Kotihoidon teknologian
erikoistumiskoulutus 30 op

Tahdotko tehdä entistä vaikuttavampaa työtä kotihoidossa? Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus vahvistaa osaamistasi ja antaa välineitä toimia kotihoidon digitaalisten palvelujen ja teknologian asiakaslähtöisessä suunnittelussa, käyttöönotossa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Hakuaika

Koulutukseen hakeudutaan sähköisellä lomakkeella 1.–31.10.2020.

Toteutusaika

Toteutusajankohta 14.1.2021–8.4.2022.

Lähipäivät (12 päivää):

Vuosi 2021:
14.-15.1. | 18.-19.3. | 20.-21.5.
16.-17.9. | 18.-19.11.

Vuosi 2022:
21.1. | 8.4.

Paikka

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnankatu 23

28130 Pori

Laajuus

30 op

Toteutustapa

Monimuoto-opiskelu

Koulutuksen hinta

1500 € (alv. 0 %)

Erikoistumiskoulutuksen suorittanut henkilö saa sellaisen näyttöön perustuvan osaamisperustan, joka antaa taidot toimia kotihoidon digitaalisten palvelujen ja teknologian asiakaslähtöisessä suunnittelussa, käyttöönotossa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Lisäksi hän kykenee kehittämään ja uudistamaan kotihoidon palveluratkaisuja ja teknologiaa.

Sisältö

  • Kotihoidon teknologia ja tietojärjestelmät, 5 op
  • Kotihoidon teknologian tuotekehitys ja hankinta,   5 op
  • Asiakas- ja potilasturvallisuus kotihoidon teknologian hyödyntämisessä, 5 op
  • Asiakkaan ohjaus- ja osallisuusosaaminen, 5 op
  • Kehittämisosaaminen ja projektinhallinta, 5 op
  • Kehittämistehtävä, 5 op

Toteutus

Koulutus toteutetaan ajalla 14.1.2021–8.4.2022.

Koulutukseen sisältyy 12 lähiopetuspäivää Porissa. Päivien ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja mahdollista suorittaa työn ohella.
Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus. Oppimistehtävät integroidaan työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimineille korkeakoulututkinnon suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, geronomeille, kuntouuksen ohjaajille, sosionomeille, fysioterapeuteille, toimintaterapeuteille ja muille kotihoidon asiantuntijoille, joilla on soveltuva korkeakoulututkinto.

Lisäksi hakea voivat henkilöt, joilla on AMK-tutkintoja edeltänyt sosiaali- tai terveysalan tai muun soveltuvan alan opistoasteen tutkinto sekä riittävät tiedot ja valmiudet.

Valintaperusteet

Valinnat tehdään hakemusten perusteella. Valinnoissa huomioidaan hakemuksessa annetut tiedot alan työkokemuksesta sekä avointen kysymysten vastaukset.

Valinnasta ilmoittaminen

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valintapäätös marraskuun puoliväliin mennessä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikka tulee vastaanottaa 30.11.2020 mennessä.
Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Koulutuksen hinta laskutetaan kokonaisuudessaan siitäkin huolimatta, ettei voi aloittaa koulutusta, joutuu keskeyttämään koulutuksen tai ei saa opintoja valmiiksi annetussa ajassa.

SAMK-kampus Porin sisäänkäynti Satakunnankadulta.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
Anu Elo, lehtori, OPS-vastaava
p. 044 710 3887

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Jonna Lehtinen, koulutussuunnittelija
p. 044 710 3042

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@samk.fi

Kysy lisää koulutuksesta: