Ura ja rekrytointi

SAMKille on tärkeää, että opiskelijat työllistyvät opintoja vastaaviin tehtäviin ja työnantajat saavat osaavaa työvoimaa.

Opinto-ohjaus

Oman opettajatutorin lisäksi opiskelijan on mahdollista saada ohjausta ja tukea opinto-ohjaajalta erilaisissa opiskeluun ja urasuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä sekä haasteellisissa opiskelu- ja elämäntilanteissa.

Yrittäjyys

SAMKin kautta voi myös työllistää itse itsensä. Yrityskiihdyttämössä liikeidean kehittäminen, yrittäjänä toimiminen ja yrityksen kehittäminen ovat luonteva osa omaa korkeakoulututkintoa.

TE-palveluiden nuorisotakuu

Nuorisotakuun tarkoitus on edistää nuorten sijoittumista koulutukseen ja työmarkkinoille, estää työttömyyden pitkittymistä ja ehkäistä syrjäytymistä.

 

Sosiaali- ja terveysalan harjoittelupaikat

Hyvinvointi- ja terveysalan opiskelijoille suunnatut harjoittelun dokumentit ja ohjeet on koottu yhdelle sivulle. Ohjeissa on harjoitteluun liittyviä yleisohjeita, opiskelijoiden terveydentilaan liittyviä ohjeita, harjoittelupaikkojen omaa informaatiota ja harjoitteluun liittyviä lomakkeita.

Työantaja

Ilmoita työpaikoista TE-palveluissa ja muissa rekrytointipalveluissa. SAMK ei viesti avoimista työpaikoista eteenpäin tarjolla olevien paikkojen runsaasta määrästä johtuen.