Erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia. Opintojen laajuus on vähintään 30 opintopistettä ja ne voidaan suorittaa työn ohessa. Erikoistumiskoulutusten sisällöstä vastaavat ammattikorkeakoulut yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

Erikoistumiskoulutukset

Aivoterveyden edistäminen
-erikoistumiskoulutus 30 op

Aivoterveyttä on edistettävä elämän kaikissa vaiheissa, jotta voidaan tukea työkykyä ja selviytymistä arjessa. Erikoistumiskoulutuksessa saat työkaluja vahvistamaan osaamistaasi ohjata ja tukea kaikkia kansalaisia tekemään aivojen terveyttä lisääviä valintoja.

Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus 30 op

Akuuttihoitotyö kehittyy ja alan osaamisvaatimukset muuttuvat nopeasti. Koulutuksessa ammattilainen vahvistaa tietoja ja taitoja, joita tarvitaan akuuttihoitotyön eri alueilla.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op

Vahvista osaamistasi vaativasta palveluohjauksesta ja palvelujen yhteensovittamisesta. Koulutus antaa työkaluja yksilölliseen ohjauspalveluun.

Haavahoidon asiantuntija
-erikoistumiskoulutus 30 op

Haavahoidon erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen luo edellytyksiä toimia haavahoidon asiantuntijana. Osallistuja saa taitoa oman osaamisen, työyksikön ja organisaation haavahoidon osaamisen kehittämiseen näyttöön perustuen.

Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus 30 op

Tahdotko tehdä entistä vaikuttavampaa työtä kotihoidossa? Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus vahvistaa osaamistasi ja antaa välineitä toimia kotihoidon digitaalisten palvelujen ja teknologian asiakaslähtöisessä suunnittelussa, käyttöönotossa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Lastensuojelun erikoistumiskoulutus
30 op

Tahdotko tehdä entistä vaikuttavampaa lastensuojelutyötä? Erikoistumiskoulutus vahvistaa osaamistasi ja antaa välineitä toimia asiantuntijatehtävissä lasten, nuorten ja perheiden parissa.

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus 30 op

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa monipuolisesti sosiaali- ja terveysalalla. Koulutuksessa lisäät ja vahvistat alan osaamistasi.

Palvelumuotoilu 5 op - ilmoittautuminen alkaa 25.9.2023

Palvelumuotoilu (5 op) on Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä -erikoistumiskoulutuksen opintojakso. Jatkossa voit suorittaa ko. kokonaisuudesta yksittäisiä osioita!

 

 

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus 30 op - haku alkaa 1.9.2023 klo 9

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveyshuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä.

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta
-erikoistumiskoulutus 30 op

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan kliinistä osaamista, asiakaslähtöistä ohjausta sekä vastaanottotoiminnan näyttöön perustuvaa kehittämistä.

Syövän ehkäisy, syöpään sairastuneen hoito ja hoitotyö – moniammatillinen erikoistumiskoulutus 30 op

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen erityisasiantuntijuutta erityisesti moniammatillisten työtapojen osaajina ja kehittäjinä.