Skip to content

Erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia. Opintojen laajuus on vähintään 30 opintopistettä ja ne voidaan suorittaa työn ohessa. Erikoistumiskoulutuksia suunnittelevat ja toteuttavat yliopistot ja ammattikorkeakoulut yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

Erikoistumiskoulutukset

Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus 30 op

Tahdotko tehdä entistä vaikuttavampaa työtä kotihoidossa? Kotihoidon teknologian erikoistumiskoulutus vahvistaa osaamistasi ja antaa välineitä toimia kotihoidon digitaalisten palvelujen ja teknologian asiakaslähtöisessä suunnittelussa, käyttöönotossa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op

Vahvista osaamistasi vaativasta palveluohjauksesta ja palvelujen yhteensovittamisesta. Koulutus antaa työkaluja yksilölliseen ohjauspalveluun.

Palliatiivisen hoidon asiantuntija
-erikoistumiskoulutus 30 op

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveyshuollon palvleuissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä.

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus 30 op

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa monipuolisesti sosiaali- ja terveysalalla. Koulutuksessa lisäät ja vahvistat alan osaamistasi.

Haavahoidon asiantuntija
-erikoistumiskoulutus 30 op

Haavahoidon erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen luo edellytyksiä toimia haavahoidon asiantuntijana. Osallistuja saa taitoa oman osaamisen, työyksikön ja organisaation haavahoidon osaamisen kehittämiseen näyttöön perustuen.

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta
-erikoistumiskoulutus 30 op

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan kliinistä osaamista, asiakaslähtöistä ohjausta sekä vastaanottotoiminnan näyttöön perustuvaa kehittämistä.

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju
-erikoistumiskoulutus 30 op

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen erityisasiantuntijuutta erityisesti moniammatillisten työtapojen osaajina ja kehittäjinä.

Aivoterveyden edistäminen
-erikoistumiskoulutus 30 op

Aivoterveyttä on edistettävä elämän kaikissa vaiheissa, jotta voidaan tukea työkykyä ja selviytymistä arjessa. Erikoistumiskoulutuksessa saat työkaluja vahvistamaan osaamistaasi ohjata ja tukea kaikkia kansalaisia tekemään aivojen terveyttä lisääviä valintoja.

Lastensuojelun erikoistumiskoulutus
30 op

Tahdotko tehdä entistä vaikuttavampaa lastensuojelutyötä? Erikoistumiskoulutus vahvistaa osaamistasi ja antaa välineitä toimia asiantuntijatehtävissä lasten, nuorten ja perheiden parissa.

Anna meille palautetta

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Anna ruusuja tai risuja nettisivuistamme. Pyrimme alati kehittämään sivujamme, jotta voimme palvella käyttäjiämme paremmin. Siirry palautelomakkeeseen klikkaamalla alta.

Palautelomakkeeseen