaajat ry:n edustajat:

Polkkatukkainen nainen silmälaseissa. Tuula Rouhiainen-Valo.

Tuula Rouhiainen-Valo

VTM, Johdon työnohjaaja ja coach (CSLE®), työnohjaaja (STOry), Johdon työnohjaajat ry:n puheenjohtaja

Johtamiskokemusta lähes 30 vuotta ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen korkeakoulutuksen tehtävissä. Toimii yrittäjänä.

Vaalea nainen kädet ristissä rinnan päällä. Mirja Antila.

Mirja Antila

HTT, pitkäaikainen johdon työnohjaaja CSLE® , työnohjaaja, johtamistaidon opettaja ja laatukouluttaja, ammatillinen opettaja. Toimii yrittäjänä.

 

Mustaan pukeutunut nainen nojaa tuoliin. Teija Harju.

Teija Harju

YTM, sosiaalipsykologi, työnohjaajakouluttaja, Master TSC®, Johdon työnohjaaja Master-CSLE®, työnohjaaja (STOry), Johdon työnohjaajat ry hallituksen jäsen.

Toimii myös työyhteisösovittelijana.WinNovan työelämäpalveluiden johtaja.

 

Ruskea lyhyt hiuksinen nainen. Arja Ruisniemi.

Arja Ruisniemi

YTT, lehtori (SAMK), työnohjaaja (STOry) ja prosessikonsultti. Johtamiskokemusta 10 vuotta, työnohjaajakokemusta 12 vuotta, opettaa sosiaali- ja vanhustyön koulutusohjelmissa mm. yhteiskunnallisia aineita ja johtamista.

 

 

Lyhyt tukkainen mies valkoisessa kauluspaidassa. Mikko Nieminen.

Mikko Nieminen

TtM, SH YAMK, lehtori (SAMK), työnohjaaja (STOry) ja prosessikonsultti. Työkokemusta erikoissairaanhoidon asiantuntija-, projekti- ja johtotehtävistä 15-vuoden ajalta. Työnohjaajana toiminut vuodesta 2018 ja opetustyössä mielenterveys-, päihde- ja kriisityön eri tasoisissa opinnoissa.

 

Leppäkoski Tuija

Tuija Leppäkoski

TtT, Master-CSLE®, työnohjaaja (STOry), työnohjauskokemusta yli 20 vuotta. Väitöskirjan jälkeistä tutkimustyötä Tampereen yliopiston ja eri sairaanhoitopiirien tutkimus- ja kehittämishankkeissa vuodesta 2008-.

Suominen Katja

Katja Suominen

Johdon työnohjaaja ja coach CSLE®, sosionomi (YAMK), ammatillinen opettaja (AmO), toiminut asiantuntijoiden esihenkilönä ja johtajana yli 12 v., innostunut johdon ja työyhteisöjen ryhmätyönohjauksista, eri toimijoiden välisten kumppanuuksien rakentamisesta ja yhteiskehittämisestä.

 

Söderholm Minna

Minna Söderholm

Sosionomi, VTM, HY, Johdon työnohjaaja (CSLE®), erikoistunut työhyvinvointiin ja muutoksen tukeen.

 

Opiskelupaikan vastaanottamisesta ja peruutusehdoista

Opiskelupaikka tulee vastaanottaa kirjallisesti.

Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Opiskelupaikan vastaanotettuaan ja ilmoittauduttuaan läsnäolevaksi opiskelijaksi opiskelija sitoutuu koulutusmaksuun henkilökohtaisesti, vaikka koulutuksen maksaja olisikin työnantaja. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Koulutusmaksut veloitetaan kokonaisuudessaan siitäkin huolimatta, että opiskelija keskeyttää koulutuksen, ei saa opintoja valmiiksi annetussa ajassa tai vaihtaa työnantajaa kesken koulutuksen. Opiskelupaikka on henkilökohtainen eikä sitä voi luovuttaa toiselle.

 

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
Lehtori Mikko Nieminen
sposti mikko.t.nieminen@samk.fi
p. 044-710 3177

Lehtori Arja Ruisniemi
sposti arja.ruisniemi@samk.fi
p. 044-710 3406

Johdon työnohjaaja ja coach (CSLE®), VTM Tuula Rouhiainen-Valo
sposti tuula.rouhiainen.valo@gmail.com
p. 050-918 5651

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Koulutussuunnittelija Tiina Pakkasela
sposti tiina.pakkasela@samk.fi
p. 044-710 3236

 

Kysy lisää koulutuksesta: