Syöpäpotilaan moniammatillinen
hoitoketju -erikoistumiskoulutus 30 op

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen erityisasiantuntijuutta erityisesti moniammatillisten työtapojen osaajina ja kehittäjinä.

Hakuaika

Ei ajankohtaisia hakuja.

Koulutukseen hakeudutaan sähköisellä lomakkeella.

Toteutusaika

Seuraavaan koulutuksen toteutusaika ja lähipäivät päivitetään myöhemmin.

Paikka

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnankatu 23

28130 Pori

Laajuus

30 op

Toteutustapa

Monimuoto-opiskelu

Koulutuksen hinta

1500 € (alv. 0 %) Laskutetaan kahdessa erässä.

SAMKin opiskelijoita Porin kampuksen kirjastossa.

Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju -erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen erityisasiantuntijuutta erityisesti moniammatillisten työtapojen osaajina ja kehittäjinä. Tutkimus- ja kehittämisosaamisen vahvistuminen tukee opiskelijan oman asiantuntijuuden, työyhteisön, organisaatioiden, alueiden ja yhteistyöverkostojen moniammatillisen ja -tieteisen toiminnan, palveluiden ja syöpäasiantuntijuuden jatkuvaa kehittymistä. Koulutus on alakohtaista, osaamista syventävää täydennyskoulutusta ilman tutkintotavoitetta.

Tavoitteet

Koulutuksen käytyään opiskelija:

 • Osaa soveltaa tietoa syövän syntyyn vaikuttavista riskitekijöistä syövän ehkäisyssä yksilö, yhteisö ja yhteiskunnan tasoilla
 • Osaa arvioidasyövän ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen yhteiskunnallista ja taloudellista merkitystä hoitoketjun eri vaiheissa
 • Osaa arvioida ja kehittää oman työnsä ja moniammatillisen työyhteisön näyttöön perustuvia käytäntöjä syöpäpotilaan ja heidän läheistensä hoitoketjussa
 • Kehittää yhteistyötä syövän ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa eri toimintaympäristöissä sekä edistää ja vahvistaa moniammatillista dialogia hoitoketjun eri vaiheissa
 • Hallitsee syöpäpotilaan hoitoketjussa oman asiantuntijuusalueen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja taidot, potilaan ja hänen läheistensä ohjaamisen ja tuen menetelmät sekä osaa kouluttaa muuta henkilökuntaa
 • Hallitsee moniammatillisen yhteistyön taidot, viestinnän ja konsultatiivisen työn sekä omaa vahvan ammatillisen etiikan
 • Toimii suunnitelmallisesti moniammatillisen syöpäpotilaan hoitoketjun kehittämisessä oman asiantuntijuusalueensa osalta alueellisissa, kansallisissa ja / tai kansainvälisissä verkostoissa

Sisältö

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja se koostuu seuraavista sisällöistä:

Kaikille yhteiset opintokokonaisuudet 21 op:

 • Syövän hoidon asiantuntijana kehittyminen
 • Syövän hoidon kliininen erityisosaaminen
 • Syöpää sairastavan ja läheisten voimavarojen tukeminen (palliatiivinen hoito ja työhyvinvointi)

  Valinnaiset opintokokonaisuudet 9 op:
 • Syöpää sairastavan lapsen ja nuoren sekä perheiden hoito ja ohjaus
 • Syöpää sairastavan toimintakyky ja kuntoutuminen
 • Sisäinen sädehoito, hoito ja ohjaus
 • Kemosädehoitopotilaan hoito ja ohjaus
 • Yksilöity lääkehoito ja geeniterapia

Toteutus

Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja mahdollista suorittaa työn ohella. Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus. Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Opinnot voidaan hyväksi lukea soveltuvin osin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Koulutus perustuu valtakunnallisen ammattikorkeakouluverkoston opetussuunnitelmaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee koulutuksen toteuttamista.

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä jo toimiville terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Valintaperusteet

Valinta tehdään koulutustarvekuvauksen ja työkokemuksen perusteella.

Valinnasta ilmoittaminen

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto.
Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan, myös sairastapauksissa.

Opiskelija näppäilemässä läppäriä, taustalla muita SAMKin opiskelijoita.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
Johanna Kero, lehtori, TtM, sh (AMK)
p. 044 710 3416

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Jonna Lehtinen, koulutussuunnittelija
p. 044 710 3042

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@samk.fi

Kysy lisää koulutuksesta: