Infopaketti uudelle opiskelijalle

Tälle sivulle on koottu tärkeää tietoa uusille opiskelijoille. Tutustu erilaisiin sähköisiin järjestelmiin, tiedotuskanaviin ja esimerkiksi tutorointiin.

TimeEdit

Työjärjestykset ovat TimeEditissä (vaatii kirjautumisen). TimeEditissä voit tarkastella ryhmien, toteutusten, henkilöiden ja tilojen työjärjestyksiä tai tehdä tila- ja välinevarauksia. Voit myös varata itsellesi tapaamisen esim. opettajan kanssa.

Moodle

Verkko-opetus ja -oppiminen tarkoittavat tietoverkon hyödyntämistä opetuksessa ja oppimisessa. Osa opintojaksoista voi olla kokonaan verkossa tai verkko-opiskelua voidaan käyttää perinteisen opetuksen tukena. Opintojaksoja voi selata Moodlessa.

Loki

Lokissa teet lukuvuosi-ilmoittautumisen, kun opiskelet SAMKissa. Kaikkien opiskelijoiden on ilmoittauduttava lukuvuosittain läsnä- tai poissaolevaksi. Lokissa ilmoittaudut myös opintojaksototeutuksille ja löydät toteutusten opintojaksoselosteet. 

Lukuvuosi

Lukuvuosi jaetaan kahteen lukukauteen.

Uusien opiskelijoiden opinnot käynnistyvät orientaatiolla erillisen aikataulun mukaisesti. Katso oman koulutuksesi aloitusajat. Toisen, kolmannen ja neljännen vuoden opiskelijat aloittavat työjärjestystensä mukaisesti.

Syyslukukausi 1.8.2023 – 31.12.2023
Kevätlukukausi 1.1.2024 – 31.7.2024

Lukuvuoden periodit:

 1. periodi 1.8.–22.10.2023
 2. periodi 23.10.–31.12.2023
 3. periodi 1.1.–17.3.2024
 4. periodi 18.3.–19.5.2024
 5. periodi 20.5.–31.7.2024

Tutorointi

Tutorin tärkeimpänä tehtävänä on opastaa ja auttaa uusia opiskelijoita. Tutorit pysyvät oman ryhmänsä vierellä tiiviisti opintojen alkuvaiheessa, mutta toimivat myös myöhemmässä vaiheessa yhteisönsä tukena.

Vertaistutorit

Vertaistutoreina toimivat aiemmin opintonsa aloittaneet opiskelijat. He jakavat kokemusta ja tietoa uusia opiskelijoita askarruttaviin kysymyksiin, tutustuttavat uusia opiskelijoita toisiinsa, uuteen opiskeluympäristöön sekä opiskelijaelämään opiskelupaikkakunnalla. Tutoritoiminta on ympärivuotista, painottuen kuitenkin uusien opiskelijoiden saapumiseen. SAMKissa toimii vertaistutoreiden lisäksi kansainvälisyystutoreita sekä liikuntatutoreita.

Opettajatutorit

Opettajatutor on mukana ohjaamassa uusia opiskelijoita heti opintojen aloitusvaiheessa, usein hän ohjaa myös käytännön asioissa yhdessä vertaistutoreiden kanssa: perehdyttää opiskelijaa opiskeluympäristöön, alalla opiskeluun sekä opastaa ja neuvoo opiskelun käytänteissä. Opettajatutor tutustuttaa alaan ja kertoo erilaisista ammatillisista vaihtoehdoista. Hän myös tukee ja ohjaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) rakentamisessa.

Opintojen tueksi

Tutorien ja opettajatutorien lisäksi saat apua mm. kampustoimistoista. Vaikka opiskelu on itsenäistä ja vastuu opinnoista on opiskelijalla itsellään, neuvontaa ja ohjausta antavia tahoja on paljon ja ne ovat kaikki opiskelijoita varten. Suurin osa opiskeluaikana vastaan tulevista ongelmista ratkeaa kysymällä, joten tärkein taito uudelle opiskelijalle on kysyä apua ajoissa.

Opintojen eteneminen

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa on perus- ja ammatillisia opintoja, ammattitaitoa edistävä harjoittelu sekä opinnäytetyö. Osa opinnoista on vapaasti valittavia ja osan voi suorittaa esim. projektiopintoina.

Tutkinnon laajuus on koulutusalasta riippuen 210-270 opintopistettä. Tavoiteajassa eteneminen tarkoittaa keskimäärin 60 opintopisteen suorittamista vuodessa. Opintopiste (op) vastaa keskimäärin noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä.

Vuosittain tarkistetaan, ovatko opinnot päätoimisia. Päätoimisia ovat opinnot, joiden tavoitteena on korkeakoulututkinnon suorittaminen. Opintojen edistymistä pidetään riittävänä, jos opiskelijan päätoiminen opiskeluaika ei tule olennaisesti ylittämään kyseisiä opintoja varten määriteltyä tukiaikaa.

Opintojen etenemistä seuraa myös KELA. Opintotukea nostavien opiskelijoiden opintoja seurataan opintojen edistymisen seurannassa.

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS)

SAMKissa jokainen opiskelija laatii opintojen alkuvaiheessa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS). Sen laatimisen tarkoituksena on siis koulutuksen opetussuunnitelman henkilökohtaistaminen ja se rakentuu opiskelijan urasuunnitelman pohjalle.

HOPS on väline hahmottaa opintojen kokonaisuus ja tuleva eteneminen. Se sisältää tiedot pakollisista, vaihtoehtoisista ja vapaasti valittavista opintojaksoista ja niiden ajoituksesta. HOPSiin voit liittää myös harjoittelusuunnitelmasi. Suunnitelma ja sen toteutuminen tarkistetaan yhdessä opettajatutorin kanssa tarvittaessa, mutta vähintään kerran vuodessa ohjauskeskustelun yhteydessä.

Opintojaksoselosteet löydät joko Lokista (vaatii kirjautumisen) tai opinto-oppaasta.

(A)HOT - Hankitun osaamisen tunnustaminen

Hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen osaksi tulevaa tutkintoa (arkikielessä AHOTointi) on menettely, jolla opiskelija voi hyödyntää osaamista, jonka hän on hankkinut aikaisemmissa opinnoissaan tai nykyisten opintojen aikana tai muilla tavoin (esim. työkokemuksella). Opiskelijan ei tarvitse uudestaan opiskella asioita/taitoja, jotka hänellä on jo hallussaan.

AHOTointia voi hyödyntää läpi lukuvuoden ja koko opiskeluajan ilman erillisiä opintopistemäärärajoituksia, ainoastaan opinnäytetyötä ei voida käsitellä mainitun menettelyn kautta. AHOT-menettely käynnistyy aina opiskelijan omasta aloitteesta. Tarkemmat tiedot ja ohjeet oppilaitoksestamme.

Tiedotuskanavat

Sähköposti

Opiskelijoilla on käytössä samk-id@student.samk.fi -muotoa oleva osoite ( esim. sa12345@student.samk.fi).

Kyseessä on tärkeä tiedotuskanava, sillä henkilökunta lähettää niin opintojaksoihin kuin opiskeluunkin liittyviä tiedotteita sähköpostitse. Kaikki sähköpostit lähetetään aina SAMKin sähköpostiosoitteeseen, vaikka sinulla olisi käytössä myös jokin toinen sähköpostiosoite.

Intranet

Opiskelijoille suunnattu Oiva-intra (vaatii kirjautumisen) on paikka, josta löytyy tiedot liittyen opintoihin, harjoitteluihin, opinnäytetyön kirjoittamiseen, hyvinvointiin ja muihin palveluihin. Oivassa on ilmoitustaulu ja uutispalsta, johon päivittyvät kaikki SAMKin ajankohtaiset asiat.

Tietojärjestelmät

Moodle

Verkko-opetus ja -oppiminen tarkoittavat tietoverkon hyödyntämistä opetuksessa ja oppimisessa. Osa opintojaksoista voi olla kokonaan verkossa. Opintojaksoilla verkko-opiskelua voidaan käyttää myös perinteisen opetuksen tukena.

Loki

Lokissa voit tehdä lukuvuosi-ilmoittautumisen. Lokissa myös ilmoittaudut opintojaksoille, suunnittelet opiskelua ja seuraat suoritettuja opintoja.

