Kotihoidon teknologian
erikoistumiskoulutus 30 op

Tahdotko tehdä entistä vaikuttavampaa työtä kotihoidossa? Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus vahvistaa osaamistasi ja antaa välineitä toimia kotihoidon digitaalisten palvelujen ja teknologian asiakaslähtöisessä suunnittelussa, käyttöönotossa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Hakuaika

Seuraava hakuaika ilmoitetaan myöhemmin.

Toteutusaika

Seuraavan koulutuksen toteutusaika ilmoitetaan myöhemmin.

Paikka

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnankatu 23

28130 Pori

Laajuus

30 op

Toteutustapa

Monimuoto-opiskelu

Koulutuksen hinta

1500 € (alv 0 %). Laskutus kahdessa erässä.

Erikoistumiskoulutuksen suorittanut henkilö saa sellaisen näyttöön perustuvan osaamisperustan, joka antaa taidot toimia kotihoidon digitaalisten palvelujen ja teknologian asiakaslähtöisessä suunnittelussa, käyttöönotossa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Lisäksi hän kykenee kehittämään ja uudistamaan kotihoidon palveluratkaisuja ja teknologiaa.

Sisältö

  • Kotihoidon teknologia ja tietojärjestelmät 5 op
  • Kotihoidon teknologian tuotekehitys ja hankinta 5 op
  • Asiakas- ja potilasturvallisuus kotihoidon teknologian hyödyntämisessä 5 op
  • Asiakkaan ohjaus- ja osallisuusosaaminen 5 op
  • Kehittämisosaaminen ja projektinhallinta 5 op
  • Kehittämistehtävä 5 op

Toteutus

Koulutukseen sisältyy 12 lähiopetuspäivää Porissa. Päivien ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja koulutus on mahdollista suorittaa työn ohella.
Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus. Oppimistehtävät integroidaan työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimineille korkeakoulututkinnon suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, geronomeille, kuntouuksen ohjaajille, sosionomeille, fysioterapeuteille, toimintaterapeuteille ja muille kotihoidon asiantuntijoille, joilla on soveltuva korkeakoulututkinto.

Lisäksi hakea voivat henkilöt, joilla on AMK-tutkintoja edeltänyt sosiaali- tai terveysalan tai muun soveltuvan alan opistoasteen tutkinto sekä riittävät tiedot ja valmiudet.

Valintaperusteet

Hakukelpoiset hakijat pisteytetään valintajärjestykseen hakemusten perusteella.

1. Miten voit työssäsi ja työyhteisössäsi hyödyntää Kotihoidon teknologia -erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (max 5 p.)
2. Arvioi ja perustele opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista? (max 3 p.)
3. Arvioi ja kuvaa oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi (esim. erilaisten oppimisympäristöjen käyttö ja tiedonhakutaidot)? (max 2 p.)

Lisäksi hakijoille annetaan pisteitä valmistumisen jälkeisestä alan työkokemuksesta:

* Alle 12 kk työkokemusta = 0 p.
* 12–24 kk työkokemusta = 1 p.
* Yli 24 kk työkokemusta = 2 p.

Enimmäispistemäärä on 12 pistettä.

Valinnasta ilmoittaminen

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikka tulee vastaanottaa kirjallisesti.
Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Koulutuksen hinta laskutetaan kokonaisuudessaan siitäkin huolimatta, ettei voi aloittaa koulutusta, joutuu keskeyttämään koulutuksen tai ei saa opintoja valmiiksi annetussa ajassa.

Muokattu Wwwsivunkuva Kotek 960x1200

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
Anu Elo, lehtori, OPS-vastaava
p. 044 710 3887

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Tiina Pakkasela, koulutussuunnittelija (ma.)
p. 044 710 3236

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@samk.fi

Kysy lisää koulutuksesta: