Etsi

Infopaketti uudelle opiskelijalle

Tälle sivulle on koottu tietoa uusille opiskelijoille. Tutustu erilaisiin sähköisiin järjestelmiin, tiedotuskanaviin ja esimerkiksi tutorointiin.

TimeEdit

Työjärjestykset ovat TimeEditissä. Saat tunnuksen ohjelman käyttöön, kun olet aloittanut opintosi. TimeEditissä voit tarkastella ryhmien, toteutusten, henkilöiden ja tilojen työjärjestyksiä tai tehdä tila- ja välinevarauksia. Voit myös varata itsellesi tapaamisen esim. opettajan kanssa.

Moodle

Verkko-opetus ja -oppiminen tarkoittavat tietoverkon hyödyntämistä opetuksessa ja oppimisessa. Osa opintojaksoista voi olla kokonaan verkossa. Opintojaksoilla verkko-opiskelua voidaan käyttää myös perinteisen opetuksen tukena. Opintojaksoja voi selata Moodlessa.

WinhaWille

WinhaWillessä voit tehdä lukuvuosi-ilmoittautumisen, kun opiskelet SAMKissa. Kaikkien opiskelijoiden on ilmoittauduttava lukuvuosittain läsnä tai poissa olevaksi.  WinhaWillesta voit myös tarkistaa sekä muuttaa yhteystietojasi.

Lukuvuosi ja opetusperiodit

Lukuvuosi jaetaan kolmeen lukukauteen. Joulutauko on 23.12.2017–1.1.2018.

Lukuvuosi 2017–2018 jaksotus:

  • Syyslukukausi 28.8.–22.12.2017
  • Kevätlukukausi 2.1.–18.6.2018
  • Kesälukukausi 19.6.–24.8.2018

Tutorointi

Tutor on henkilö, joka opastaa ja on henkisenä tukena erityisesti opintojen alussa, mutta tarvittaessa myöhemminkin. SAMKissa on sekä opiskelija- että opettajatutoreita.

Opiskelijatutorit

Vanhemmat opiskelijat toimivat opiskelijatutoreina. He ovat uusien opiskelijoiden vertaisohjaajia ja opastajia erityisesti opintojen alussa. He jakavat kokemusta ja tietoa uusia opiskelijoita askarruttaviin kysymyksiin, tutustuttavat uusia opiskelijoita toisiinsa, uuteen opiskeluympäristöön ja opiskelijaelämään opiskelupaikkakunnalla. Tutortoiminta on ympärivuotista, painottuen kuitenkin uusien opiskelijoiden saapumiseen.

Opettajatutorit

Opettajatutor on mukana ohjaamassa opiskelijoita heti opintojen aloitusvaiheessa, usein hän ohjaa myös käytännön asioissa yhdessä opiskelijatutoreiden kanssa: perehdyttää opiskelijaa opiskeluympäristöön, alalla opiskeluun sekä opastaa ja neuvoo opiskelun käytänteissä. Opettajatutor kertoo opiskelijalle alasta ja erilaisista ammatillisista vaihtoehdoista. Opettajatutor tukee ja ohjaa opiskelijaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) rakentamisessa.

Opintojen eteneminen

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa on perus- ja ammatillisia opintoja, ammattitaitoa edistävä harjoittelu sekä opinnäytetyö. Osa opinnoista on vapaasti valittavia ja osan voi suorittaa esim. projektiopintoina.

Tutkinnon laajuus on koulutusalasta riippuen 210-270 opintopistettä. Tavoiteajassa eteneminen tarkoittaa keskimäärin 60 opintopisteen suorittamista vuodessa. Opintopiste (op) vastaa keskimäärin noin 27 tuntia opiskelijan työtä. Yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin vaadittava 1600 tunnin työpanos vastaa 60 opintopistettä.

Vuosittain tarkistetaan ovatko opinnot päätoimisia. Päätoimisia ovat opinnot, joiden tavoitteena on korkeakoulututkinnon suorittaminen. Opintojen edistymistä pidetään riittävänä, jos opiskelijan päätoiminen opiskeluaika ei tule olennaisesti ylittämään kyseisiä opintoja varten määriteltyä tukiaikaa.

Opintojen etenemistä seuraa myös KELA. Opintotukea nostavien opiskelijoiden opintoja seurataan opintojen edistymisen seurannassa.

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS)

SAMKissa jokainen opiskelija laatii opettajatutorin ohjauksessa opintojen alkuvaiheessa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS). Sen laatimisen tarkoituksena on siis koulutuksen opetussuunnitelman henkilökohtaistaminen ja se rakentuu opiskelijan urasuunnitelman pohjalle.

HOPS on väline hahmottaa opintojen kokonaisuus ja tuleva eteneminen. Se sisältää tiedot pakollisista, vaihtoehtoisista ja vapaasti valittavista opintojaksoista ja niiden ajoituksesta. HOPSiin voit liittää myös harjoittelusuunnitelmasi. Suunnitelma ja sen toteutuminen tarkistetaan yhdessä opettajatutorin kanssa tarvittaessa, mutta vähintään kerran vuodessa ohjauskeskustelun yhteydessä.

Opintojaksoselosteita voi tarkastella SoleOPSissa.

(A)HOT - Hankitun osaamisen tunnustaminen

Hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen osaksi tulevaa tutkintoa (arkikielessä AHOTointi) on menettely, jolla opiskelija voi hyödyntää osaamista, jonka hän on hankkinut aikaisemmissa opinnoissaan tai nykyisten opintojen aikana tai muilla tavoin (esim. työkokemuksella). Opiskelijan ei tarvitse uudestaan opiskella asioita/taitoja, jotka hänellä on jo hallussaan.

AHOTointia voi hyödyntää läpi lukuvuoden ja koko opiskeluajan ilman erillisiä opintopistemäärärajoituksia, ainoastaan opinnäytetyötä ei voida käsitellä mainitun menettelyn kautta. AHOT-menettely käynnistyy aina opiskelijan omasta aloitteesta. Tarkemmat tiedot ja ohjeet oppilaitoksestamme.

BYOD, Bring Your Own Device, ”tuo oma laitteesi”. Se on toimintamalli, joka on nopeasti yleistymässä niin yrityksissä kuin oppilaitoksissakin. Opiskelijoille BYOD tarkoittaa sitä, että opiskeluun liittyvät työt tehdään pääasiassa omalla tietokoneella.

Kaikilta SAMKin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä syyslukukauden 2017 alusta alkaen.

Lue lisää BYOD:sta

Tiedotuskanavat

Sähköposti

Opiskelijoilla on käytössä etunimi.sukunimi@student.samk.fi -muotoa oleva osoite. Kyseessä on tärkeä tiedotuskanava, sillä henkilökunta lähettää niin opintojaksoihin kuin opiskeluunkin liittyviä tiedotteita sähköpostitse. Kaikki sähköpostit lähetetään aina SAMKin sähköpostiosoitteeseen, vaikka sinulla olisi käytössä myös jokin toinen sähköpostiosoite.

Intranet

Opiskelijoille suunnattu Oiva-intra on paikka, josta opiskelija löytää tarvitsemansa tiedon liittyen opintoihin, harjoitteluihin, opinnäytetyön kirjoittamiseen, hyvinvointiin ja muihin palveluihin. Oivasta löytyvät ilmoitustaulu, tapahtumakalenteri ja uutiset, joihin päivittyvät kaikki SAMKin ajankohtaiset asiat. Oivassa voi myös keskustella ryhmätyötilassa. Tunnukset saat opiskelun alettua.

Moodle

Verkko-opetus ja -oppiminen tarkoittavat tietoverkon hyödyntämistä opetuksessa ja oppimisessa. Osa opintojaksoista voi olla kokonaan verkossa. Opintojaksoilla verkko-opiskelua voidaan käyttää myös perinteisen opetuksen tukena.

WinhaWille

WinhaWillessä voit tehdä lukuvuosi-ilmoittautumisen. Sieltä voit myös tarkistaa sekä muuttaa yhteystietojasi.

SoleOPS/HOPS

Järjestelmä tarjoaa helpon tavan päästä käsiksi koko ammattikorkeakoulun opetustarjontaan ja omaa opiskelua koskevaan tietoon opetussuunnitelmista yksittäisten opintojaksojen toteutussuunnitelmiin saakka. Solessa ilmoittaudut opintojaksoille, annat palautetta, suunnittelet opiskelua ja seuraat suoritettuja opintoja. SoleOpsissa ilmoittaudut myös uusintatentteihin.

Käyttäjätunnus

Aloittaessasi opiskelun saat käyttäjätunnuksen ja salasanan SAMKissa käytössä oleviin järjestelmiin. Ne toimivat tunnuksinasi myös tietoverkkoon ja sähköpostiin. Tunnuksilla pääset myös Oiva-intranetiin.

Office365

Saat käyttöösi opiskelujen ajaksi Office365 -ympäristön ilmaiseksi. Voit ladata kaikki Office-ohjelmat tätä kautta omille laitteillesi tai käyttää palveluita pilvessä. Office365 kautta saat lisäksi opiskelijasähköpostin käyttöösi ja tallennustilan dokumenteillesi

Oman väen oikotiet

Sähköpostin, Moodlen, WinhaWillen ja muut järjestelmät löydät SAMKin nettisivuilta oikean yläkulman valikosta "Oman väen oikotiet".

Apua ongelmiin ServiceDeskistä

ServiceDesk:stä voi kysyä apua ja jättää vikailmoituksen.

Tulostus

Saat lukuvuoden alussa 15€ saldon, jota tulostaminen vähentää. Printtauskiintiö on omalla tililläsi, johon pääset käsiksi omalla tunnuksellasi. Esimerkkinä A4-koon mustavalkotulostus veloittaa saldoa 0,05€ ja väritulostus 0,20€. Paperi kuuluu hintaan, joten omia papereita ei tarvitse tuoda. Tulostussaldoa lisätään 15€:llä joka lukukauden alussa ja käyttämättä jäänyt saldo näkyy uuden saldon lisäksi seuraavan lukukauden alussa.

Opintojen tueksi

Tutorien ja opettajatutorien lisäksi saat apua mm. kampustoimistoista. Vaikka opiskelu on itsenäistä ja vastuu opinnoista on opiskelijalla itsellään, neuvontaa ja ohjausta antavia tahoja on paljon ja ne ovat kaikki opiskelijoita varten. Suurin osa opiskeluaikana vastaan tulevista ongelmista ratkeaa kysymällä, joten tärkein taito uudelle opiskelijalle on kysyä apua ajoissa.

Kirjasto on opiskelijan oppimisympäristö ja olohuone, jossa voit tavata myös muita oppijoita. Kirjasto tarjoaa luotettavaa tietoa, kirjallisuutta, lehtiä ja palveluja ammatillisen osaamisen, oppimisen ja tutkimuksen tueksi. Verkkoaineistot ovat käytettävissä kellon ympäri. Henkilökunta auttaa mielellään tiedon etsimisessä ja kokoelmien käytössä.

Projektien kautta työelämään

Opiskelijat saavat ensimmäisestä vuosikurssista alkaen mahdollisuuden tarjota osaamistaan yritysten ja yhteisöjen käyttöön. Toisin sanoen opiskelijat pääsevät osallistumaan erilaisiin projekteihin niiden toteuttajina.

Kaikista projekteista karttuu kokemusta ja mukavia muistoja. Lisäksi projekteissa toimiminen tuottaa opiskelijalle opintopisteitä, työkokemusta ja paljon erilaisia kontakteja, jotka ovat todella arvokkaita harjoittelu- tai työpaikkaa etsiessä.

Kiinnostaako sinua yrittäjyys ja omaat toteuttamiskelpoisen yritysidean tai toiminta-ajatuksen? Ota rohkeasti yhteyttä yrityskiihdyttämöön. Yrityskiihdyttämö auttaa sinua jalostamaan toteuttamiskelpoisen ideasi yritykseksi sekä suunnittelemaan opintosi yrittäjyyttä tukevalla tavalla.

Perustatpa yrityksesi yksin, kaksin tai jatkat suvun yritystä, tartu toimeen välittömästi. Liikeidean kehittämisestä ja yrittäjyydestä tulee osa korkeakouluopintojasi ja pääset hyvin alkuun. Yrityskiihdyttämö tarjoaa kaikki tarpeelliset puitteet; mentoroinnin, henkilökohtaisen opintosuunnitelman, liikeidean kehittämisen, liiketoiminnan kehittämisen, tilat, laitteet, ohjelmistot, markkinointiavun, verkostot, asiakkuudet sekä yhteistyökumppanuuden.

SAMKilla on laajat kansainväliset yhteydet ja partnerikorkeakouluja monissa eri maissa. Kansainvälinen toiminta käsittää opiskelija-, harjoittelija-, opettaja- sekä asiantuntijaliikkuvuutta, opetussisältöjen kehittämistä yhteistyössä ulkomaisten yhteistyötahojen kanssa, opetussuunnitelmien kansainvälistämistä sekä erilaisia tutkimus- ja kehittämisprojekteja.

Uusi opiskelija,

haluatko päästä näköalapaikalle SAMKin somemaailmaan ja saada #mysamk-heimoetuja? Tule mukaan somepromoottoriksi, saat kokemusta ja hienoja etuja. Ota yhteyttä: Elina Valkama (etunimi.sukunimi@samk.fi).

Anna meille palautetta

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Anna ruusuja tai risuja nettisivuistamme. Pyrimme alati kehittämään sivujamme, jotta voimme palvella käyttäjiämme paremmin. Siirry palautelomakkeeseen klikkaamalla alta.

Palautelomakkeeseen