Etsi

Tervetuloa
opiskelemaan SAMKiin

Saat näiltä sivuilta tärkeää tietoa omasta koulutuksen alkamisajankohdasta ja muusta opintojen aloittamiseen liittyvästä. Tutustu oman koulutuksesi infoon huolella.

Infopaketti uudelle opiskelijalle

Tutustu erilaisiin sähköisiin järjestelmiin, tiedotuskanaviin ja esimerkiksi tuutorointiin.

Opiskelijaelämää

Tutustu asumisvaihtoehtoihin, opiskelijakuntaan ja etuihin, joihin olet opiskelijana oikeutettu.

Yhteystiedot

Haluatko ottaa yhteyttä hakijapalveluihin tai opiskelijaneuvontaan?

Ilmoittaudu ja ota paikka vastaan!

Uusien opiskelijoiden tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja kaikkien opiskelijoiden täytyy ilmoittautua joka lukuvuodeksi joko läsnä tai poissa olevaksi. 

Bring Your Own Device

SAMKissa on käytössä toimintamalli, jossa jokainen opiskelija käyttää oppimisympäristön palveluja omalla laitteella.

SAMMAKKO

Opiskelijakunta SAMMAKKO valvoo opiskelijoidensa etua, järjestää erilaisia tapahtumia sekä tarjoaa jäsenetuja ja -palveluja.

Päiväopiskelun aloitustiedot

Energia- ja ympäristötekniikan AMK-tutkintoon johtava koulutus, Pori

Tervetuloa opiskelemaan SAMKiin!

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi insinööriopiskelijaksi energia- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmaan.

Olet tehnyt hyvän valinnan, sillä uuden oppiminen ja tutkinnon suorittaminen edesauttaa menestystä tulevaisuuden työelämässä.

Opiskelu alkaa  keskiviikkona 29.8.2018 klo 11.00, Agora-Sali. Koulutuksen toteutuspaikka on SAMK-kampus Pori, Satakunnankatu 23 .

Suoritettava tutkintosi on insinööri. Koulutusohjelman laajuus on 240 opintopistettä/4 vuotta. Vuosikurssisi tunnus on NEY18SP.

Tunnus muodostuu alkutunnuksesta (N=nuorten koulutus), koulutusohjelmasta, aloitusvuodesta (18), aloitusajankohdasta (S=syksy), paikkakunnasta (P=Pori).

Koulutusohjelman opetussuunnitelmaan ja opintotarjontaan voit etukäteen tutustua.

Ennen opintojen alkua ei kannata hankkia uutta laskinta. Joissakin koulutusohjelmissa annetaan laskimen hankintaa koskevia suosituksia ja laskimen voit hyvin hankkia vielä syyskuussakin.

SAMKin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (BYOD). Tutustu lisää: www.samk.fi/opiskelu/BYOD

Opetus SAMKissa on maksutonta. Muut opiskelukustannukset, kuten ateriat, matkat, kirjat, monisteet ym. opiskelija kustantaa itse. Myös harjoittelumatkoista voi aiheutua kuluja.

Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteys tiimivastaavaasi tai opettajatutoriisi, jonka sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@samk.fi.

Opettajatuutorinasi toimii Tapio Toukonen.

Tiimivastaava on Marika Seppälä.

Voit ottaa yhteyttä myös vertaistutoreihin Minna Ketola, minna.a.ketola(at)student.samk.fi  ja Siiri Järvinen, siiri.jarvinen(at)student.samk.fi.

Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan SAMKiin, nähdään syksyllä!

Fysioterapian AMK-tutkintoon johtava koulutus, Pori

Sinut on valittu opiskelijaksi Satakunnan ammattikorkeakouluun Hyvinvoinnin osaamisalueelle (HYVO), fysioterapian koulutusohjelmaan.

Opiskelu alkaa tiistaina 28.8.2017  klo 8.45 HYVOn opiskelijoiden yhteisellä aloitusinfolla Agora-Salissa, osoite: SAMK Porin kampus, Satakunnankatu 23.

Suoritettava tutkinto on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto ja tutkintonimike on fysiotera­peutti (AMK). Koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä. Opiskeluaika on päätoimisena päiväopiskeluna n. 3,5 vuotta (28.8.2018–31.12.2021). Opiskelu on päätoimista ja edellyttää läsnäoloa. Vuosikurssisi tunnus on NFY18SP. Opettajatutorina toimii fysioterapian lehtori, OPS-vastaava Hanna Tuominen.

Opetus SAMKissa on maksutonta. Opiskelun aikana opiskelija vastaa itse muista opiskelukustannuksista. Ateriat, kirjat, monisteet, suojavaat­teet, työkengät ja opintoihin liittyvät matkat, myös harjoittelupaikkoihin, opiskelija kustantaa siis itse.

Opintojen alussa järjestään englannin ja ruotsin kielten osaamisen tasoa mittaavat lähtötasotestit, joihin voi valmistautua kertaamalla kielioppia ja sanastoja.

Todistuksia mukaan:

 • Alkuperäiset todistukset kerätään tarkastettavaksi ensimmäisenä päivänä. Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes ne on tarkistettu.
 • Opiskelujen alussa opiskelijaterveydenhoitaja tarvitsee kopion rokotustodistuk­sesta. Sen suhteen toimitaan liitteenä olevan ohjeen mukaan. Sosiaali- ja terveysalalla vaadittavat rokotukset 2018 (pdf)

Hankintoja:

Anatomian ja fysiologian (opintojaksot FY170101 Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia 5 op ja FY170102 Ihmi­sen fysiologia 2 op) opiskelu alkaa heti opiskelujen alussa ja parhaiten pääset opintoihin mukaan kun hankit valmiiksi seuraavat teokset:

 • Leppäluoto ym (2017): Anatomia ja fysiologia, rakenteesta toimintaan, Sanoma Pro
 • Agur (2017): Grant´s atlas of anatomy, 14th ed., Wolters Kluwer| Lippincott Williams & Wilkins

SAMKissa on käytössä BYOD toimintamalli (= bring your own device). Opiskelijat käyttävät oppimis-ympäristön palveluja omalla laitteellaan. Tietokoneluokkia ei siis ole, joten on välttämätöntä, että sinulla on heti opintojen alkaessa oma pää­telaite. Pelkkä älypuhelin ei riitä.

Mikäli Sinulla on jotain kysyttävää, voit ottaa yhteyttä opettajatutoriin 13.8.2018 jälkeen.

Uuden opiskelijan tukena ovat myös opiskelijavertaistutorit. Voit ottaa yhteyttä opiskelijatutoreihin Facebook-ryhmässä: https://www.facebook.com/groups/2501379283421215/

Tervetuloa SAMKiin!

Lehtori, OPS-vastaava Hanna Tuominen,  044 710 3476, hanna.tuominen@samk.fi

Hoitotyön AMK-tutkintoon johtava koulutus, Pori

Tervetuloa opiskelemaan SAMKiin!

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi hoitotyön koulutusohjelman opiskelijaksi.

Olet tehnyt hyvän valinnan, sillä uuden oppiminen ja tutkinnon suorittaminen edesauttaa menestystä tulevaisuuden työelämässä.

Opiskelu alkaa 28.8.2018 klo 8.45. Koulutuksen toteutuspaikka on Satakunnan ammattikorkeakoulu, Porin kampus, Agora-Sali. Kampuksen osoite on Satakunnankatu 23, 28130 Pori.

Suoritettava tutkinto on sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto, sairaanhoitaja (AMK). Koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä eli noin  3,5 vuotta. Vuosikurssisi tunnus on  NHT18SP. Opettajatutoreina toimivat Kristiina Kurittu, Tarja Mäkelä ja Hanna Rautava-Nurmi.

Tuo opiskelun alkaessa mukanasi kopio rokotustodistuksesta liitteenä olevan rokotusohjeen (pdf) mukaan.

Mikäli olet lähihoitaja, tutustu AHOT-infoon (pdf). Liitteenä on myös ennakkotehtävä (pdf). Tee se ja tuo se mukanasi ensimmäisenä päivänä.

Tarvitset hoitopuvun ja työkengät heti opintojen alusta lukien. Voit halutessasi ostaa puvun jo ennen koulun alkua (esim.  Image Wear, Pohjoiskauppatori 1, 28100 Pori). Työkenkiä tarvitaan myös jo ensimmäisillä viikoilla. Hoitopuvun kenkien tulee olla umpikärkiset sekä mielellään varustettuina takahihnalla. Tutustu työasuihin. Vertaistutorit auttavat hoitopuvun ja työkenkien hankkimisessa myös opintojen alussa.

Opetus SAMKissa on maksutonta. Muut opiskelukustannukset, kuten ateriat, matkat, kirjat, monisteet ym. opiskelija kustantaa itse. Myös harjoittelumatkoista voi aiheutua kuluja.

Mikäli Sinulla on jotain kysyttävää, ota yhteys vastaavaan opettajatutoriin Tiina Mikkonen-Ojalaan, p. 044 710 3422, 13.8.2018 alkaen.

Voit ottaa yhteyttä myös vertaistutoreihisi. Hoitotyön vastaavana vertaistutorina toimii Aatu Kandolin (aatu.kandolin@student.samk.fi). Jos olet Facebookissa, liity ryhmään NHT18SP. Facebook-ryhmässä tutustut jo ennakolta vertaistutoreihisi ja voit kysyä heiltä kaikkia mieltäsi askarruttavia kysymyksiä.

Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan SAMKiin, nähdään syksyllä!

Konetekniikan AMK-tutkintoon johtava koulutus, Pori

Tervetuloa opiskelemaan SAMKiin!

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi insinööriopiskelijaksi konetekniikan koulutusohjelmaan.

Olet tehnyt hyvän valinnan, sillä uuden oppiminen ja tutkinnon suorittaminen edesauttaa menestystä tulevaisuuden työelämässä.

Opiskelu alkaa  keskiviikkona 29.8.2018 klo 11.00, Agora-Sali. Koulutuksen toteutuspaikka on SAMK-kampus Pori, Satakunnankatu 23 .

Suoritettava tutkintosi on insinööri (AMK). Koulutusohjelman laajuus on 240 opintopistettä/4 vuotta. Vuosikurssisi tunnus on NMT18SP. Tunnukset muodostuvat alkutunnuksesta (N=nuorten koulutus), koulutusohjelmasta, aloitusvuodesta (18), aloitusajankohdasta (S=syksy), paikkakunnasta (P=Pori).

Koulutusohjelman opetussuunnitelmaan ja opintotarjontaan voit  tutustua etukäteen.

Ennen opintojen alkua ei kannata hankkia uutta laskinta. Joissakin koulutusohjelmissa annetaan laskimen hankintaa koskevia suosituksia ja laskimen voit hyvin hankkia vielä syyskuussakin.

SAMKin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (BYOD). Tutustu lisää: www.samk.fi/opiskelu/BYOD

Opetus SAMKissa on maksutonta. Muut opiskelukustannukset, kuten ateriat, matkat, kirjat, monisteet ym. opiskelija kustantaa itse. Myös harjoittelumatkoista voi aiheutua kuluja.

Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteys tiimivastaavaasi tai opettajatutoriisi, jonka sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@samk.fi.

Opettajatutorinasi toimii Jarmo Juhola.

Tiimivastaava on Leena Nolvi.

Voit ottaa yhteyttä myös vertaistutoreihin Minna Ketola, minna.a.ketola@student.samk.fi  ja Siiri Järvinen, siiri.jarvinen@student.samk.fi.

Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan SAMKiin, nähdään syksyllä!

 

Kuvataiteen AMK-tutkintoon johtava koulutus, Kankaanpää

Tervetuloa opiskelemaan SAMKiin!

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi kuvataiteen koulutusohjelman opiskelijaksi.

Olet tehnyt hyvän valinnan, sillä uuden oppiminen ja tutkinnon suorittaminen edesauttaa menestystä tulevaisuuden työelämässä.

Aloittavien kuvataiteen opiskelijoiden orientaatio alkaa infopäivällä ma 27.8. klo 10.00 Kuvataide Kankaanpään kampuksella, josta lähdemme yhdessä klo 16 Kokemäelle esitystaiteen opettajan Aapo Korkeaojan luo viettämään leiri-iltaa.

Mukaan tulee varata ulkoiluvaatteet, yöpymis- ja saunavarusteet sekä 10 € ruokakulujen kattamiseksi.

Ilmoita osoitteeseen aapo.korkeaoja@samk.fi  31.7. mennessä mahdollisista ruoka-aineallergioista, oman auton käyttömahdollisuudesta tai mahdollisesta esteestä. Kuvataiteen opetus alkaa tiistaina 28.8. klo 13 lukujärjestyksen mukaan.

Koulutuksen toteutuspaikka on Kuvataiteen kampus Kankaanpäässä.

Suoritettava tutkinto on kuvataiteilija (AMK). Koulutusohjelman laajuus on 240 opintopistettä eli noin neljän vuoden opinnot. Vuosikurssisi tunnus on KU18K. Opettajatutoreina toimivat Ulla Karsikas ja Aapo Korkeaoja.

Valintakurssin aikana tekemäsi työt on mahdollista saada takaisin syyskuun loppuun mennessä.

Opetus SAMKissa on maksutonta. Muut opiskelukustannukset, kuten ateriat, matkat, kirjat, monisteet ym. opiskelija kustantaa itse. Myös työharjoittelutarvikkeet ja -kulut maksetaan itse.

Mikäli Sinulla on jotain kysyttävää, ota yhteys opiskelijapalvelusihteeri Päivi Tuuliniemeen, puh 044 710 6191 tai paivi.tuuliniemi@samk.fi.

Voit ottaa yhteyttä myös opiskelijatuutoreihin ulla.karsikas@samk.fi tai aapo.korkeaoja@samk.fi

Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan SAMKiin, nähdään syksyllä!

ORIENTAATIO-OHJELMAN AIKATAULU:

Maanantai 27.8.

Paikka: Kuvataide Kankaanpää, Paasikivenkatu 24

Klo 9.00 alkaen koulun avaimia voi hakea vahtimestarilta, 1.krs

Klo 10.00
Orientaatio auditoriossa, 1.krs: tiimivastaava Matti Velhonoja

 • Tervetuloa opiskelijaksi Taidekoulun kampukselle
 • Kuvataiteen henkilökunnan esittely
 • Opiskelua ohjaavat säädökset ja ohjeistukset
 • Koulutusohjelmakohtainen katsaus opintoihin
 • Tutkintorakenne ja henkilökohtainen opintosuunnitelma

Klo 10.45
Kuvataiteen kirjasto- ja tietopalvelut

Klo 11.15–12.00
Lounastauko

Klo 12.00
Opiskelijan terveydenhoitopalvelut, opiskelijaterveydenhoitaja

Klo 12.30–13.45
Ryhmä A: Kuvataiteen tietojärjestelmien esittely atk-luokassa, 2. kerros

 • tunnukset ja kirjautuminen tietojärjestelmiin
 • SAMKin tietojärjestelmien esittelyä

Ryhmä B: Tuutorien orientaatio-ohjelmaa

Klo 13.45–15.00
Ryhmä B: Kuvataiteen tietojärjestelmien esittely atk-luokassa, 2. kerros

 • tunnukset ja kirjautuminen tietojärjestelmiin
 • SAMKin tietojärjestelmien esittelyä

Ryhmä A: Tuutorien orientaatio-ohjelmaa

Klo 16
Lähtö Kokemäelle yhteiskyydein, illanvietto ja yöpyminen  Korkeaojalla.

Orientaatio-ohjelma jatkuu Kukoistus-residenssissä Korkeaojalla (www.kukoistus.org)

 • Mukaan tulee varata ulkoiluvaatteet, saunavarusteet sekä 10 € ruokakulujen kattamiseksi.
 • Ilmoita aapo.korkeaoja@samk.fi 31.7. mennessä, onko sinulla:
 • ruoka-aineallergioita (teemme lähtökohtaisesti vähälaktoosista vegeruokaa)
 • oma auto käytettävissä
 • mahdollinen este osallistua.

Tiistai 28.8.

Klo 12
Paluu koululle, lounas

Klo 13
Opetus alkaa lukujärjestyksen mukaan

Liiketalouden AMK-tutkintoon johtava koulutus, Pori

Tervetuloa opiskelemaan SAMKiin!

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi liiketalouden opiskelijaksi.

Olet tehnyt hyvän valinnan, sillä uuden oppiminen ja tutkinnon suorittaminen edesauttaa menestystä tulevaisuuden työelämässä.

Opiskelu alkaa keskiviikkona 29.8.2018 klo 9 Agora-salissa. Koulutuksen toteutuspaikka on Porin Kampus, Satakunnankatu 23.

Suoritettava tutkinto on tradenomi (AMK). Koulutusohjelman laajuus on 210 op opintopistettä eli noin 3-3,5 vuotta opiskelua . Vuosikurssisi tunnus on NLT18SP. Opettajatutoreina toimivat Kirsi Nurmi-Rantanen, Tero Tuomi ja Marjatta Silventoinen.

Opetus SAMKissa on maksutonta. Muut opiskelukustannukset, kuten ateriat, matkat, kirjat, monisteet ym. opiskelija kustantaa itse. Myös harjoittelumatkoista voi aiheutua kuluja.

Mikäli Sinulla on jotain kysyttävää, ota yhteys OPS-vastaavaan, Yki Mynttiin 044-7103353.

Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan SAMKiin, nähdään syksyllä!

Liiketalouden AMK-tutkintoon johtava koulutus, Rauma

Tervetuloa opiskelemaan SAMKiin!

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi kansainvälisen kaupan opiskelijaksi.

Olet tehnyt hyvän valinnan, sillä uuden oppiminen ja tutkinnon suorittaminen edesauttaa menestystä tulevaisuuden työelämässä.

Opiskelu alkaa tiistaina 28.8.2018 klo 09.00. Koulutuksen toteutuspaikka on SAMK-kampus Rauma osoitteessa Satamakatu 26, 26100 Rauma.

Suoritettava tutkinto on tradenomi (AMK). Koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä eli noin kolme ja puoli vuotta. Vuosikurssisi tunnus on NKK18SR. Opettajatutoreina toimivat Monika Engel ja Tarja Javanainen.

Aiemmin hankittu osaaminen
Mikäli olet suorittanut jo ennen kansainvälisen kaupan opintoja opintojaksoja tai tutkinnon korkeakoulussa, ota yhteyttä jo ennen opintojen alkamista OPS-vastaava Milka Vahtorantaan (yhteystiedot alla), jotta nämä opinnot voidaan heti huomioida henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisessa.

Opetus SAMKissa on maksutonta. Muut opiskelukustannukset, kuten ateriat, matkat, kirjat, monisteet ym. opiskelija kustantaa itse. Myös harjoittelumatkoista voi aiheutua kuluja.

Mikäli Sinulla on jotain kysyttävää, ota yhteyttä!
OPS-vastaava Milka Vahtoranta | milka.vahtoranta@samk.fi | 044 710 3517

Voit ottaa yhteyttä myös opiskelijatuutoreihisi!
Petra Adolfsson | petra.adolfsson@student.samk.fi
Juho Poikajärvi | juho.poikajarvi@student.samk.fi
Elmer Telenius | elmer.telenius@student.samk.fi
Pyry Tuuppa | pyry.tuuppa@student.samk.fi
Valtteri Vatola | valtteri.vatola@student.samk.fi
Peppi Wallinkoski | peppi.wallinkoski@student.samk.fi

Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan SAMKiin, nähdään syksyllä!

Logistiikan AMK-tutkintoon johtava koulutus, Rauma

Tervetuloa opiskelemaan SAMKiin!

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi logistiikan opiskelijaksi.

Olet tehnyt hyvän valinnan, sillä uuden oppiminen ja tutkinnon suorittaminen edesauttaa menestystä tulevaisuuden työelämässä.

Opiskelu alkaa tiistaina 28.8.2018 klo 09.00. Koulutuksen toteutuspaikka on SAMK-kampus Rauma osoitteessa Satamakatu 26, 26100 Rauma.

Suoritettava tutkinto on insinööri, logistiikka. Koulutusohjelman laajuus on 240 opintopistettä eli noin neljä vuotta. Vuosikurssisi tunnus on NLO18SR. Opettajatutorina toimii Harri Heikkinen.

Lukujärjestykset ja ajankäyttö
Tarkemman tiedon aloitusviikon aikataulusta ja opintojen lukujärjestyksestä löydät helposti SAMKin www-sivuilta osoitteesta www.samk.fi valitsemalla yläreunan valikosta OMAN VÄEN OIKOTIET / TimeEdit. Sivuston latauduttua valitse OPISKELIJOIDEN ALUE / RYHMIEN TYÖJÄRJESTYKSET. Syötä yläreunan hakukenttään ryhmäsi tunnus NLO18SR ja valitse tämä hakutuloksista, jonka jälkeen paina NÄYTÄ.

Huomioithan, että lukujärjestyksiin saattaa tulla muutoksia vielä loppukesän aikana. Huomioi myös, että opintojaksoihin sisältyy usein erilaisia tehtäviä ja projekteja, joiden tekemiseen ei ole varattu aikaa lukujärjestyksessä. Näin ollen näennäisesti vähän kontaktitunteja sisältävään päivään voi kuitenkin olla tarve sisällyttää myös ryhmä- tai itsenäistä työskentelyä!

Aiemmin hankittu osaaminen
Mikäli olet suorittanut jo ennen logistiikan opintoja, opintojaksoja tai tutkinnon korkeakoulussa, ota yhteyttä jo ennen opintojen alkamista OPS-vastaava Jarmo Hautaniemeen (yhteystiedot alla), jotta nämä opinnot voidaan heti huomioida henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisessa.

Opetus SAMKissa on maksutonta. Muut opiskelukustannukset, kuten ateriat, matkat, kirjat, monisteet ym. opiskelija kustantaa itse. Myös harjoittelumatkoista voi aiheutua kuluja.

Mikäli Sinulla on jotain kysyttävää, ota yhteyttä!
OPS-vastaava Jarmo Hautaniemi | jarmo.hautaniemi@samk.fi | 044 710 3631.

Voit ottaa yhteyttä myös opiskelijatuutoreihisi!

Jussi Lankinen, jussi.lankinen@student.samk.fi

Samuli Tammisto, samuli.tammisto@student.samk.fi

Outi Lähdeniemi, outi.lahdeniemi@student.samk.fi

Teresa Rand, teresa.rand@student.samk.fi

Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan SAMKiin,
nähdään syksyllä!

Matkailun AMK-tutkintoon johtava koulutus, Pori

Tervetuloa opiskelemaan SAMKiin!

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi  matkailun koulutusohjelman opiskelijaksi.

Olet tehnyt hyvän valinnan, sillä uuden oppiminen ja tutkinnon suorittaminen edesauttaa menestystä tulevaisuuden työelämässä.

Opiskelu alkaa keskiviikkona 29.8.2018 klo 9.00. Koulutuksen toteutuspaikka on Satakunnan ammattikorkeakoulun Porin kampus.

Suoritettava tutkinto on restonomi (AMK). Koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä eli noin  3,5 vuotta. Vuosikurssisi tunnus on NM18SP. Opettajatutoreina toimivat Elina Junnila ja Vappu Salo.

Opetus SAMKissa on maksutonta. Muut opiskelukustannukset, kuten ateriat, matkat, kirjat, monisteet ym. opiskelija kustantaa itse. Samkilla on käytössä BYOD (Bring your own Device), jossa jokainen opiskelija käyttää oppimisympäristöjen palveluja omalla laitteella.

Mikäli Sinulla on jotain kysyttävää, ota yhteys tutoropettajiin elina.junnila@samk.fi ja vappu.salo@samk.fi  (tavoitettavissa 13.8.-) tai ops-vastaava Maaria Bergiin: maaria.berg@samk.fi (tavoitettavissa 6.8.-).

Uuden opiskelijan tukena ovat myös opiskelijavertaistutorit. Voit ottaa yhteyttä opiskelijatutoreihin ja muihin matkailun koulutusohjelmassa opintonsa aloittaviin opiskelijoihin matkailun Facebook ryhmässä: https://www.facebook.com/groups/2501379283421215/

Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan SAMKiin, nähdään syksyllä!

Merenkulun insinöörin AMK-tutkintoon johtava koulutus, Rauma

Tervetuloa opiskelemaan SAMKiin!

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi merenkulkualan opiskelijaksi.

Olet tehnyt hyvän valinnan, sillä uuden oppiminen ja tutkinnon suorittaminen edesauttaa menestystä tulevaisuuden työelämässä.

Opiskelu alkaa tiistaina 28.8.2018 klo 09.00. Koulutuksen toteutuspaikka on Satamakatu 26, 26100 Rauma.

Suoritettava tutkinto on Merenkulkualan insinööri. Koulutusohjelman laajuus on 270 opintopistettä eli noin 4,5 vuotta. Vuosikurssisi tunnus on NMK18SRIY. Opettajatutorina toimii Vesa Rosenqvist.

Lukujärjestykset ja ajankäyttö
Tarkemman tiedon aloitusviikon aikataulusta ja opintojen lukujärjestyksestä löydät helposti SAMKin www-sivuilta osoitteesta www.samk.fi valitsemalla yläreunan valikosta OMAN VÄEN OIKOTIET / TimeEdit. Sivuston latauduttua valitse OPISKELIJOIDEN ALUE / RYHMIEN TYÖJÄRJESTYKSET. Syötä yläreunan hakukenttään ryhmäsi tunnus NMK18SRIY ja valitse tämä hakutuloksista, jonka jälkeen paina NÄYTÄ.

Huomioithan, että lukujärjestyksiin saattaa tulla muutoksia vielä loppukesän aikana. Huomioi myös, että opintojaksoihin sisältyy usein erilaisia tehtäviä ja projekteja, joiden tekemiseen ei ole varattu aikaa lukujärjestyksessä. Näin ollen näennäisesti vähän kontaktitunteja sisältävään päivään voi kuitenkin olla tarve sisällyttää myös ryhmä- tai itsenäistä työskentelyä!

Aiemmin hankittu osaaminen
Mikäli olet suorittanut jo ennen merenkulkualan opintoja, opintojaksoja tai tutkinnon , ota yhteyttä jo ennen opintojen alkamista OPS-vastaava Toni Haapaseen (yhteystiedot alla), jotta nämä opinnot voidaan heti huomioida henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisessa.

Opetus SAMKissa on maksutonta. Muut opiskelukustannukset, kuten ateriat, matkat, kirjat, monisteet ym. opiskelija kustantaa itse. Myös harjoittelumatkoista voi aiheutua kuluja.

Mikäli Sinulla on jotain kysyttävää, ota yhteyttä!

OPS-vastaava Toni Haapanen | toni.c.haapanen@samk.fi | 044 710 3682.

Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan SAMKiin, nähdään syksyllä!

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan AMK-tutkintoon johtava koulutus, Pori

Tervetuloa opiskelemaan SAMKiin!

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi insinööriopiskelijaksi  rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusohjelmaan.

Olet tehnyt hyvän valinnan, sillä uuden oppiminen ja tutkinnon suorittaminen edesauttaa menestystä tulevaisuuden työelämässä.

Opiskelu alkaa  keskiviikkona 29.8.2018 klo 11.00, Agora-Sali. Koulutuksen toteutuspaikka on SAMK-kampus Pori, Satakunnankatu 23 .

Suoritettava tutkintosi on insinööri (AMK). Koulutusohjelman laajuus on 240 opintopistettä/4 vuotta. Vuosikurssisi tunnus on xxx18SPx*, jonka löydät opettajatutorisi nimen yhteydestä.

Opettajatutoreinasi toimivat Juuso Lahdenmaa (NRY18SPA) ja Marko Kukka (NRY18SPB).

*Tunnukset muodostuvat alkutunnuksesta (N=nuorten koulutus, A=aikuiskoulutus), koulutusohjelmasta, aloitusvuodesta (18), aloitusajankohdasta (S=syksy), paikkakunnasta (P=Pori) sekä tarvittaessa hallinnollisen ryhmän koodista (A tai B).

Koulutusohjelman opetussuunnitelmaan ja opintotarjontaan voit etukäteen tutustua: https://samk.solenovo.fi/opsnet/disp/fi/ops_Etusivu/tab/nop/sea?lukuvuosi=2384255&ryhmtyyp=1&stack=push

Ennen opintojen alkua ei kannata hankkia uutta laskinta. Joissakin koulutusohjelmissa annetaan laskimen hankintaa koskevia suosituksia ja laskimen voit hyvin hankkia vielä syyskuussakin.

SAMKin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (BYOD). Tutustu lisää: www.samk.fi/opiskelu/BYOD

Opetus SAMKissa on maksutonta. Muut opiskelukustannukset, kuten ateriat, matkat, kirjat, monisteet ym. opiskelija kustantaa itse. Myös harjoittelumatkoista voi aiheutua kuluja.

Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteys tiimivastaavaasi tai opettajatutoriisi, jonka sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@samk.fi.

Tiimivastaava on Jarkko Heinonen.

Voit ottaa yhteyttä myös vertaistutoreihin Minna Ketola, minna.a.ketola@student.samk.fi  ja Siiri Järvinen, siiri.jarvinen@student.samk.fi.

Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan SAMKiin, nähdään syksyllä!

Sosiaalialan AMK-tutkintoon johtava koulutus, Pori

Hyvä sosionomi (AMK) -opiskelija

Olet saanut opiskelupaikan ja toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi Satakunnan ammattikorkeakouluun (SAMK) sosiaalialan koulutusohjelman opiskelijaksi.

Opiskelu alkaa tiistaina 28.8.2018 klo 8.45. Koulutuksen toteutuspaikka on SAMK Porin kampus, Satakunnankatu 23 Pori.

Suoritettava tutkinto on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto ja tutkintonimike sosionomi (AMK). Koulutusohjelman laajuus päätoimisena päiväopiskeluna on 210 opintopistettä (noin 3,5 vuotta).  Vuosikurssitunnus on NSO18SP

Tuo opiskelun alkaessa mukanasi
• alkuperäiset tutkintotodistukset, joista olet merkinnyt arvosanat hakukorttiin
• kopio rokotustodistuksesta Lue lisää sosiaali- ja terveysalalla vaadittavista rokotuksista 2018 (pdf)

Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka kunnes alkuperäiset todistukset on tarkistettu.

Opiskelu edellyttää päätoimista läsnäoloa. Opetus SAMKissa on maksutonta. Muut opiskelukustannukset, kuten matkat, kirjat ja monisteet opiskelija kustantaa itse. Myös harjoittelusta voi aiheutua kuluja.

Opiskelun alussa luodaan kuvaa opiskelusta sosiaalialan koulutusohjelmassa ja tutustutaan SAMKiin opiskelupaikkana. Sosiaalialan koulutusohjelman opetussuunnitelmaan voit etukäteen tutustua ammattikorkeakoulun nettisivuilla.

Opettajatutoreina toimivat Ari Alvajärvi (p. 044 710 3442 tai sähköposti ari.alvajarvi@samk.fi) ja Kari Rajaniemi (p. 044 710 3495 tai sähköposti kari.rajaniemi@samk.fi). Heidät tavoitat tarvittaessa 13.8.2018 alkaen. Opintotoimistossa sinua palvelee opiskeluun liittyvissä käytännön asioissa (opiskelutodistukset ym.) toimistosihteeri Kaisa Harja (p.044 710 3445).

Jos olet Facebookissa, voit etsiä NSO18SP-ryhmän ja liittyä siihen! Ryhmässä on paljon infoa koulun aloituksesta ja siellä tuutorit vastaavat mieltä askarruttaviin kysymyksiin!

Tervetuloa!

Sähkö- ja automaatiotekniikan AMK-tutkintoon johtava koulutus, Pori

Tervetuloa opiskelemaan SAMKiin!

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi insinööriopiskelijaksi sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelmaan.

Olet tehnyt hyvän valinnan, sillä uuden oppiminen ja tutkinnon suorittaminen edesauttaa menestystä tulevaisuuden työelämässä.

Opiskelu alkaa  keskiviikkona 29.8.2018 klo 11.00, Agora-Sali. Koulutuksen toteutuspaikka on SAMK-kampus Pori, Satakunnankatu 23 .

Suoritettava tutkintosi on insinööri (AMK). Koulutusohjelman laajuus on 240 opintopistettä/4 vuotta. Vuosikurssisi tunnus on xxx18SPx*, jonka löydät opettajatutorisi nimen yhteydestä.

Opettajatutoreinasi toimivat Pekka Huhtala (NEA18SPA), Marko Ylinen (NEA18SPB) ja Petri Nuutinen (NEA18SPC)

*Tunnukset muodostuvat alkutunnuksesta (N=nuorten koulutus, A=aikuiskoulutus), koulutusohjelmasta, aloitusvuodesta (18), aloitusajankohdasta (S=syksy), paikkakunnasta (P=Pori) sekä tarvittaessa hallinnollisen ryhmän koodista (A, B tai C).

Koulutusohjelman opetussuunnitelmaan ja opintotarjontaan voit etukäteen tutustua: https://samk.solenovo.fi/opsnet/disp/fi/ops_Etusivu/tab/nop/sea?lukuvuosi=2384255&ryhmtyyp=1&stack=push

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutuksessa voit opiskella myös tietotekniikan painotuksella ja valinta tästä tehdään ensimmäisellä opiskeluviikolla. Opetussuunnitelmaan voit tutustua yllä olevasta likistä NEA18PC ryhmän suunnitelmassa.

Ennen opintojen alkua ei kannata hankkia uutta laskinta. Joissakin koulutusohjelmissa annetaan laskimen hankintaa koskevia suosituksia ja laskimen voit hyvin hankkia vielä syyskuussakin.

SAMKin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (BYOD). Tutustu lisää: www.samk.fi/opiskelu/BYOD

Opetus SAMKissa on maksutonta. Muut opiskelukustannukset, kuten ateriat, matkat, kirjat, monisteet ym. opiskelija kustantaa itse. Myös harjoittelumatkoista voi aiheutua kuluja.

Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteys tiimivastaavaasi tai opettajatutoriisi, jonka sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@samk.fi.

Tiimivastaava on Petteri Pulkkinen.

Voit ottaa yhteyttä myös vertaistutoreihin Minna Ketola, minna.a.ketola(at)student.samk.fi  ja Siiri Järvinen, siiri.jarvinen(at)student.samk.fi.

Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan SAMKiin, nähdään syksyllä!

Tietojenkäsittelyn AMK-tutkintoon johtava koulutus, Pori

Tervetuloa opiskelemaan SAMKiin!

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi tietojenkäsittelyn opiskelijaksi.

Olet tehnyt hyvän valinnan, sillä uuden oppiminen ja tutkinnon suorittaminen edesauttaa menestystä tulevaisuuden työelämässä.

Opiskelu alkaa keskiviikkona 29.8.2018 klo 11.00, Agora-Sali. Koulutuksen toteutuspaikka on SAMK-kampus Pori, Satakunnankatu 23.

Suoritettava tutkintosi on tradenomi (AMK). Koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä/3,5 vuotta. Vuosikurssisi tunnus on NTK18SP. Tunnukset muodostuvat alkutunnuksesta (N=nuorten koulutus), koulutusohjelmasta, aloitusvuodesta (18), aloitusajankohdasta (S=syksy) ja paikkakunnasta (P=Pori).

Koulutusohjelman opetussuunnitelmaan ja opintotarjontaan voit etukäteen tutustua: https://samk.solenovo.fi/opsnet/disp/fi/ops_Etusivu/tab/nop/sea?lukuvuosi=2384255&ryhmtyyp=1&stack=push

Ennen opintojen alkua ei kannata hankkia uutta laskinta. Joissakin koulutusohjelmissa annetaan laskimen hankintaa koskevia suosituksia ja laskimen voit hyvin hankkia vielä syyskuussakin.

SAMKin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (BYOD). Tutustu lisää: www.samk.fi/opiskelu/BYOD

Opetus SAMKissa on maksutonta. Muut opiskelukustannukset, kuten ateriat, matkat, kirjat, monisteet ym. opiskelija kustantaa itse. Myös harjoittelumatkoista voi aiheutua kuluja.

Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteys tiimivastaavaasi tai opettajatutoriisi, jonka sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@samk.fi.

Opettajatutorinasi toimii Petri Nuutinen, joka on myös koulutusohjelman tiimivastaava.

Voit ottaa yhteyttä myös vertaistutoreihin Minna Ketola, minna.a.ketola(at)student.samk.fi  ja Siiri Järvinen, siiri.jarvinen(at)student.samk.fi.

Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan SAMKiin, nähdään syksyllä!

Tuotantotalouden ja -tekniikan AMK-tutkintoon johtava koulutus, Rauma

Tervetuloa opiskelemaan SAMKiin!

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi tuotantotalouden ja -tekniikan opiskelijaksi.

Olet tehnyt hyvän valinnan, sillä uuden oppiminen ja tutkinnon suorittaminen edesauttaa menestystä tulevaisuuden työelämässä.

Opiskelu alkaa tiistaina 28.8.2018 klo 09.00. Koulutuksen toteutuspaikka on SAMK-kampus Rauma osoitteessa Satamakatu 26, 26100 Rauma.

Suoritettava tutkinto on insinööri, tuotantotalous. Koulutusohjelman laajuus on 240 opintopistettä eli noin neljä vuotta. Vuosikurssisi tunnus on NTT18SR. Opettajatutorina toimii Vesa Rosenqvist.

Lukujärjestykset ja ajankäyttö
Tarkemman tiedon aloitusviikon aikataulusta ja opintojen lukujärjestyksestä löydät helposti SAMKin www-sivuilta osoitteesta www.samk.fi valitsemalla yläreunan valikosta OMAN VÄEN OIKOTIET / TimeEdit. Sivuston latauduttua valitse OPISKELIJOIDEN ALUE / RYHMIEN TYÖJÄRJESTYKSET. Syötä yläreunan hakukenttään ryhmäsi tunnus NTT18SR ja valitse tämä hakutuloksista, jonka jälkeen paina NÄYTÄ.

Huomioithan, että lukujärjestyksiin saattaa tulla muutoksia vielä loppukesän aikana. Huomioi myös, että opintojaksoihin sisältyy usein erilaisia tehtäviä ja projekteja, joiden tekemiseen ei ole varattu aikaa lukujärjestyksessä. Näin ollen näennäisesti vähän kontaktitunteja sisältävään päivään voi kuitenkin olla tarve sisällyttää myös ryhmä- tai itsenäistä työskentelyä!

Aiemmin hankittu osaaminen
Mikäli olet suorittanut jo ennen tuotantotalouden ja -tekniikan opintoja opintojaksoja tai tutkinnon korkeakoulussa, ota yhteyttä jo ennen opintojen alkamista OPS-vastaava Niko Kandeliniin (yhteystiedot alla), jotta nämä opinnot voidaan heti huomioida henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisessa.

Opetus SAMKissa on maksutonta. Muut opiskelukustannukset, kuten ateriat, matkat, kirjat, monisteet ym. opiskelija kustantaa itse. Myös harjoittelumatkoista voi aiheutua kuluja.

Mikäli Sinulla on jotain kysyttävää, ota yhteyttä!
OPS-vastaava Niko Kandelin | niko.kandelin@samk.fi | 044 710 3605.

Voit ottaa yhteyttä myös opiskelijatuutoreihisi!
Arttu Jukarainen  | arttu.jukarainen@student.samk.fi
Julia Aalto | julia.aalto@student.samk.fi
Oskar Torikka | oskar.torikka@student.samk.fi

Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan SAMKiin, nähdään syksyllä!

 

Monimuoto-opiskelun aloitustiedot

Hoitotyön AMK-tutkintoon johtava koulutus, Rauma

Tervetuloa opiskelemaan SAMKiin!

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi hoitotyön koulutusohjelman (monimuoto) opiskelijaksi.

Olet tehnyt hyvän valinnan, sillä uuden oppiminen ja tutkinnon suorittaminen edesauttaa menestystä tulevaisuuden työelämässä.

Opiskelu alkaa maanantaina 20.8.2018 klo 10. Koulutuksen toteutuspaikka on Rauman kampus, Merimäki osoitteessa Suojantie 2.

Suoritettava tutkinto on sairaanhoitaja (AMK). Koulutusohjelman laajuus on  210 op opintopistettä eli noin 3,5 vuotta. Vuosikurssisi tunnus on AHT18SR. Opettajatutoreina toimivat  lehtorit Sirke Ajanko ja Kirsti Virta.

Syksyn 2018 lähiopetuspäivät ovat:

20.- 22.8. (ma-ke), 3.- 5.9. (ma-ke), 17.-19.9. (ma-ke), 1-3.10. (ma-ke), 9.10. ja 11.10. (ti,to) (näyttöpäivät), 15.10 – 17.10. (ma-ke), 29.10. ja 31.10-1.11. (ma, ke ja to), 12.-14.11. (ma-ke), 26. -28.11. (ma-ke) ja 10-11.12 (ma-ti).

Opintojen alussa pidetään englannin lähtötasokoe, jossa selvitetään tarvitsetko englannin valmentavaa kurssia ennen varsinaista hoitotyön englannin opintojaksoa. Lääkelaskujen tasokoe on 21.8.2018, jossa testataan lääkematematiikan lisäopetuksen tarvetta. Edellä mainittuihin kokeisiin voit valmistautua kertaamalla englannin kielioppia ja sanastoa sekä peruslaskutoimituksia.

Ota mukaan kannettava tietokone heti ensimmäisenä lähiopetuspäivänä. Tuo opiskelun alkaessa alkuperäinen tutkintotodistuksesi ja kopio rokotustodistuksistasi rokotusinfossa olevan ohjeen mukaisesti. Lue rokotusinfo (pdf).

Ensimmäisten lähiopetusjaksojen aikana sinut perehdytetään opintojen kulkuun ja käytännön järjestelyihin. Kun olet vahvistanut opiskelupaikkasi, annamme opintojen alussa sinulle omat käyttäjätunnukset, jolla pääset opiskeluun liittyviin verkkoympäristöihin. Saat myös sähköpostiosoitteen käytettäväksi kaikkeen opiskeluun liittyvään sähköpostiviestintään.

Opetus SAMKissa on maksutonta. Muut opiskelukustannukset, kuten ateriat, matkat, kirjat, monisteet ym. opiskelija kustantaa itse. Myös harjoittelumatkoista voi aiheutua kuluja.

Mikäli Sinulla on jotain kysyttävää, ota yhteys opettajatutoreihisi Sirke Ajanko 044 710 3556 sirke.ajanko@samk.fi  tai  Kirsti Virta 044 710 3071 kirsti.virta@samk.fi. 13.8.2018 lähtien.

 Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan SAMKiin, nähdään syksyllä!

Insinööri (AMK) -tutkintoon johtava koulutus, konetekniikka/sähkö- ja automaatiotekniikka, Pori (muuntokoulutus)
Kuntoutuksen ohjaajan AMK-tutkintoon johtava koulutus, Pori

Hyvä kuntoutuksen ohjaaja (AMK) -opiskelija

Muista vahvistaa opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään 10.7.2018 klo 15 mennessä.

Tervetuloa aloittamaan kuntoutuksen ohjaajan ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, joka alkaa Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) Porin kampuksella (Satakunnankatu 23, 28130 Pori) keskiviikkona 5.9.2018. klo 9.00.

Suoritettava tutkinto on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto ja tutkintonimike Kuntoutuksen ohjaaja (AMK). Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) ensimmäisen lukuvuoden aikana. Suoritettavien opintopisteiden laajuus ja mahdolliset korvaavuudet määrittyvät aikaisemmin hankitun (tutkinnot ja työkokemus) perusteella. Suoritettavien opintojen laajuus vaihtelee yksilöllisesti.  Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja se on suunniteltu suoritettavaksi noin 3-3,5 vuodessa. Opiskelijaryhmäsi tunnus on AKO18SP.

Ensimmäisinä lähiopetuspäivinä 5.-7.9 2018 (klo 9.00-16.30) perehdymme kuntoutuksen ohjaaja -koulutuksen opetussuunnitelmaan (OPS) ennen lähijaksoa tehtävän ennakkotehtävän avulla. Siitä löytyy lisätietoa alempaa tältä sivulta. Lisäksi perehdymme ammattikorkeakouluopiskeluun ja tutustumme toisiimme. Aloitusjaksolla saat tunnuksia ja ohjausta tietojärjestelmien sekä sovellusten käyttöön.

Lähijaksolla aloitamme ensimmäisiä ammattiaineiden opintoja ja kielenopetuksen tutor kertoo kielten lähtötasokokeesta, valmentavista opinnoista ja jo aiemmin suoritettujen korkeakoulutasoisten kieliopintojen korvaavuusperiaatteista.  Päivät ovat tiiviitä ja saat paljon uutta opiskeluun liittyvää käytännön tietoa. On tärkeää, että olet paikalla tällä ensimmäisellä lähiopetusjaksolla, jotta saat opintosi joustavasti käyntiin.

Katso myös muut syksyn 2018 lähiopetuksen ajankohdat (pdf).

Opetus SAMKissa on opiskelijalle maksutonta. Muita opiskeluun liittyvät kustannukset kuten henkilökohtainen tietokone, monisteet, kirjat, matkat Poriin ja mahdolliset yöpymiset Porissa opiskelija kustantaa itse.  Myös harjoittelusta ja opintokäynneistä aiheutuu jonkin verran kuluja. Opiskeluun liittyy verkkovälitteistä opiskelua ja se edellyttää tietokoneen lisäksi toimivaa verkkoyhteyttä.

Opintoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä tutor-opettaja, Marjo Keckmaniin (marjo.keckman@samk.fi, 044 7103866 tai OPS-vastaavaan Merja Koivuniemeen

merja.koivuniemi@samk.fi, tai puhelimitse 044 7103770 (13.8.2018 alkaen)

Toivotamme Sinut tervetulleeksi opiskelemaan!


ENNAKKOTEHTÄVÄ

Tutustu kuntoutuksen ohjaajakoulutuksen opetussuunnitelmaan (OPS). Tämän OPSin löydät seuraavsta linkistä.

https://samk.solenovo.fi/opsnet/disp/fi/ops_KoulOhjSel/tab/tab/sea?koulohj_id=14589987&ryhmtyyp=1&lukuvuosi=2384247&stack=push

Tutustu tarkemmin myös koulutuksen etenemissuunnitelmaan ja opintojaksojen sisältöön. Peilaa omaa osaamistasi opintojaksojen sisältöön.

Tee henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) , josta löytyy seuraavia asioita

Aluksi

mikä sai sinut hakemaan kuntoutuksen ohjaajakoulutukseen

mistä elämäsi tällä hetkellä koostuu (työ, vapaa-aika, opiskelu-aika, elämäntilanne)

Pohdi lyhyesti kuntoutuksen ohjaajakoulutuksen opintojaksojen tavoitteita

 • mitkä osaamisalueet (opintojaksoista) ovat sinulle tärkeitä ja merkityksellisiä ja miksi
 • mitä etukäteen opintojaksoilta tavoittelet

Tee opinnoillesi aikataulusuunnitelma

Palauta suunnitelmasi lähijakson toisena päivänä to 6.9 Moodleen KO170000 Ammattiin ja koulutuksen orientoituminen opintojakson pohjaan. Kyseisenä päivänä saat opiskelijatunnukset ja perehdytyksen moodle-oppimisympäristön käyttöön. Tehtävä voi olla word tai PDF-muodossa. Tämän tehtävän avulla perehdyt opintojaksoihin ja opiskelut lähtevät käyntiin vauhdilla.

Liiketalouden AMK-tutkintoon johtava koulutus, Huittinen

Tervetuloa opiskelemaan SAMKiin!

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi liiketalouden monimuotototeutuksen opiskelijaksi.

Olet tehnyt hyvän valinnan, sillä uuden oppiminen, digitaalisten taitojen kehittyminen ja tutkinnon suorittaminen edesauttavat menestystä tulevaisuuden työelämässä.

Suoritettava tutkinto on tradenomin tutkinto. Koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä eli noin 3,5 vuoden opinnot. Vuosikurssisi tunnus on ALT18SH. Opettajatutoreina toimivat tiimin opettajat.

Opiskelu alkaa perjantaina 31.8.2018 klo 9–15 orientaatiopäivänä, osoitteessa SAMK Kuninkaisten kampus, Risto Rytinkatu 70, Huittinen.

Myös verkko-osallistuminen orientaatiopäivään on mahdollista HILL-verkkoympäristön kautta, osoitteessa https://hill.webex.com/meet/hanna.moisio

Osallistuminen 31.8. joko paikan päällä tai verkossa on erittäin tärkeää, jotta opinnot pääsevät sujuvasti alkuun.

Orientaatio jatkuu lauantaina 1.9.2018 HILL-verkkoympäristössä klo 9-14 opintojaksolla LT175000 Verkko-oppimisen taidot ja ympäristöt, opettajina Leena Sääski ja Hanna Moisio. Lauantaina 1.9. osallistuminen on mahdollista vain verkossa osoitteessa: https://hill.webex.com/meet/hanna.moisio

Omaa verkkoyhteyttä kannattaa testata etukäteen. Testausajat ovat ti 28.8. klo 12-14 ja ke 29.8. klo 12-14 osoitteessa https://hill.webex.com/meet/jsuvila

Orientaatiopäivien ohjelmaan, aikataulutukseen ja muuhun aloitusinformaatioon voit tutustua: https://moodle3.samk.fi/course/view.php?id=299. Moodle-pohjaan pääsee tunnuksella: y200539, salasana: AMKabc2018

Huomaa valita Moodle-vaihtoehdoista Moodle3.

Mikäli Sinulla on jotain kysyttävää, yhteyshenkilöt ovat:

Opiskelijavalintaan liittyvät kysymykset: Hakijapalvelut hakijapalvelut(a)samk.fi (02) 623 4801

Yleinen informaatio, opiskelutodistukset ym. Kaija Kalliolevo, opiskelijapalvelusihteeri, p. 044 710 6301 kaija.kalliolevo@samk.fi

Opintojen sisältöön liittyvät kysymykset, aiempien korkeakouluopintojen korvaavuudet ym: Heidi Varpelaide, tiimivastaava, p. 044 710 6333 (7.8. alkaen) heidi.varpelaide@samk.fi

HILL-verkkoneuvottelun testaus Jari Suvila, järjestelmäasiantuntija p. 044 710 6368 jari.suvila@samk.fi

Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan SAMK Kuninkaisten kampukselle. Nähdään syksyllä!

Liiketalouden AMK-tutkintoon johtava koulutus, Rauma

Tervetuloa opiskelemaan SAMKiin!

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi Liiketalouden monimuotokoulutuksen opiskelijaksi.

Olet tehnyt hyvän valinnan, sillä uuden oppiminen ja tutkinnon suorittaminen edesauttaa menestystä tulevaisuuden työelämässä.

Opiskelu alkaa pe 24.8.2018 klo 9.00. Koulutuksen toteutuspaikka on SAMK-kampus Rauma.

Suoritettava tutkinto on tradenomi. Koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä eli noin 3,5 vuotta. Vuosikurssisi tunnus on ALT18SR. Opettajatuutorinasi on Tarja Javanainen.

Muut kontaktipäivät syksyllä 2018 ovat: la 25.8, pe 31.8, pe 21.9, pe 5.10, pe 12.10, pe 2.11, pe 23.11 ja pe 14.12.

Opetus SAMKissa on maksutonta. Muut opiskelukustannukset, kuten ateriat, matkat, kirjat, monisteet ym. opiskelija kustantaa itse. Myös harjoittelumatkoista voi aiheutua kuluja.

Mikäli Sinulla on jotain kysyttävää, ota yhteys Tarja Javanaiseen, puh. 044 710 3512  alkaen 13.8.2018.

Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan SAMKiin, nähdään syksyllä!

Sosiaalialan AMK-tutkintoon johtava koulutus, Pori

Hyvä sosionomi (AMK) monimuoto–opiskelija,

olet saanut opiskelupaikan ja toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi Satakunnan ammattikorkeakouluun (SAMK) sosiaalialan koulutusohjelman aikuiskoulutuksen opiskelijaksi.

Opiskelu alkaa torstaina 30.8.2018 klo 9.00

Koulutuksen toteutuspaikka on Satakunnan ammattikorkeakoulu Porin kampus, Satakunnankatu 23 Pori

Suoritettava tutkinto on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto ja tutkintonimike sosionomi (AMK). Koulutusohjelman laajuus päätoimisena päiväopiskeluna on 210 opintopistettä (noin 3,5 vuotta).

Monimuotokoulutuksena toteutettavien opintojen varsinainen opiskeluaika on 30.8.2018 – 31.5.2021 Opiskeluaika voi kuitenkin yksilöllisesti olla lyhyempi aikaisempien suoritusten ja niistä saatujen hyväksi lukemisten/korvaavuuksien tai osaamisen näyttöjen mukaan. Vuosikurssisi tunnus on ASO18SP

Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes todistukset on tarkistettu.

Opetus SAMKissa on maksutonta. Muut opiskelukustannukset, kuten matkat, kirjat ja monisteet opiskelija kustantaa itse. Myös harjoittelusta voi aiheutua kuluja.

Opiskelun alussa luodaan kuvaa opiskelusta sosiaalialan koulutusohjelmassa ja tutustutaan SAMKiin opiskelupaikkana. Tutustu sosiaalialan koulutusohjelman opetussuunnitelmaan >> (2018–2019 – sosiaaliala – ASO18SP) ja syksyn lukujärjestystiedot löytyvät SAMKin nettisivujen alalaidasta (Oman väen oikotiet – Time Edit – julkiset työjärjestykset – ASO18SP).

Lukuvuoden alkupuolella järjestään englannin kielen lähtötasotesti, johon on hyvä valmistautua kertaamalla kielioppia ja sanastoja.

Heti opintojen alussa jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS). HOPS-keskustelut käydään opintojen ensimmäisinä päivinä. Jos asut Porin seudulla ja sinulla on mahdollisuus tulla HOPS-keskusteluun jo ennen opintojen alkamispäivää, laita sähköpostia ops-vastaavalle ajan sopimiseksi (merja.ahosmaki@samk.fi).

Mikäli Sinulla on jotain kysyttävää, ota yhteys opettajatutoriin 13.8.2018 jälkeen.

Lisätiedot:

Lehtori, opettajatutor Päivi-Maria Hautala, puh.044 710 3114

Opintotoimistossa sinua palvelee opiskeluun liittyvissä käytännön asioissa (opiskelutodistukset ym.) opiskelijapalvelusihteeri Kaisa Harja.

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@samk.fi.

Tervetuloa!

Vanhustyön AMK-tutkintoon johtava koulutus, Pori

Tervetuloa opiskelemaan SAMKiin!

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi vanhustyön AMK -opiskelijaksi.

Olet tehnyt hyvän valinnan, sillä uuden oppiminen ja tutkinnon suorittaminen edesauttaa menestystä tulevaisuuden työelämässä.

Opiskelu alkaa 30.8.2018 klo 9.00. Koulutuksen toteutuspaikka on Porin kampus, Satakunnankatu 23 ja luokka A504 a/b.

Suoritettava tutkinto on geronomi (AMK). Koulutusohjelman laajuus on 210  opintopistettä eli noin 3 vuotta. Vuosikurssisi tunnus on AGE18SP. Opettajatutorina toimii  Arja Ruisniemi.

Opintojen alussa järjestetään englannin ja ruotsin kielen alkukokeet, joten niihin on hyvä valmistautua.

Opetus SAMKissa on maksutonta. Muut opiskelukustannukset, kuten ateriat, matkat, kirjat, monisteet ym. opiskelija kustantaa itse. Myös harjoittelumatkoista voi aiheutua kuluja.

Mikäli Sinulla on jotain kysyttävää, ota yhteys ops-vastaava Päivi Kankaanrantaan, sähköposti paivi.kankaanranta@samk.fi, puh. 044 716 221 tai tutoropettaja Arja Ruisniemeen, sähköposti arja.ruisniemi@samk.fi, puh. 044 710 3406. Arja Ruisniemi on vapaajaksolla 18.6.-12.8.2018, joten hänet tavoittaa sen jälkeen.

Yrittäjän AMK-tutkintoon johtava koulutus, Pori

Tervetuloa opiskelemaan SAMKiin!

Hyvä opiskelija, olet saanut opiskelupaikan Yrittäjän koulutusohjelmassa ja toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi Satakunnan ammattikorkeakouluun (SAMK) opiskelijaksi. Olet tehnyt hyvän valinnan, sillä uuden oppiminen ja tutkinnon suorittaminen edesauttaa menestystä tulevaisuuden työelämässä.

Opiskelu alkaa orientaatiopäivillä elokuun lopussa. Ensimmäinen lähipäivä on keskiviikkona 29.8.2017 klo 9.00, Agora-salissa. Koulutuksen toteutuspaikka on SAMK-kampus Pori, Satakunnankatu 23. Orientaatioviikolle on suunniteltu 3 lähiopetuspäivää (29.8.- 31.8.). Orientaatiopäivillä käydään läpi tärkeitä opiskeluusi liittyviä toimintoja ja osallistuminen orientaatiopäiviin on suotavaa. Tarkemman lähiopetussuunnitelman saat orientaatiopäivillä koulutuksen alkaessa.

Suoritettava tutkinto on liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto ja tutkintonimike on tradenomi (AMK). Koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä. Vuosikurssisi tunnus on NES18SP.

Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen asti, kunnes todistukset on tarkistettu. Opetus SAMKissa on maksutonta. Muut opiskelukustannukset, kuten ateriat, matkat, kirjat, monisteet ym. opiskelija kustantaa itse. Myös harjoittelumatkoista voi aiheutua kuluja. Kaikilta SAMKin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (BYOD). Opiskelijoille BYOD tarkoittaa sitä, että opiskeluun liittyvät työt tehdään pääasiassa omalla tietokoneella.

Tervetuloa opiskelijaksi!

Mikäli Sinulla on jotain kysyttävää, ota yhteys

Pia Marjanen (vapaajaksolla 12.8.2018 saakka)
Mentori, yrittäjän koulutusohjelmavastaava
Puhelin: 044-710 3356
Satakunnankatu 23, Pori
Sähköposti: etunimi.sukunimi@samk.fi

Voit ottaa yhteyttä myös opiskelijatuutoreihisi: Susanna Aaltonen ja Tuulia Koivisto, sähköposti: etunimi.sukunimi@student.samk.fi

Yrittäjyyden tuutorit ovat luoneet aloittaville opiskelijoille Facebookiin ryhmän: https://www.facebook.com/groups/2063228083892408/ . Jos linkki ei toimi niin löytyy Facebookista nimellä nes18sp.

Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan SAMKiin, nähdään syksyllä!

Ylempi amk -opiskelun aloitustiedot

Insinööri ylempi AMK -koulutus

Tervetuloa opiskelemaan SAMKiin!

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi tekniikan yhteisen YAMK-koulutusohjelman opiskelijaksi.

Olet tehnyt hyvän valinnan, sillä uuden oppiminen ja tutkinnon suorittaminen edesauttaa menestystä tulevaisuuden työelämässä.

Opiskelu alkaa torstaina 30.8.2018. Koulutuksen toteutuspaikka on SAMK-kampus Pori, Satakunnankatu 23. Syyskaudelle on suunniteltu neljä, kahden päivän lähiopetusjaksoa (torstai-perjantai, ap=aamupäivä, klo 8.30 – 11.45, ip=iltapäivä, klo 12.30 – 15.45), jotka ovat:

 • torstai 30.8.2018 (ap) Koulutuksen avaus ja käytännön asiat
 • torstai 30.8.2018 (ip) Johtaminen ja organisaatiot
 • perjantai 31.8.2018 (ap) Innovaatiojohtaminen
 • perjantai 31.8.2018 (ip) Opinnäytetyöseminaarit
 • torstai 27.9.2018 (ap) Innovaatiojohtaminen
 • torstai 27.9.2018 (ip) Johtaminen ja organisaatiot
 • perjantai 28.9.2018 (ap) Tuotesuunnittelu ja -kehitys
 • perjantai 28.9.2018 (ip) Tuotesuunnittelu ja –kehitys
 • torstai 8.11.2018 (ap) Johtaminen ja organisaatiot
 • torstai 8.11.2018 (ip) Innovaatiojohtaminen
 • perjantai 9.11.2018 (ap) Tuotesuunnittelu ja –kehitys
 • perjantai 9.11.2018 (ip) Opinnäytetyöseminaarit
 • torstai 29.11.2018 (ap) Innovaatiojohtaminen
 • torstai 29.11.2018 (ip) Opinnäytetyöseminaarit
 • perjantai 30.11.2018 (ap) Tuotesuunnittelu ja –kehitys
 • perjantai 30.11.2018 (ip) Opinnäytetyöseminaarit

Lisäksi on mahdollista suorittaa kokonaan verkossa oleva IoT – tuotteiden ja tuotannon tulevaisuus. Se suoritetaan TTY:n Internet of Things -opintojaksona ajalla 23.10.–7.12.2018. Opintojaksoon kuuluu tentti, joka suoritetaan ajalla 10. - 21.12.2018 Exam-tenttinä. Tästä, kuten muistakin opintojaksoista, saatte lisätietoja koulutuksen alussa.

