Ura- ja rekrytointipalvelut opiskelijoille

SAMKin ura- ja rekrytointipalvelut toimivat linkkinä opiskelijoiden ja työnantajien välillä. Tarkoitus on auttaa opiskelijoita työllistymään opintoja vastaaviin tehtäviin ja toisaalta tarjota työnantajille osaavaa työvoimaa.

Opinto-ohjaus

Oman opettajatutorin lisäksi opiskelijan on mahdollista saada ohjausta ja tukea opinto-ohjaajalta erilaisissa opiskeluun ja urasuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä sekä haasteellisissa opiskelu- ja elämäntilanteissa.

Yrittäjyys

SAMKin kautta voi myös työllistää itse itsensä. Yrityskiihdyttämössä liikeidean kehittäminen, yrittäjänä toimiminen ja yrityksen kehittäminen ovat luonteva osa omaa korkeakoulututkintoa.

TE-palveluiden nuorisotakuu

TE-palvelut tarjoavat alle 25-vuotiaalle nuorelle tai 25–29-vuotiaalle vastavalmistuneelle palvelua tai toimenpidettä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun työnhaku on alkanut.

Slice Wanted

Slice Wanted on satakuntalaisten opiskelijoiden ja työelämän kohtaamispaikka. Palvelu on kaikille maksuton ja sen tarjoavat Satakunnan oppilaitokset, Tiitus ja Slice.fi. Hakemukset ja ilmoitukset julkaistaan Tiitus-järjestelmässä, jonka jälkeen ne esitetään Slicen sekä oppilaitosten kanavissa Satakunnassa.

Sosiaali- ja terveysalan harjoittelupaikat

Hyvinvointi- ja terveysalan opiskelijoille suunnatut harjoittelun dokumentit ja ohjeet on koottu yhdelle sivulle. Ohjeissa on harjoitteluun liittyviä yleisohjeita, opiskelijoiden terveydentilaan liittyviä ohjeita, harjoittelupaikkojen omaa informaatiota ja harjoitteluun liittyviä lomakkeita.

Työantaja, ilmoita täällä!

Opiskelijat seuraavat näitä kanavia, niissä voi ilmoittaa tarjolla olevan työpaikan:

Slice Wanted