Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta
-erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutus vahvistaa osallistujan asiantuntijuutta kliinisen hoitotyön erityisosaajana asiakaslähtöisessä palveluprosessissa ja vastaanottotoiminnan näyttöön perustuvaa kehittämistä.

Hakeminen

Hakuaika 1.3.–31.5.2020.

Koulutukseen hakeudutaan sähköisellä lomakkeella, joka avautuu tälle sivulle hakuajan käynnistyessä.

Toteutusaika

10.9.2020–25.5.2021.

Lähipäivät:

v. 2020: 10.–11.9., 6.10., 10.11. ja 11.12.
v. 2021: 4.–5.2., 2.3., 23.3., 27.4. ja 25.5

Paikka

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnankatu 23

28130 Pori

Laajuus

30 op

Toteutustapa

Monimuoto-opiskelu

Hinta

1500 € (alv. 0 %) Laskutetaan kahdessa erässä.

SAMK uusi kampus ja opiskelijat

Tavoitteet

Koulutuksen suorittanut:

  • hallitsee asiakaslähtöisessä palveluprosessissa oman asiantuntijuusalueen edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot
  • toimii itsenäisesti kliinisen hoitotyön erityisosaajana asiakaslähtöisessä palveluprosessissa eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
  • hallitsee valmentavan työskentelyotteen mukaiset asiakaslähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet sekä viestinnän uudistuvissa toimintaympäristöissä
  • osaa tuottaa asiakastarpeen mukaisesti ohjausmateriaalia kirjallisesti ja erilaisia digitaalisia välineitä hyödyntäen ja hallitsee tavoitteellisen ja arvioivan ohjauksen dokumentoinnin
  • arvioi ja kehittää omaa toimintaansa, vahvistaa oman alansa tietoperustaa ja yhtenäisiä käytäntöjä sekä tukee työyhteisönsä osaamista
  • osallistuu vastaanottotyön toimintatapojen ja asiakaslähtöisten palveluprosessien kehitys- ja uudistustyöhön

Sisältö

  • Sairaanhoitajan kliininen osaaminen vastaanottotoiminnassa 15 op
  • Asiakaslähtöinen ohjaus 8 op
  • Vastaanottotoiminnan näyttöön perustuva kehittäminen 7 op

Toteutus

Koulutus toteutetaan 10.9.2020–25.5.2021. Opiskelijalähtöisyys on keskeinen erikoistumiskoulutuksen toteutusta ohjaava periaate. Opiskelu tapahtuu monimuotoisesti, digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Opinnot kiinnittyvät työelämään oppimistehtävien avulla. Opetusmenetelmät tukevat tiedon yhteisluomista opiskelijoiden, opettajien sekä työelämän toimijoiden välillä.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Karelia-, LAB-, Lapin, Kajaanin, Vaasan, Oulun, Hämeen, Satakunnan ja Savonia -ammattikorkeakoulun kanssa.

Kohderyhmä

Jo työelämässä toimineille, korkeakoulututkinnon (AMK) suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille tai vastaavan opistotason tutkinnon suorittaneille.

Valintaperusteet

Valinta tehdään hakemusten ja työkokemuksen perusteella.

Valinnasta ilmoittaminen

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse viimeistään keskiviikkona 3.6.2020.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto viimeistään keskiviikkona 17.6.2020. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan, myös sairastapauksissa.

SAMK uusi kampus ja opiskelijat

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
Tiina Pennanen, lehtori, TtM, RN
p. 044 710 3550

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Jonna Lehtinen, koulutussuunnittelija
p. 044 710 3042

Sähköposti: etunimi.sukunimi@samk.fi

Kysy lisää koulutuksesta:

Anna meille palautetta

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Anna ruusuja tai risuja nettisivuistamme. Pyrimme alati kehittämään sivujamme, jotta voimme palvella käyttäjiämme paremmin. Siirry palautelomakkeeseen klikkaamalla alta.

Palautelomakkeeseen