Palliatiivisen hoidon asiantuntija
-erikoistumiskoulutus 30 op

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä.

Hakuaika

Seuraava hakuaika julkaistaan myöhemmin.

Toteutusaika

Seuraavan koulutuksen toteutusajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

 

Paikka

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Satakunnankatu 23

28130 Pori

Laajuus

30 op

Toteutustapa

Monimuoto-opiskelu

Koulutuksen hinta

1500 € (alv 0 %). Laskutus kahdessa erässä.

SAMKin opiskelijoita Porin kampuksen kirjastossa.

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen (2019:14) mukaan palliatiivisen hoidon osaajia tarvitaan lisää hyvän palliatiivisen hoidon järjestämiseksi tasapuolisesti kaikille suomalaisille. Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä. Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Palliatiivisen hoidon asiantuntija- koulutuksen opetussuunnitelma on tehty moniammatillisesti ja yhteistyössä työelämän kanssa osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa EduPal-hanketta (https://www.palliatiivisenkoulutuksenkehittaminen.fi/)

Sisältö

1. Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi 6 op
2. Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito 10 op
3. Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö 9 op
4. Asiantuntijuuden kehittäminen 5 op

Toteutus

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa on sekä lähi- että verkko-opiskelua. Tarpeen vaatiessa lähiopetuspäivät voidaan toteuttaa myös verkkovälitteisesti.
Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Oppimistehtävät liittyvät palliatiivisen hoidon ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakea sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön, ensihoitajan, fysioterapeutin, toimintaterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan, geronomin tai sosionomin ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat motivoituneita kehittämään palliatiivisen hoidon osaamistaan.

Valintaperusteet

Hakukelpoiset hakijat pisteytetään valintajärjestykseen hakemusten perusteella.

Työkokemus:
Sosiaali- ja terveysalan hoidon työkokemus (Huomioon otetaan 15.5.2022 mennessä kertynyt työkokemus). (maks. 3 p.)

  • Alle 2 vuotta (1 p.)
  • 2-4 vuotta (2 p.)
  • yli 5 vuotta (3 p.)
  • Minulla ei ole palliatiivisen hoidon työkokemusta. (0 p.)

Koulutustarveperustelut (maks. 7 p.):
1. Miten voit työssäsi/työyhteisössäsi hyödyntää Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista, nyt ja tulevaisuudessa?

2. Kuvaa ja arvioi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista.

3. Kuvaa ja arvioi oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi.

Valinnasta ilmoittaminen

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikka tulee vastaanottaa kirjallisesti.

Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Koulutuksen hinta laskutetaan kokonaisuudessaan siitäkin huolimatta, ettei voi aloittaa koulutusta, joutuu keskeyttämään koulutuksen tai ei saa opintoja valmiiksi annetussa ajassa.

Opiskelija näppäilemässä läppäriä, taustalla muita SAMKin opiskelijoita.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:
Tiina Pennanen
Lehtori, TtM, RN
p. 044 710 3550

Koulutuksen käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Tiina Pakkasela, koulutussuunnittelija (ma.)
p. 044 710 3236

Sähköposti: etunimi.sukunimi@samk.fi

Kysy lisää koulutuksesta: