Etsi

Tervetuloa
opiskelemaan SAMKiin

Saat näiltä sivuilta tärkeää tietoa omasta koulutuksen alkamisajankohdasta ja muusta opintojen aloittamiseen liittyvästä. Tutustu oman koulutuksesi infoon huolella.

Infopaketti uudelle opiskelijalle

Tutustu erilaisiin sähköisiin järjestelmiin, tiedotuskanaviin ja esimerkiksi tuutorointiin.

Opiskelijaelämää

Tutustu asumisvaihtoehtoihin, opiskelijakuntaan ja etuihin, joihin olet opiskelijana oikeutettu.

Yhteystiedot

Haluatko ottaa yhteyttä hakijapalveluihin tai opiskelijaneuvontaan?

Ilmoittaudu ja ota paikka vastaan!

Uusien opiskelijoiden tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja kaikkien opiskelijoiden täytyy ilmoittautua joka lukuvuodeksi joko läsnä tai poissa olevaksi. 

Bring Your Own Device

SAMKissa on käytössä toimintamalli, jossa jokainen opiskelija käyttää oppimisympäristön palveluja omalla laitteella.

SAMMAKKO

Opiskelijakunta SAMMAKKO valvoo opiskelijoidensa etua, järjestää erilaisia tapahtumia sekä tarjoaa jäsenetuja ja -palveluja.

Info keväällä 2019 aloittaville opiskelijoille

Saitko opiskelupaikan syksyn yhteishaussa?
Hae ajoissa opintotukea ja asumistukea!

Uusia opintoja aloittavan opiskelijan kannattaa hakea opintotukea ja yleistä asumistukea ajoissa. Opintotuki ja asumistuki haetaan erillisillä hakemuksilla.

Uusi opiskelija voi hakea opintotukea, kun hän on varmistanut opiskelupaikkansa. Jos opiskelupaikka on otettava vastaan, opintotukihakemus kannattaa tehdä heti, kun paikka on vastaanotettu. Opintotukea voi saada aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta alkaen. Opintotuki kannattaa hakea kerralla koko opiskeluajalle.

Opintotukea voi hakea, vaikka opiskelijalla ei vielä olisi asuntoa opiskelupaikkakunnalla. Kun asunto on varmistunut, opiskelijan on tehtävä muuttoilmoitus. Sen voi tehdä osoitteessa www.muuttoilmoitus.fi. Kela tarkistaa opiskelijan asumisen sen jälkeen, kun ensimmäinen opintoraha on maksettu.

Valtaosa opiskelijoista kuuluu nykyisin yleisen asumistuen piiriin. Opintotuen asumislisää voivat saada ulkomailla tai Ahvenanmaalla opiskelevat. Lisäksi sitä maksetaan Suomessa kansan- tai urheiluopiston maksullisessa koulutuksessa opiskeleville, jotka asuvat oppilaitoksen asuntolassa. Asumislisää haetaan yhdessä opintotuen kanssa.

Tiedätkö jo, miten asut? Hae yleistä asumistukea nyt

Opiskelijan kannattaa hakea yleistä asumistukea heti, kun hänellä on vuokrasopimus ja hän tietää tulonsa, asumismenonsa ja muut asumisensa olosuhteet. Vuokra-asuntoon muuttavat alle 18-vuotiaat opiskelijat voivat hakea asumistukea sen jälkeen, kun he ovat saaneet päätöksen opintotuesta.

Asumistuki voidaan myöntää 1.1. alkaen, jos vuokrasopimus on voimassa tammikuun 1. päivästä alkaen ja asuntoon muutetaan tammikuun aikana. Hakemuksen pitää olla Kelassa helmikuun loppuun mennessä.

Yleinen asumistuki myönnetään yhteisesti koko ruokakunnalle. Yksi asukas hakee tuen koko ruokakunnan puolesta. Samaan ruokakuntaan kuuluvat samassa asunnossa asuvat puolisot tai lähisukulaiset (isovanhemmat, vanhemmat ja lapset) sekä yhteisellä vuokrasopimuksella asunnon vuokranneet. Asumistuen saamiseen vaikuttavat ruokakunnan jokaisen jäsenen tulot. Ruokakunnan tuloina huomioidaan ansiotulot, pääomatulot ja useat etuudet, kuten opintoraha. Opintolainaa ei kuitenkaan huomioida tulona.

Hakemukseen pitää liittää vuokrasopimus. Vuokrasopimus tarvitaan myös silloin, kun hakija asuu opiskelija-asunnossa. Vuokrasopimusta ei tarvitse toimittaa, jos Kela saa vuokrasopimustiedot vuokranantajalta sähköisesti. Katso vuokranantajat, joilta Kela saa vuokrasopimustiedot sähköisesti.

Hakemukset kannattaa tehdä verkossa

Kelan laskureilla (www.kela.fi/laskurit) opiskelija voi arvioida, mitä tukea hän voi saada ja kuinka paljon.

Sekä opinto- että asumistukihakemuksen voi tehdä Kelan asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi. Myös liitteet voi lähettää verkossa.

Yleistä asumistukea ja opintotukea saavan opiskelijan täytyy seurata sekä opintotuen vuositulorajan täyttymistä että asumistukeen vaikuttavaa kuukausituloa. Yleiseen asumistukeen tulojen muutoksesta pitää ilmoittaa välittömästi.

Tarvitsetko vamman takia tulkkausta opintoihin?

Hae oikeutta opiskelutulkkaukseen heti, kun saat päätöksen opiskelupaikasta. Muistathan myös tilata opiskelutulkin ajoissa!

Lisätietoja asiakkaille:

Päiväopiskelun aloitustiedot, syksy 2018

Monimuoto-opiskelun aloitustiedot, syksy 2018

Ylempi amk -opiskelun aloitustiedot, syksy 2018

Anna meille palautetta

Anna palautetta

Löysitkö etsimäsi? Anna ruusuja tai risuja nettisivuistamme. Pyrimme alati kehittämään sivujamme, jotta voimme palvella käyttäjiämme paremmin. Siirry palautelomakkeeseen klikkaamalla alta.

Palautelomakkeeseen