Suoritettava tutkinto on tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto.  Tutkintonimike on insinööri (ylempi AMK), kansainvälisessä käytössä Master of Engineering. Koulutusohjelman laajuus on 60 opintopistettä. Vuosikurssisi tunnus on YTY18SP. Opettajatutorina toimii Sirpa Sandelin.

Opinnäytetyö on työelämälähtöinen kehittämistehtävä, joka suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Keskustele työyhteisössäsi ennen opintojen alkamista mahdollisesta aiheesta ja sen toteutuksesta. Opinnäytetyön tekeminen aloitetaan heti ensimmäisellä lähiopetusjaksolla.

Tekniikan ylemmän yamk -tutkinnon koulutusohjelman opetussuunnitelmaan ja opintotarjontaan voit etukäteen tutustua  https://samk.solenovo.fi/opsnet/disp/fi/ops_KoulOhjSel/tab/nop/fet?koulohj_id=15619815&ryhma_id=16077192&stack=push

SAMKin opiskelijoilta edellytetään omien päätelaitteiden käyttöä (BYOD). Tutustu lisää: www.samk.fi/opiskelu/BYOD

Opetus SAMKissa on maksutonta. Muut opiskelukustannukset, kuten ateriat, matkat, kirjat, monisteet ym. opiskelija kustantaa itse.

Mikäli Sinulla on jotain kysyttävää, ota yhteys Sirpa Sandelin, puhelin: 044 710 3227, sähköposti: sirpa.sandelin@samk.fi.

Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan SAMKiin, nähdään syksyllä!

Johtamisen ja palveluliiketoiminnan ylempi AMK -koulutus

Tervetuloa opiskelemaan SAMKiin!

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi Johtamisen ja palveluliiketoiminnan YAMK- opiskelijaksi.

Olet tehnyt hyvän valinnan, sillä uuden oppiminen ja tutkinnon suorittaminen edesauttaa menestystä tulevaisuuden työelämässä.

Opiskelu alkaa sähköpostitse lähetettävällä ennakkotehtävällä elokuun puolivälissä. Ensimmäinen lähipäivä on perjantaina 7.9.2018 klo 9.00 alkaen. Koulutuksen toteutuspaikka on SAMK Porin Kampus, Satakunnankatu 23.

Suoritettava tutkinto on Tradenomi (ylempi AMK) tai Restonomi (ylempi AMK). Koulutusohjelman laajuus on 90  opintopistettä eli noin 2,5 vuotta. Vuosikurssisi tunnus on YLI18SP. Opettajatutoreina toimivat Minna Kuohukoski (oikeudellinen suuntautuminen) Sirpa Nokkonen (johtamisen suuntautuminen), Vappu Salo (asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta) ja Kimmo Kallama (johtamisen suuntautuminen, OPS-vastaava).

Syyskaudelle on suunniteltu 7 lähiopetuspäivää, jotka ovat: 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11. Tarkemman lähiopetussuunnitelman sisällön saat koulutuksen alkaessa. Opetus SAMKissa on maksutonta. Muut opiskelukustannukset, kuten ateriat, matkat, kirjat, monisteet ym. opiskelija kustantaa itse.

Mikäli Sinulla on kysyttävää koulutuksesta, ota yhteys OPS-vastaava Kimmo Kallama, etunimi.sukunimi@samk.fi, p. 0447106102.

Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan SAMKiin, nähdään syksyllä!

Sosiaalialan ylempi AMK -koulutus

Tervetuloa opiskelemaan SAMKiin!

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi sosiaalialan ylemmän koulutusohjelman opiskelijaksi.

Olet tehnyt hyvän valinnan, sillä uuden oppiminen ja tutkinnon suorittaminen edesauttaa menestystä tulevaisuuden työelämässä.

Opiskelu alkaa 30.8.2018 klo 9. Koulutuksen toteutuspaikka on Satakunnan ammattikorkeakoulun Porin kampus osoitteessa Satakunnankatu 23, Pori.

Suoritettava tutkinto on sosionomi (ylempi AMK). Koulutusohjelman laajuus on 90 opintopistettä Vuosikurssisi tunnus on YSO18SP. Opettajatutorinasi toimii Pasi Kumpulainen.

Opetus SAMKissa on maksutonta. Muut opiskelukustannukset, kuten ateriat, matkat, kirjat, monisteet ym. opiskelija kustantaa itse. Myös omasta opinnäytteeseen liittyvästä kehittämistyöstä voi aiheutua kuluja.

Mikäli Sinulla on jotain kysyttävää, ota yhteys  tulevaan tutoropettajaasi Pasi Kumpulaiseen  (pasi.kumpulainen@samk.fi p. 044 710 3491) tai ops-vastaavaan Satu Vainiseen satu.vaininen@samk.fi p. 044 710 3865).

Katso syksyn aikataulu (pdf).

Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan SAMKiin, nähdään syksyllä!

Terveyden edistämisen ylempi AMK -koulutus

Tervetuloa opiskelemaan SAMKiin!

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi Terveyden edistäminen ylempi AMK-tutkinto  koulutusohjelman opiskelijaksi.

Olet tehnyt hyvän valinnan, sillä uuden oppiminen ja tutkinnon suorittaminen edesauttaa menestystä tulevaisuuden työelämässä.

Opiskelu alkaa 30.8.2018 klo 9. Koulutuksen toteutuspaikka on Porin kampus, Satakunnankatu 23, ensimmäinen yhteinen aloitustapaaminen on luokassa C213 a/b.

Suoritettava tutkinto on sosiaali- ja terveysalan ylempi amk-tutkinto, opiskelijan lähtötukinnon mukaan (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö, fysioterapeutti, kuntoutuksen ohjaaja, geronomi tai sosionomi). Koulutusohjelman laajuus on 90 opintopistettä eli noin 2 vuotta. Vuosikurssisi tunnus on YTE18SP. Opettajatutorina toimii lehtori Seija Olli.

Ohessa on syksyn 2018 suunniteltu lähiopetuksen aikataulu. Lähipäiviä on suunniteltu noin 2 pvä/kk, yhteensä niitä on syksyllä yhdeksän. Lähipäivät ovat torstai ja perjantai, poikkeuksena on ensimmäinen kolmen päivän lähijakso; to 30.8, pe 31.8 ja lauantai 1.9. Aikataulusta näet opintojaksojen nimet, opettajat ja luokkatilat. Mikäli aikatauluun tulee muutoksia, niistä ilmoitetaan opiskelijoille mahdollisimman ajoissa. SAMKin tieto-, ja opiskelujärjestelmien perehdytys tapahtuu pe 31.8. Siinä yhteydessä saat opiskelijatunnukset ja pääset kirjatumaan ja perehtymään kaikkiin opiskelijoille tarkoitettuun tietojärjestelmiin.

Opetus SAMKissa on maksutonta. Muut opiskelukustannukset, kuten ateriat, matkat, kirjat, monisteet ym. opiskelija kustantaa itse. Myös matkoista muihin SAMK kampusten tai muiden ammattikorkeakoulujen toimipisteisiin voi aiheutua kuluja.

Mikäli Sinulla on jotain kysyttävää, ota yhteys tutoropettajaasi Seija Olli seija.olli@samk.fi, +358 44 710 3457 kesäloman jälkeen 13.8. alkaen.

Voit ottaa yhteyttä myös opiskelijapalvelut, opiskelijapalvelusihteeri Kaisa Harja +358 44 710 3445 kaisa.harja@samk.fi.

Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan SAMKiin, nähdään syksyllä!

Vanhustyön ylempi AMK -koulutus

Tervetuloa opiskelemaan SAMKiin!

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi vanhustyön (ylempi AMK)  opiskelijaksi.

Olet tehnyt hyvän valinnan, sillä uuden oppiminen ja tutkinnon suorittaminen edesauttaa menestystä tulevaisuuden työelämässä.

Opiskelu alkaa 30.8.2018 klo 9.00. Koulutuksen toteutuspaikka on Porin Kampus, Satakunnankatu 23, luokka C214.

Suoritettava tutkinto on sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja tutkintonimike on aikaisempi tutkintonimike ja (YAMK). Koulutusohjelman laajuus on 90 opintopistettä eli noin 1,5-2 vuotta.  Vuosikurssisi tunnus on YGE18SP. Opettajatutorina toimii Sari Teeri.

Opetus SAMKissa on maksutonta. Muut opiskelukustannukset, kuten ateriat, matkat, kirjat, monisteet ym. opiskelija kustantaa itse.

Mikäli Sinulla on jotain kysyttävää, ota yhteys Sari Teeriin, puh. 044 7103423, s-posti sari.teeri@samk.fi. Sari Teeri on vapaajaksolla 18.6.-12.8., joten hänet tarvoittaa sen jälkeen.

Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan SAMKiin, nähdään syksyllä!

Anna meille palautetta

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Anna ruusuja tai risuja nettisivuistamme. Pyrimme alati kehittämään sivujamme, jotta voimme palvella käyttäjiämme paremmin. Siirry palautelomakkeeseen klikkaamalla alta.

Palautelomakkeeseen