Office365

Saat käyttöösi opiskelujen ajaksi Office365 -ympäristön ilmaiseksi. Voit ladata kaikki Office-ohjelmat tätä kautta omille laitteillesi tai käyttää palveluita pilvessä. Office365 kautta saat lisäksi opiskelijasähköpostin käyttöösi ja tallennustilan dokumenteillesi.

SAMK-ID -käyttäjätunnus

Aloittaessasi opiskelun sinun tulee hakea käyttäjätunnus ja salasana SAMKissa käytössä oleviin järjestelmiin. Huomiothan, että voit saada käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttöösi vasta, kun opinto-oikeutesi on alkanut. Tunnukset toimivat tunnuksinasi tietoverkkoon ja sähköpostiin. Tunnuksilla pääset myös Oiva-intranetiin. Tässä ohje SAMK-ID:n rekisteröintiin (tunnus ja salasana). Huomaathan, että voit rekisteröidä SAMK-ID:n vasta sitten, kun opiskeluoikeutesi on alkanut.

Tuudo

Tuudo on mobiilisovellus, joka tekee opintoarjen hallinnasta helpompaa. Tuudosta löytyvät kaikki tärkeimmät opiskelijapalvelut, kuten: opintosuoritukset, lukujärjestys, uutiset, kirjastokortti, kartat ja opintojaksopalautteet.

Oman väen oikotiet

Sähköpostin, Moodlen, Lokin ja muut järjestelmät löydät SAMKin nettisivuilta oikean yläkulman valikosta "Oman väen oikotiet".

Laitesuositukset, opiskelijan kannettava tietokone

Näiden suositusten mukaisella koneella opiskelu sujuu kaikissa tutkinto-ohjelmissa. Suurimmalle osalle (esim. hyvinvointi- tai liiketalousala) riittää kevyempikin ratkaisu. Tiedot tarkentuvat ensimmäisenä lukuvuonna.

Laitesuositukset:

 • Windows 10- tai 11-käyttöjärjestelmä (osa ohjelmistamme toimii ainoastaan Windowsilla)
 • Prosessorisuositus: Intel i5/i7/i9 tai AMD Ryzen5/Ryzen7/Ryzen9 -prosessori
 • Vähintään 8 Gt keskusmuistia, tekniikan opiskelijoille suositellaan 16 Gt
 • Suositellaan 3–4 v takuuta (harkitse esim. takuun pidennyksen hankintaa)
 • Vähintään FullHD -tasoinen näyttö
 • SSD -levyllä 250+Gt, tekniikan opiskelijoille suositellaan 500+Gt tai suurempi.
 • Hyvä akku, joka kestää useamman tunnin
 • Integroitu kamera

Apua ongelmiin ServiceDeskistä

ServiceDesk:stä voi kysyä apua ja jättää vikailmoituksen.

Opiskelijahyvinvointi

SAMK tarjoaa opiskelijoille hyvinvointipalveluja liikunnasta terveydenhoitoon. Lue lisää opiskelijahyvinvointi-sivuilta.

CampusMoWe - Opiskelijan liikunta- ja hyvinvointipalvelu

Edullisella lukukausimaksulla saat käyttöösi monipuolisen kuntosali-, ryhmäliikunta- ja palloilutarjonnan.

Rekisteröidy CampusMoWen käyttäjäksi HAKA-tunnuksella verkkosivuilla campusmowe.fi tai CampusMoWen mobiilisovelluksessa. Lunasta MoWe Card verkkokaupasta, joka on käyttöoikeutesi palveluihin.

SAMK tukee liikkumistasi rahoittamalla CampusMoWen toimintaa.

CampusMoWen palvelut ovat matalan kynnyksen palveluita, joihin voit tulla mukaan milloin vain! Palvelut on suunnattu sinulle, mikäli harkitset liikunnan aloittamista, olet juuri aloittanut liikunnan tai se on jo osa aktiivista arkeasi!

Lue lisää: campusmowe.fi

 

OPINTOJEN OHESSA

Uusi opiskelija,

haluatko päästä näköalapaikalle SAMKin somemaailmaan ja saada #mysamk-heimoetuja? Tule mukaan promoottoriksi! Ota yhteyttä SAMKin viestintään: viestinta.samk@samk.fi